Januar-imp, 9. januar 2018, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 3HJ 12   S9     230  -6 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 4HJ 11   S9     450 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  V 4HJ 11   S9     450 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4HJ 11   S2     450 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  V 5HJ 11   S9     450 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 4HJ 11   S4     450 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4HJ 11   S4     450 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  V 5HJ 12   S4     480  -1 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 4HJ 12   D8     480  -1 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 4HJ 12   H4     480  -1 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 4HJ 12   S9     480  -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 4HJ 12   S4     480  -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4HJ 12   S9     480  -1 
1 S 942
N/Ingen   H 4
  R B83
  K D98742
S E S B75
H EDB9765 H T2
R DT95 R E64
K 3 K EKB65
  S KDT863
  H K83
  R K72
  K T
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 2KL 9   S4   110    -4 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 2HJ 8   SB   110    -4 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 1UT 6   CK   50    -2 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 1UT 6   CK   50    -2 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 1UT 6   CK   50    -2 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 1UT 6   CK   50    -2 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  P           -1 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  Ø 1UT 7   H6     90  -2 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 1UT 7   H6     90  -2 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 1UT 7   CK     90  -2 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 2RU 9   SK     110  -3 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 3KL 8   S6     100  -3 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 3HJ 7   SB     200  -5 
2 S 985
Ø/NS   H B4
  R E72
  K KDB98
S B7 S DT642
H E85 H DT2
R D9864 R KB5
K T42 K E3
  S EK3
  H K9763
  R T3
  K 765
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 2HJ 10   DE     170  -1 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 2HJ 11   SB     200 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 2HJ 11   DE     200 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 3SP 11   H7     200 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  Ø 3HJ 11   DK     200 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 3SP 11   H7     200 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 1UT 3   S5     200 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 2HJ 11   SB     200 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 2SP 11   CB     200 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 2SP 11   CB     200 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 2HJ 11   DE     200 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 1UT 2   S5     250  -2 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  S 5KL D 6   D9     1100  -14  14 
3 S T6
S/ØV   H 72
  R B732
  K BT543
S K87542 S ED9
H D54 H ET863
R 9 R DT54
K 876 K E
  S B3
  H KB9
  R EK86
  K KD92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 3SP 12   H7     230  11  -11 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 4HJ 12   DK     680  -4 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 4SP 12   H6     680  -4 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4SP 12   H7     680  -4 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  V 4SP 12   H7     680  -4 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 4SP 12   H7     680  -4 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4SP 12   H7     680  -4 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4SP 12   H7     680  -4 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 4HJ 11   C4     650  -4 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 4SP 11   H7     650  -4 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 6SP 12   DE     1430  -12  12 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 6SP 12   DE     1430  -12  12 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 6HJ 12   S3     1430  -12  12 
4 S B72
V/Alle   H 7
  R ET876
  K DB83
S KDT9654 S E
H 864 H EDBT3
R  R B2
K E62 K KT975
  S 83
  H K952
  R KD9543
  K 4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 1UT 8   C9   120    -5 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 1UT 7   H2   90    -5 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 1UT 7   H8   90    -5 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  P           -2 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  S 3UT 8   H2     100  -1 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  N 3KL 8   H4     100  -1 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  N 2SP 7   H5     100  -1 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 3KL 8   C9     100  -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 2SP 7   CK     100  -1 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 3UT 7   H2     200  -3 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 2RU 6   H2     200  -3 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 1SP 5   H7     200  -3 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 3KL 7   H7     200  -3 
5 S KT82
N/NS   H T
  R 42
  K ED8764
S B74 S ED9
H D632 H B9754
R EBT9 R 853
K 95 K KT
  S 653
  H EK8
  R KD76
  K B32
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4SP 9   CD   100    12  -12 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 3SP 11   CD     200  -9 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  V 3SP 11   CD     200  -9 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 4SP 11   CD     650  -2 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 4SP 11   CD     650  -2 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 4SP 11   CD     650  -2 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4SP 11   CD     650  -2 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   22  Arne Skyum - Søren Garde  V 4SP 10   CD     620  -2 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 4SP 10   S2     620  -2 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4SP 10   CD     620  -2 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 4SP 10   CD     620  -2 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 5KL D 7   HT     800  -6 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 5KL D 6   SE     1100  -11  11 
6 S 72
Ø/ØV   H B8632
  R 753
  K DB6
S EKDB93 S 54
H T H ED975
R B94 R EK62
K 942 K T5
  S T86
  H K4
  R DT8
  K EK873
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  V 4HJ 11   C9     650  -2 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4HJ 11   C2     650  -2 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 4HJ 11   DK     650  -2 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4HJ 12   DK     680  -1 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  V 4HJ 12   DK     680  -1 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4HJ 12   DK     680  -1 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 4HJ 12   ST     680  -1 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  V 4HJ 12   DK     680  -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  V 4HJ 12   HT     680  -1 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  V 4HJ 12   D2     680  -1 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 4HJ 12   HT     680  -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 5RU D 7   H2     1100  -9 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  V 6HJ 12   DK     1430  -12  12 
7 S T9875
S/Alle   H T4
  R KD62
  K 92
S 2 S EDB63
H EB98732 H KD6
R 9 R B74
K E863 K KT
  S K4
  H 5
  R ET853
  K DB754
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  N 4SP 10   H2   420    10  -10 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 2SP 9   DB   140    -4 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 3RU 7   HK   100    -3 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  V 2HJ 6   DE   100    -3 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 2HJ 7   DE   50    -2 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 3SP 8   H3     50  -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  S 1UT 6   DK     50  -1 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 2SP 7   DK     50  -1 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 2HJ 6   DK     100  -2 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  V 2RU 8   S6     90  -2 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 1UT 8   C7     120  -3 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  V 1UT 8   S5     120  -3 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 1UT 8   CB     120  -3 
8 S 96542
V/Ingen   H K
  R E3
  K BT872
S DB73 S K
H D974 H B52
R KD9 R BT874
K D3 K K954
  S ET8
  H ET863
  R 652
  K E6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  V 3RU 5   C2   400    -9 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  S 3KL 9   SK   110    -2 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 2RU 7   ST   100    -2 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 2RU 7   C2   100    -2 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 1UT 7   S2   90    -2 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 1UT 7   D5   90    -2 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 1UT 7   D5   90    -2 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  S 2KL 8   SE   90    -2 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 1RU 7   C2     70  -3 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 3KL 8   SK     50  -3 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 3KL 8   SE     50  -3 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 2SP 8   DE     110  -4 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 1UT 4   D9     150  -5 
9 S T5
N/ØV   H E93
  R DT76
  K B752
S EKB S 98742
H DBT H 876
R KB852 R 93
K 64 K ED8
  S D63
  H K542
  R E4
  K KT93
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 3KL 9   HB     110  -2 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 2RU 7   CE     100  -2 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 3KL 10   HB     130  -1 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 3KL 10   DE     130  -1 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4KL 10   HB     130  -1 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 3KL 10   HB     130  -1 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  V 3KL 11   HB     150 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  V 3KL 11   HB     150 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 2KL 11   HB     150 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  V 3KL 11   HB     150 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 2HJ 6   CD     200  -1 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 2HJ 5   CD     300  -4 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  N 3SP D 5   CE     1100  -14  14 
10 S 852
Ø/Alle   H B6
  R KB986
  K K86
S KT93 S D7
H EK94 H 32
R  R DT742
K DBT94 K E532
  S EB64
  H DT875
  R E53
  K 7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  Ø 4HJ D 6   DE   800    -8 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  Ø 5KL D 7   DE   800    -8 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  Ø 5HJ D 8   S4   500    -2 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 5HJ D 8   DE   500    -2 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 4SP 11   H9   450   
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4SP 11   HK   450   
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 4SP 11   H9   450   
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 4SP 11   H6   450   
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 11   H9   450   
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3UT 10   HE   430   
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 4HJ D 8   DE   300    -4 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  Ø 3HJ D 8   S9   100    -8 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ D 9   DE   100    -8 
11 S ED76
S/Ingen   H 62
  R KT854
  K ED
S T32 S K
H 9 H EKT8753
R DB7632 R 
K 964 K B8532
  S B9854
  H DB4
  R E9
  K KT7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3UT 10   C6   630    -9 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 3UT 9   C6   600    -9 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  S 3UT 9   D5   600    -9 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 3UT 9   C6   600    -9 
 20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 3UT 9   C6   600    -9 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   2  Frode Poulsen - Torben Rosell  N 2UT 10   C5   180    -2 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3SP 10   C6   170    -2 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2UT 9   C5   150    -2 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 3SP 9   C6   140    -3 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4HJ 9   DD     100  -8 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   22  Arne Skyum - Søren Garde  N 3HJ 7   DD     200  -10  10 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 2UT 6   D7     200  -10  10 
 13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 3UT 6   H4     300  -11  11 
12 S D
V/NS   H KBT73
  R T8
  K B8432
S B98 S K532
H D84 H 652
R EB7543 R D6
K 6 K DT75
  S ET764
  H E9
  R K92
  K EK9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 6KL 12   HE   1370    12  -12 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3UT 12   S3   690    -1 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 3UT 11   DB   660   
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 3UT 11   H3   660   
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 3UT 11   CT   660   
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 3UT 11   H5   660   
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 3UT 11   H5   660   
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 10   S2   630    -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 3UT 10   H2   630    -1 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3UT 10   H2   630    -1 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  S 3UT 10   S3   630    -1 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3UT 10   S2   630    -1 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 3UT 9   S2   600    -2 
13 S D
N/Alle   H BT97
  R K74
  K EKD65
S K843 S BT62
H D32 H E865
R T953 R B8
K T9 K B72
  S E975
  H K4
  R ED62
  K 843
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 5RU 12   D6     420  -2 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 5RU 11   CT     400  -2 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  Ø 3UT 11   S2     460 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 3UT 11   CK     460 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 3UT 11   CT     460 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 3UT 11   CK     460 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 3UT 11   S6     460 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 3UT 11   CT     460 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 3UT 12   CT     490  -1 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 4UT 12   CT     490  -1 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 3UT 13   CT     520  -2 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 3UT 13   S5     520  -2 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 6RU 12   D6     920  -10  10 
14 S BT9
Ø/Ingen   H T632
  R 7
  K KDB73
S K7 S E843
H EB9854 H 
R T2 R EKDB963
K 654 K E2
  S D652
  H KD7
  R 854
  K T98
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 3UT 8   CK   50    -8 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  V 2RU 10   CE     130  -5 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  V 2RU 10   HB     130  -5 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 2RU 11   D4     150  -4 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 1UT 9   S3     150  -4 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 2UT 11   S4     210  -3 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  Ø 3UT 9   H7     400  -3 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 3UT 9   C7     400  -3 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 3UT 11   H9     460  -4 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 3UT 11   SB     460  -4 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 3UT 11   H9     460  -4 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 3UT 10   H7     430  -4 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 3UT 10   H7     430  -4 
15 S BT743
S/NS   H BT84
  R 74
  K E9
S EK S D85
H K62 H ED3
R KT8652 R D9
K T6 K B5432
  S 962
  H 975
  R EB3
  K KD87
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 2SP D 8   C2   470    11  -11 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 2UT 7   HD   100    -4 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 2SP 7   H5     50 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 2SP 7   H2     50 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2SP 7   C2     50 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  N 2SP 7   H5     50 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2SP 7   H5     50 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 2SP 7   DE     50 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3SP D 8   H2     100  -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 2SP 6   H6     100  -1 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 3KL 10   H4     130  -2 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 3KL 9   C6     110  -2 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 3SP D 7   DE     300  -6 
16 S ED872
V/ØV   H DB73
  R K32
  K B
S KBT64 S 
H E9 H KT652
R 84 R EBT6
K T985 K K432
  S 953
  H 84
  R D975
  K ED76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4HJ 10   D6   420    -8 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 2HJ 10   S3   170    -2 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  N 3HJ 10   C7   170    -2 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 2HJ 10   S2   170    -2 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 2HJ 9   DE   140    -2 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3HJ 9   SB   140    -2 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 2HJ 8   SB   110    -1 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 3SP 7   HD   100   
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 2SP 7   HD   50    -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 2SP 7   DK   50    -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 4HJ 9   C7     50  -4 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 3HJ 8   C7     50  -4 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3HJ 7   SB     100  -5 
17 S 864
N/Ingen   H EBT853
  R 83
  K K6
S D32 S KBT75
H K964 H 2
R T54 R E96
K EBT K 7543
  S E9
  H D7
  R KDB72
  K D982
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Karin Kessel - Per Kessel   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 4SP 9   D2   50    -6 
 16  Niels Nymark - Tom Nørgaard   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 3UT 8   CK   50    -6 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 2SP 10   C6     170  -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 2SP 10   CT     170  -1 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 2SP 11   D3     200 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 2SP 11   CT     200 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 2SP 11   D3     200 
 9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg   18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 2SP 11   S9     200 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 2SP 11   D3     200 
 14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 2SP 11   D2     200 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  V 1UT 10   CK     180 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  V 3UT 10   D5     430  -6 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  V 3UT 10   D6     430  -6 
18 S 873
Ø/NS   H EK9
  R T765
  K KDB
S D4 S EKT62
H 82 H DT65
R DB98 R EK4
K E8653 K 4
  S B95
  H B743
  R 32
  K T972
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 1UT 5   D2   200    -3 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  N 3RU 10   S4   130    -1 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 3RU 10   D8   130    -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2RU 10   C2   130    -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 2RU 10   C9   130    -1 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 4RU 10   S8   130    -1 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2RU 10   H9   130    -1 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 2RU 10   H9   130    -1 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 3RU 10   S8   130    -1 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 2RU 10   S8   130    -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  N 3RU 9   C2   110   
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 3UT 8   H3     50  -4 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 3UT 6   H6     150  -6 
19 S D952
S/ØV   H 42
  R ET98752
  K 
S E76 S T84
H D763 H B98
R KDB R 6
K ET4 K K98652
  S KB3
  H EKT5
  R 43
  K DB73
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 1UT 8   S2   120    -3 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  N 1UT 7   S2   90    -3 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  P          
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  P          
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  P          
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  P          
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  P          
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  P          
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  P          
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  P          
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  P          
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 2SP 8   DE     110  -3 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  N 1UT 6   S2     100  -3 
20 S D4
V/Alle   H ED76
  R D94
  K BT87
S E863 S K952
H T985 H K42
R 762 R BT3
K ED K K43
  S BT7
  H B3
  R EK85
  K 9652
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 2SP 7   CT   50    -5 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  Ø 4SP 9   C4   50    -5 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  Ø 1UT 8   H2     120 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 1UT 8   H2     120 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 1UT 9   H2     150  -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 2SP 9   CT     140  -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 2SP 9   CT     140  -1 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 2SP 9   CT     140  -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 2SP 9   D8     140  -1 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3SP 9   CT     140  -1 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  Ø 2SP 9   CT     140  -1 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 3SP 9   CT     140  -1 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  Ø 2SP 10   CT     170  -2 
21 S E
N/NS   H DT9
  R B764
  K K8532
S 9532 S BT764
H B63 H K85
R KT R ED9
K B976 K ED
  S KD8
  H E742
  R 8532
  K T4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 2RU D 7   S5   200    -3 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 2SP 9   D5   140    -2 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 2SP 8   CD   110    -1 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2SP 8   D6   110    -1 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  N 2SP 8   D6   110    -1 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 2SP 8   CD   110    -1 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 2SP 8   CD   110    -1 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 1UT 6   S5   100   
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 1UT 6   DD   100   
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 1UT 6   SD   100   
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 2RU 7   H5   100   
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  N 2SP 7   CD     50  -4 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 1UT 8   DD     120  -6 
22 S EB742
Ø/ØV   H T98
  R K9
  K E76
S T9 S K83
H K643 H ED7
R E8732 R 65
K 52 K DB983
  S D65
  H B52
  R DBT4
  K KT4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  N 1UT 10   C7   180    -1 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 2SP 10   H9   170    -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 2SP 10   S4   170    -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 2SP 10   H9   170    -1 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  S 2SP 10   H8   170    -1 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 2SP 10   H8   170    -1 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 1UT 9   D5   150   
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 1SP 9   C4   140   
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  S 2KL 10   C4   130    -1 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 2UT 8   D2   120    -1 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 1UT 8   D4   120    -1 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 1UT 7   D4   90    -2 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  P           -4 
23 S T5
S/Alle   H T7632
  R EK7
  K EB8
S E74 S K63
H 984 H ED5
R D632 R T854
K KT4 K 752
  S DB982
  H KB
  R B9
  K D963
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Anita Lehmann - Lars Wohlert   24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 3UT 8   SD   50    10  -10 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen  Ø 3UT 9   C2     400  -1 
 21  Georg Aatorp - Svend Larsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 3UT 9   SD     400  -1 
 10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 3UT 9   SD     400  -1 
 23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  Ø 3UT 9   H4     400  -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 3UT 10   SD     430 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 3UT 10   D4     430 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   4  Søren Parbo - Henrik Relsted  Ø 3UT 10   SD     430 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   22  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 3UT 10   SB     430 
 17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3UT 10   SD     430 
 7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  Ø 3UT 10   SD     430 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 3UT 10   SD     430 
 15  Henrik Dam - Peter Hansen   25  Karin Kessel - Per Kessel  V 4HJ 10   S8     420 
24 S 876
V/Ingen   H T65
  R KB75
  K B76
S 953 S EK42
H B732 H EK
R T86 R ED93
K K53 K E92
  S DBT
  H D984
  R 42
  K DT84
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  S 3UT 11   CB   460    -1 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 3UT 11   H2   460    -1 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 3UT 10   CB   430   
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  S 3UT 10   CB   430   
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 3UT 10   H2   430   
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 3UT 10   D5   430   
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 3UT 10   H2   430   
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 3UT 10   H2   430   
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3UT 10   CB   430   
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3UT 10   H2   430   
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  S 3UT 9   CB   400    -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3UT 9   SD   400    -1 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3UT 9   D5   400    -1 
25 S 7432
N/ØV   H 4
  R BT93
  K EKD7
S D8 S BT95
H D632 H T875
R D854 R K62
K BT9 K 86
  S EK6
  H EKB9
  R E7
  K 5432
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3UT 9   H9   600    10  -10 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  V 3KL 6   DE   300    -4 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  S 2RU 11   D9   150   
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  S 2RU 11   S2   150   
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 1UT 9   C5   150   
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 2RU 10   C7   130    -1 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 2RU 10   S5   130    -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 2RU 10   S3   130    -1 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 2RU 10   HD   130    -1 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3RU 10   HD   130    -1 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 2RU 9   D6   110    -1 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 2RU 8   D9   90    -2 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 3UT 8   CK     100  -6 
26 S 974
Ø/Alle   H ET75
  R ET
  K BT63
S 532 S DB86
H DB6 H 9432
R 96 R KB3
K ED975 K K8
  S EKT
  H K8
  R D87542
  K 42
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  S 4SP 12   DE   480   
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 4SP 12   DE   480   
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  S 4SP 12   DE   480   
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  S 4SP 12   DE   480   
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 4SP 12   DD   480   
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 4SP 12   DE   480   
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 4SP 12   DE   480   
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 5SP 12   DE   480   
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 4SP 12   DK   480   
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 4SP 12   DK   480   
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 12   H6   480   
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 5SP 12   DE   480   
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 4SP 11   DE   450    -1 
27 S K9754
S/Ingen   H KD72
  R T
  K D98
S T3 S 6
H 6 H B8543
R EKD7 R 96532
K K75432 K T6
  S EDB82
  H ET9
  R B84
  K EB
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 5KL D 8   SE   500    11  -11 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3SP 9   C6   140    -5 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  N 3RU 10   S5   130    -5 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  N 3RU 9   CT   110    -4 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 2SP 8   CB   110    -4 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 2SP 8   CB   110    -4 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  Ø 4KL 8   SE   100    -4 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 3KL 9   SE     110  -2 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 4HJ 8   D2     200  -4 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 4SP 8   CB     200  -4 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  S 4SP 7   CB     300  -6 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 4SP 7   CB     300  -6 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3UT 5   CB     400  -8 
28 S 62
V/NS   H KT73
  R BT764
  K 63
S B975 S T4
H B65 H ED4
R D853 R 2
K B5 K EDT9874
  S EKD83
  H 982
  R EK9
  K K2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 1UT 8   SE   120    -4 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  S 1UT 8   SE   120    -4 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  S 1UT 7   D6   90    -3 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  S 1UT 7   D6   90    -3 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  S 1UT 7   H5   90    -3 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  S 1UT 7   D6   90    -3 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  P          
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  S 1UT 6   D6     100  -3 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 1UT 6   SE     100  -3 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 1UT 6   D6     100  -3 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 1UT 6   D6     100  -3 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  S 1UT 5   D6     200  -5 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 1UT 5   D6     200  -5 
29 S KB94
N/Alle   H B964
  R B3
  K DT5
S E2 S DT87
H 7532 H EKT
R KT86 R 952
K E82 K 974
  S 653
  H D8
  R ED74
  K KB63
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   25  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ 8   D2   100    -6 
 26  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   5  Anita Lehmann - Lars Wohlert  Ø 4HJ 9   D4   50    -5 
 22  Arne Skyum - Søren Garde   15  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 4HJ 9   H2   50    -5 
 6  Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen   20  Thordis Skjernaa - Børge Nielsen  Ø 3HJ 9   H2     140  -1 
 3  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   23  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 2HJ 9   D2     140  -1 
 8  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   16  Niels Nymark - Tom Nørgaard  Ø 2HJ 9   D4     140  -1 
 12  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   13  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3HJ 9   SE     140  -1 
 11  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   21  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 1UT 8   SK     120  -1 
 19  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   17  Christian Schmidt - Jesper Hejndorf  Ø 3HJ 10   SE     170 
 4  Søren Parbo - Henrik Relsted   7  Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 3HJ 10   SK     170 
 2  Frode Poulsen - Torben Rosell   9  Steen Jakobsen - Flemming Bybjerg  Ø 4HJ 10   H6     420  -6 
 18  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   14  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 4HJ 10   SE     420  -6 
 24  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   10  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4HJ 10   SE     420  -6 
30 S T63
Ø/Ingen   H 754
  R DB95
  K DT4
S D542 S 987
H T93 H EKDB8
R E3 R 76
K E876 K K52
  S EKB
  H 62
  R KT842
  K B93
Tilbage til personligt regnskab