Bridgefonden

For fortsat at være fritaget for arveafgift skal Bridgefonden modtage donationer fra 100 bidragsydere årligt. Donationen kan trækkes fra i skat ved oplysning af cpr. nummer.

Læs mere og giv dit bidrag via bridgefonden.dk

BridgeCentral, 24. marts 2024