PAR, 18. april 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 32,14
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Hans Kjærgaard (22,95) - Poul Henrik Knuhtsen (34,41)  28,68     51,85%         8 ØV  
  2  Ebba Villesen (51,99) - Peter Hansen (48,97)  50,48     40,22%         7 NS  
  3  Søren Caspersen (17,12) - Niels Krøjgaard (3,97)  10,54     61,52%         5 NS  
  4  Jørn Vinther Rasmussen (32,04) - Kim Jacobsen (29,18)  30,61     50,82%         8 NS  
  5  Christian Tegner (33,33) - Steen Clausen (34,85)  34,09     48,96%         3 ØV  
  6  Lise Mikkelsen (25,86) - Jonna Sørensen (22,80)  24,33     54,17%         4 ØV  
  7  Flemming Bybjerg (24,07) - Inger Priess (30,56)  27,32     52,57%         2 ØV  
  8  Claus Hansen (22,30) - Bjarne Nielsen (25,82)  24,06     54,31%         7 ØV  
  9  Jonas Hansen (22,14) - Ulrik Müller (24,51)  23,32     54,70%         6 ØV  
  10  Marina Villsen (48,92) - Steen Villsen (48,86)  48,89     41,07%         6 NS  
  11  Henrik Schrøder (48,20) - Kristjar Skajaa (49,37)  48,79     41,12%         1 ØV  
  12  Vivi Baun Højland (26,44) - Mogens Boysen (25,96)  26,20     53,17%         3 NS  
  13  Helle Møller-Hansen (51,94) - Metta Bech (51,94)  51,94     39,44%         5 ØV  
  14  Ole Drengsgaard (23,59) - Palle Herskind (28,46)  26,02     53,26%         2 NS  
  15  Jørgen Albæk Jensen (35,46) - Inger Hedegaard (31,27)  33,36     49,35%         4 NS  
  16  Lissy Kristiansen (29,95) - Niels Bræmer (21,33)  25,64     53,47%         1 NS  
BridgeCentral, 18. april 2017