Ændring af turneringsreglementet:

Meldekasser - nye regler

af Jesper Dybdal, Turneringskomiteen.

Dette er en kopi af en artikel i Dansk Bridge nummer 599, juli 2001.
Se evt. også den detaljerede beskrivelse af meldeforløbets afslutning med referencer til love og regler.


Fra den 1. september 2001 ændres reglerne, så man skal lade meldingskortene ligge fremme på bordet, indtil åbningsudspillet er vendt.

Sådan gør man allerede nogle steder i verden, og alle lader til at være glade for det.

Et meldeforløb afsluttes altså som følger hvis Syd bliver spilfører:

Fordelene ved de nye regler:

Er det ikke svært at vænne sig til?

Jo, det vil sikkert tage nogen tid, før vi alle har fået ændret vores vaner. Vi vil derfor anbefale, at alle turneringsledere er meget tolerante overfor overtrædelser af denne regel. DBF's egne turneringsledere vil blive instrueret om, at i hele sæsonen 2001-2002 skal uagtsomme overtrædelser ikke have andre konsekvenser end en orientering om de nye regler. Selv efter sæsonen 2001-2002 vil overtrædelse normalt kun medføre straf i form af påtale.

Gælder det også i klubben?

Ja, de nye regler gælder også i klubben. Formelt er dette en ændring af afsnit 4.5 i forbundets særlige turneringsbestemmelser (turneringsreglementet, som står i klubhåndbogens kapitel 6), der gælder overalt i DBF-regi. Hver enkelt klub har ret til at lave sine egne regler, som erstatter regler i turneringsreglementet; men når det gælder grundlæggende regler som disse, vil vi anbefale alle klubber at følge normen. Det er jo vigtigt, at klubspillerne kan bruge deres vaner hjemmefra, når de besøger andre klubber eller spiller i andre turneringer.
Siden senest ændret 2001-09-30