Onsdag - Indledende parturnering, 13. september 2017, 2. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 21,37
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Lene Andersen (33,70) - Per Andersen (14,98)  24,34     48,38%         2 NS  
  2  Ole Stohn (12,78) - Erik Skovfoged-Olsen (15,27)  14,02     54,01%         5 NS  
  3  Kim Balslev (14,40) - Hans Balslev (36,22)  25,31     47,85%         6 NS  
  4  Steen Skovgaard (21,85) - Sven Kläning (25,84)  23,85     48,65%         3 ØV  
  5  Jette Fabrin (15,72) - Peter Holst (20,11)  17,91     51,88%         4 NS  
  6  John Steenberg (22,40) - Milton Jørn Kristensen (20,98)  21,69     49,82%         3 NS  
  7  John Dalgaard (19,37) - Grethe Larsen (30,41)  24,89     48,08%         6 ØV  
  8  Jørgen Henrichsen (17,69) - Jannik Kofoed (17,42)  17,56     52,08%         1 ØV  
  9  Ingelise Samuelsen (20,54) - Peter Johansen (26,47)  23,50     48,83%         4 ØV  
  10  Klaus Jeppesen (21,27) - Birgitte Schultz Møller (23,71)  22,49     49,39%         2 ØV  
  11  Henrik Bech (19,78) - Casper Rubin (17,38)  18,58     51,52%         5 ØV  
  12  Henning V. Mikkelsen (23,69) - Flemming Opager (20,81)  22,25     49,52%         1 NS  
BridgeCentral, 15. september 2017