Januar-imp, 23. januar 2018, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 25,17
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Niels Nymark (18,13) - Tom Nørgaard (5,54)  11,84     33         1 ØV  
  2  Henrik Schrøder (42,72) - Kristjar Skajaa (46,49)  44,61     -49         6 NS  
  3  Claus Hansen (20,33) - Bjarne Nielsen (23,89)  22,11     8         11 NS  
  4  Ole Drengsgaard (20,31) - Palle Herskind (29,40)  24,85     1         13 NS  
  5  Marina Villsen (44,20) - Steen Villsen (44,80)  44,50     -48         7 NS  
  6  Georg Aatorp (16,03) - Svend Larsen (10,18)  13,10     30         3 NS  
  7  Arne Skyum (20,05) - Søren Garde (15,80)  17,93     18         13 ØV  
  8  Hans Kjærgaard (21,51) - Jørgen Kirkegaard (22,57)  22,04     8         12 NS  
  9  Peter Enevoldsen (26,96) - Sven Rittig (25,38)  26,17     -2         9 ØV  
  10  Karin Kessel (44,98) - Per Kessel (44,84)  44,91     -49         11 ØV  
  11  Danny Hansen (19,83) - Jørgen Nielsen (11,82)  15,83     23         2 ØV  
  12  Frode Poulsen (42,15) - Torben Rosell (17,43)  29,79     -12         5 NS  
  13  Lise Mikkelsen (24,50) - Inge Keiser (23,76)  24,13     3         5 ØV  
  14  Søren Parbo (12,53) - Henrik Relsted (32,04)  22,29     7         8 NS  
  15  Anita Lehmann (46,72) - Axel Vøgg (47,34)  47,03     -55         10 ØV  
  16  Hans Kristian Sørensen (8,75) - Niels Henriksen (10,57)  9,66     39         4 ØV  
  17  Bent Ole Pedersen (22,28) - Torsten Sverdrup Warberg (20,17)  21,22     10         12 ØV  
  18  Kirsten Barsøe (23,46) - Peter Barsøe (17,68)  20,57     12         4 NS  
  19  Steen Jakobsen (46,46) - Flemming Bybjerg (17,62)  32,04     -17         3 ØV  
  20  Jens Rosendahl (27,34) - Svend Rosendahl (17,83)  22,58     6         2 NS  
  21  Anders Hanberg Sørensen (11,29) - Mogens Birkebæk (12,62)  11,96     33         6 ØV  
  22  Mogens Boysen (20,13) - Peter Øgaard Madsen (16,74)  18,44     17         10 NS  
  23  Christian Larsen (22,35) - Marius Lyhne-Knudsen (21,36)  21,86     8         9 NS  
  24  Lissy Kristiansen (28,79) - Niels Bræmer (18,26)  23,53     4         8 ØV  
  25  Henrik Dam (43,26) - Peter Hansen (44,35)  43,80     -47         7 ØV  
  26  Birgitte Engelbrechtsen (18,75) - Tommy Pedersen (16,72)  17,73     19         1 NS  
BridgeCentral, 23. januar 2018