PAR, 17. april 2018, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 3UT 11   H5   460    -5 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  S 3UT 11   H5   460    -5 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3UT 9   H6   400    -2 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 3UT 8   H5     50  -1 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 3UT 8   H5     50  -1 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 3UT 7   H6     100  -4 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 3UT 6   H2     150  -6 
1 S 9752
N/Ingen   H DB
  R DB8754
  K D
S E863 S DT4
H T8652 H K74
R T R E962
K 643 K B72
  S KB
  H E93
  R K3
  K EKT985
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 2SP 8   HE   110    -6 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  Ø 3KL 7   SE   100    -4 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 1UT 7   DE   90    -1 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 1UT 7   DE   90    -1 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 1UT 6   S2   50    -3 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 1UT 6   S2   50    -3 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  P           -6 
2 S KB832
Ø/NS   H B62
  R T8
  K KDB
S D65 S T74
H DT73 H E54
R EK5 R D64
K T82 K E654
  S E9
  H K98
  R B9732
  K 973
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 1UT 6   S5   100    -5 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 2RU 7   D5   100    -5 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 1UT 7   DE   90    -1 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  N 1UT 7   S8   90    -1 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 1UT 6   S7     50  -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 1UT 5   S7     100  -4 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 3UT 6   SB     150  -6 
3 S ED54
S/ØV   H K962
  R D53
  K ED
S BT S 8732
H BT74 H E83
R BT97 R EK4
K B83 K K96
  S K96
  H D5
  R 862
  K T7542
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 6KL D 9   ST   800    -6 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 4SP 12   HB     680  -3 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 4SP 12   HB     680  -3 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  Ø 3UT 12   C7     690  -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 3UT 12   DB     690  -2 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  Ø 3UT 12   C3     690  -2 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 3UT 13   HB     720  -6 
4 S K864
V/Alle   H D9764
  R 876
  K B
S 9753 S EDB2
H 82 H EK
R EK432 R D9
K ED K 96542
  S T
  H BT53
  R BT5
  K KT873
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 5RU D 8   HK   500    -6 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 4RU D 8   HE   300    -4 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  S 1UT 8   DD   120    -2 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 2HJ 8   DE   110   
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 3UT 7   H8   100    -2 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 3HJ 8   DD     100  -4 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 3HJ 7   DE     200  -6 
5 S B72
N/NS   H 876
  R K2
  K E8542
S E84 S KT6
H DT54 H 3
R E764 R DBT953
K 96 K B73
  S D953
  H EKB92
  R 8
  K KDT
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3UT 7   S7   200    -6 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 3UT 8   SB   100    -3 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  Ø 3UT 8   SB   100    -3 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 3HJ 9   S3     140 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3UT 9   SB     600  -3 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 3UT 9   SB     600  -3 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   6  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 3UT 10   SB     630  -6 
6 S K932
Ø/ØV   H D87
  R ET76
  K 86
S D54 S E6
H 9542 H EKB
R D92 R KB54
K E92 K KT75
  S BT87
  H T63
  R 83
  K DB43
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   6  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 3UT 9   D3     600  -3 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 3UT 9   S6     600  -3 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 3UT 9   S4     600  -3 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  Ø 3UT 9   S4     600  -3 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 3UT 10   S4     630  -2 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3UT 11   D4     660  -4 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2SP D 5   CB     800  -6 
7 S B9862
S/Alle   H DT82
  R 9
  K D42
S K53 S EDT7
H B H K954
R EKDT R 872
K E9873 K B6
  S 4
  H E763
  R B6543
  K KT5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   6  Arne Skyum - Søren Garde  V 4SP 9   DK   50    -5 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 4SP 9   DK   50    -5 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3HJ 8   CE     50  -2 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 3SP 9   DK     140  -3 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  V 3SP 9   DK     140  -3 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 2SP 9   DK     140  -3 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 3SP 9   DK     140  -3 
8 S E4
V/Ingen   H DT3
  R KD9765
  K BT
S KD972 S T83
H 7 H B986
R EBT R 843
K EK82 K D96
  S B65
  H EK542
  R 2
  K 7543
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4RU 8   H8   200    -6 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 5RU 10   H8   100    -4 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 3HJ 8   S2     50  -1 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 3HJ 8   DD     50  -1 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 4HJ D 9   DD     100  -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 2RU 9   CD     110  -4 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 3RU 10   HT     130  -6 
9 S 96
N/ØV   H DT98
  R 94
  K K9763
S K72 S EB53
H  H B764
R DB8532 R E76
K ET52 K 84
  S DT84
  H EK532
  R KT
  K DB
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 1RU 10   S3     130  -4 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 2RU 10   HE     130  -4 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 2RU 10   CE     130  -4 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 1UT 9   H4     150 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3KL 7   HK     200  -2 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 1RU 4   S4     300  -5 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 2HJ 5   C5     300  -5 
10 S 876
Ø/Alle   H E754
  R KD85
  K ET
S EB2 S DT94
H KDT H 982
R B64 R ET932
K K972 K 5
  S K53
  H B63
  R 7
  K DB8643
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 1UT 7   H2   90    -5 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 1UT 7   C3   90    -5 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 2HJ 7   C8   50    -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 1UT 6   S4     50  -1 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 1UT 6   S2     50  -1 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 2KL 6   DB     100  -4 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 1UT 4   H2     150  -6 
11 S 876
S/Ingen   H DT4
  R E9873
  K 85
S D52 S EKT4
H E852 H 976
R B2 R DT5
K KBT3 K 974
  S B93
  H KB3
  R K64
  K ED62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4SP 8   DT   100    -6 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 3UT 8   HB   50    -4 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4RU 11   H2     150  -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3UT 9   HB     400  -1 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 3UT 9   HB     400  -1 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 4SP 11   ST     450  -5 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4SP 11   C3     450  -5 
12 S T6
V/NS   H D642
  R T6
  K KT873
S D9843 S E7
H 93 H E85
R KDB8 R E742
K D2 K EB96
  S KB52
  H KBT7
  R 953
  K 54
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 5KL 11   D3     600  -6 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 4SP 10   DE     620  -4 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 4SP 11   DE     650  -1 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4SP 11   DE     650  -1 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 4SP 11   DE     650  -1 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 4SP 11   DE     650  -1 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  Ø 4SP 12   DE     680  -6 
13 S T7
N/Alle   H 9542
  R KB9542
  K B
S 62 S EKDB5
H EK8 H D763
R 876 R D
K EKD43 K 986
  S 9843
  H BT
  R ET3
  K T752
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 4HJ 10   CD   420    -5 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 4HJ 10   CD   420    -5 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3SP 11   H9   200    -1 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 3HJ 11   CD   200    -1 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 3HJ 10   CD   170    -2 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  S 3HJ 9   CD   140    -4 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 4HJ 9   CD     50  -6 
14 S T6543
Ø/Ingen   H B6
  R D4
  K E874
S D8 S B92
H K83 H 92
R K9863 R EBT5
K DB5 K T632
  S EK7
  H EDT754
  R 72
  K K9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 4HJ 10   DK   620    -6 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 5RU D 8   SE   500    -4 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 2HJ 10   DE   170    -1 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 3HJ 10   DE   170    -1 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3HJ 9   DE   140    -2 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  S 3KL 10   C6   130    -4 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 1UT 7   D6   90    -6 
15 S E
S/NS   H KB5
  R T32
  K EKD983
S DT84 S 9632
H E6 H D92
R EK94 R B8765
K 642 K T
  S KB75
  H T8743
  R D
  K B75
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 3HJ 11   H4   200    -6 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  N 3HJ 10   DE   170    -1 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3HJ 10   DE   170    -1 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  N 3HJ 10   S7   170    -1 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   13  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 2HJ 10   S7   170    -1 
 7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 2SP 8   CK   110    -4 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 3RU 9   HK     110  -6 
16 S ED6
V/ØV   H KDB832
  R D94
  K B
S B43 S 72
H ET H 764
R KB653 R ET82
K KD5 K ET96
  S KT985
  H 95
  R 7
  K 87432
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4HJ 8   SD   100    -4 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4HJ 8   SD   100    -4 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 4HJ 8   SD   100    -4 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 3HJ 8   SD   50    -2 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  V 3HJ 8   SD   50    -2 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  V 3HJ 8   SE   50    -2 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 2SP 7   CD     50  -6 
17 S DBT974
N/Ingen   H 
  R B87
  K K874
S K863 S E5
H E9543 H KT72
R 2 R KDT4
K DBT K 965
  S 2
  H DB86
  R E9653
  K E32
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  N 4SP 12   H8   680   
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  N 4SP 12   DE   680   
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4SP 12   H2   680   
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4SP 12   DE   680   
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 4HJ 12   D6   680   
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  N 4SP 12   H8   680   
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   6  Arne Skyum - Søren Garde  N 4SP 12   DE   680   
18 S EKDT8
Ø/NS   H ED4
  R B72
  K 62
S B42 S 7
H B76 H 82
R 64 R EDT853
K B8753 K KT94
  S 9653
  H KT953
  R K9
  K ED
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   6  Arne Skyum - Søren Garde  N 4HJ 13   H6   510    -6 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 4HJ 10   H6   420    -4 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  S 4HJ 9   CT     50 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 4HJ 9   S5     50 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  S 4HJ 9   S5     50 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  N 3UT 7   D3     100  -4 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 4SP D 10   ST     790  -6 
19 S 87
S/ØV   H E8
  R EB9
  K EKDB75
S KB95 S ED643
H D3 H T65
R T4 R K6532
K T9864 K 
  S T2
  H KB9742
  R D87
  K 32
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 2HJ 9   DB   140    -5 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen  N 3HJ 9   CB   140    -5 
 1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 2HJ 8   S3   110    -2 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 3KL 8   D5   100   
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 2HJ 7   DK     100  -4 
 9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  N 3HJ 8   C2     100  -4 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   6  Arne Skyum - Søren Garde  N 2HJ 7   C6     100  -4 
20 S EB82
V/Alle   H KT743
  R 53
  K K9
S KT95 S D43
H B2 H D98
R KD8 R B4
K ET73 K B6542
  S 76
  H E65
  R ET9762
  K D8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 2SP 10   DE   170    -6 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  N 4SP D 9   C9     200  -4 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 4HJ 10   D8     420  -1 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4HJ 10   D8     420  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 4HJ 11   CB     450  -4 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  Ø 4HJ 11   SE     450  -4 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 4HJ 11   SE     450  -4 
21 S B53
N/NS   H EB2
  R 6
  K KT8542
S 9 S KT8
H DT86 H K9743
R EK97 R DB43
K ED63 K 9
  S ED7642
  H 5
  R T852
  K B7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  N 5HJ D 8   H4     500  -6 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 4SP 10   HK     620  -3 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 4SP 10   HK     620  -3 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 4SP 11   H8     650  -3 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  Ø 4SP 11   C2     650  -3 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 5SP 11   H8     650  -3 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4SP 11   D8     650  -3 
22 S 6
Ø/ØV   H KDT53
  R D2
  K EDT65
S ET843 S KD95
H EB2 H 74
R KB73 R ET54
K 8 K K73
  S B72
  H 986
  R 986
  K B942
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 2SP 9   DE   140    -6 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 2SP 8   C8   110    -4 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 2UT 7   H3     100  -2 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  S 3UT 7   H3     200  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 2UT 6   H3     200  -1 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 2UT 5   H5     300  -5 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 2UT 5   D3     300  -5 
23 S 42
S/Alle   H B7
  R DB76
  K KDB72
S 865 S ET3
H E643 H D9852
R E93 R T52
K 864 K ET
  S KDB97
  H KT
  R K84
  K 953
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Frode Poulsen - Torben Rosell   11  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 3KL 8   HE   50    -3 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   6  Arne Skyum - Søren Garde  V 1UT 6   S3   50    -3 
 2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 3RU 8   H9   50    -3 
 4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 3KL 8   HE   50    -3 
 12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  P           -2 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 3SP 8   CK     50  -5 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3SP 8   DD     50  -5 
24 S ED983
V/Ingen   H 94
  R T53
  K ET6
S 62 S K75
H D87 H T65
R EKB62 R D97
K B87 K KD92
  S BT4
  H EKB32
  R 84
  K 543
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 3HJ 8   DE   100    -6 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 2KL 8   D6     90  -3 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 1UT 7   D2     90  -3 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 3RU 7   SK     100 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3KL 9   D6     110  -3 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  Ø 3KL 9   D6     110  -3 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 2HJ 9   DE     140  -6 
25 S T64
N/ØV   H E86
  R EKB872
  K 5
S D98 S EK3
H KDT7 H B52
R D4 R T95
K EK32 K DT74
  S B752
  H 943
  R 63
  K B986
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4SP D 7   CK   800    -6 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  N 4HJ D 10   SE   790    -4 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 4HJ 10   SE   620    -2 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 4SP D 8   CK   500    -1 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 3SP D 7   H2   500    -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  N 2HJ 10   SE   170    -4 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4HJ 9   SK     100  -6 
26 S 97
Ø/Alle   H KT98532
  R T4
  K 86
S 85432 S EKBT
H 4 H D76
R B75 R D963
K T942 K E7
  S D6
  H EB
  R EK82
  K KDB53
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 5SP 13   CK     510  -6 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  V 6SP 13   CK     1010  -2 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  V 6SP 13   CK     1010  -2 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 6SP 13   CK     1010  -2 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 7SP 13   CK     1510  -4 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 7SP 13   CK     1510  -4 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 7SP 13   CK     1510  -4 
27 S 5
S/Ingen   H D5
  R K843
  K KDT853
S KDB632 S ET974
H B4 H EKT762
R ET2 R 65
K E2 K 
  S 8
  H 983
  R DB97
  K B9764
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   7  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 3HJ D 9   C4   730    -6 
 3  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   2  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 4HJ 10   C4   620    -4 
 8  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   10  Frode Poulsen - Torben Rosell  Ø 3UT 6   HD   150    -2 
 13  Georg Aatorp - Svend Larsen   9  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 4HJ 9   C4     100  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   1  Inger Priess - Jørgen Kirkegaard  S 4HJ 9   C4     100  -1 
 11  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 3RU 10   HK     130  -4 
 6  Arne Skyum - Søren Garde   4  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 4HJ D 9   C5     200  -6 
28 S KT984
V/NS   H K7
  R DB6
  K E52
S 762 S EDB3
H ET3 H 5
R T98754 R EK3
K 4 K DB863
  S 5
  H DB98642
  R 2
  K KT97
Tilbage til personligt regnskab