Onsdag - Indledende parturnering, 13. september 2017, 2. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Kim Balslev - Hans Balslev   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Henrik Bech - Casper Rubin    N 3UT 10   430     -5   0
2     V 4SP 11     450   0    
3     N 3UT 8     50   4    
4     V 1UT 9     150   1    
5 ØV  Jørgen Henrichsen - Jannik Kofoed    N 2UT 6     200   5   -8
6     S 2UT 8   120     -3    
7     N 3UT 10   630     -5    
8     S 4SP 10   420     -5    
9 ØV  John Steenberg - Milton Jørn Kristensen    V 2UT 9     150   -4   -17
10     S 3KL 9   110     -5    
11     S 4HJ 12   480     -5    
12     S 4HJ 10   620     -3    
13 NS  John Dalgaard - Grethe Larsen    V 2UT 8     120   -5   -7
14     Ø 4HJ 10     420   -2    
15     S 3SP 10   170     -2    
16     N 4HJ 11   450     2    
17 ØV  Steen Skovgaard - Sven Kläning    N 6KL 12   920     -2   1
18     V 4HJ 11     450   2    
19     S 2UT 9   150     2    
20     Ø 4HJ 9   100     -1    
21 ØV  Lene Andersen - Per Andersen    Ø 3SP 9     140   5   -3
22     Ø 3UT 7   200     -5    
23     Ø 2RU 8     90   -3    
24     Ø 1UT 9     150   0    
25 ØV  Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager    N 5RU D 10     100   1   12
26     S 3RU 9   110     3    
27     S 3SP 10   170     4    
28     N 4HJ 8     200   4    
29 NS  Jette Fabrin - Peter Holst    S 3UT 10   630     -1   5
30     S 4SP 13   510     -2    
31     S 3UT 10   630     5    
32     S 3RU 10   130     3    
Tilbage til resultatsiden