Butler-par, 7. november 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   27  Marina Villsen - Steen Villsen  S 4SP 12   H8   480    -5 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 11   S4   450    -4 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 4SP 11   S8   450    -4 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 4SP 11   S3   450    -4 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  N 4SP 10   D5   420    -4 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 4SP 10   S8   420    -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  S 4SP 10   DD   420    -4 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   3  Arne Skyum - Søren Garde  S 2SP 10   HK   170    -3 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  S 2SP 10   HK   170    -3 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 3SP 10   H2   170    -3 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 2SP 9   S5   140    -4 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  S 2SP 9   S7   140    -4 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 1UT 8   H5   120    -5 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 4SP 9   D5     50  -8 
1 S D9632
N/Ingen   H E94
  R 64
  K BT5
S 875 S 4
H KD85 H T632
R DB73 R KT95
K K4 K D832
  S EKBT
  H B7
  R E82
  K E976
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 3UT 7   H5   100    -5 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  Ø 3UT 8   S7   50    -4 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 3UT 8   SB   50    -4 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 3UT 8   C7   50    -4 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 3UT 8   S7   50    -4 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   27  Marina Villsen - Steen Villsen  V 2SP 8   C7     110  -1 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   3  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 1UT 9   H5     150  -2 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  Ø 1UT 9   S7     150  -2 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  Ø 1UT 9   D2     150  -2 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 1UT 8   D7     120  -2 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 1UT 8   S7     120  -2 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 2UT 8   S5     120  -2 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 1UT 10   S7     180  -3 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  Ø 3UT 10   H5     430  -8 
2 S BT53
Ø/NS   H KT9
  R B3
  K T742
S EK986 S D2
H B2 H D743
R KD8 R T654
K K98 K EB6
  S 74
  H E865
  R E972
  K D53
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4HJ D 8   CB   500    10  -10 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 5HJ D 9   D8   500    10  -10 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4HJ 8   CB   200    -4 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4HJ 8   D8   200    -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  V 4HJ 8   D8   200    -4 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   27  Marina Villsen - Steen Villsen  S 3KL 11   S3   150    -3 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4HJ 9   D8   100    -2 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 3UT 8   H5   100    -2 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  S 1RU 6   C6     50  -3 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   3  Arne Skyum - Søren Garde  V 2HJ 8   D8     110  -4 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 5KL D 10   DB     100  -4 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  V 2HJ 9   D8     140  -5 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 5KL D 8   HE     500  -11  11 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 5KL D 7   C3     800  -13  13 
3 S DT5
S/ØV   H BT543
  R 8
  K BT42
S B43 S K976
H ED862 H K97
R BT R EK974
K E65 K 9
  S E82
  H 
  R D6532
  K KD873
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 2RU 5   SK   300    -7 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 1UT 5   SE   200    -5 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 1UT 8   S7   120    -3 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 1UT 8   C4   120    -3 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   19  Steen Schou - Niels Henriksen  Ø 1UT 6   DK   100    -2 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 1UT 6   DK   100    -2 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   3  Arne Skyum - Søren Garde  S 2RU 8   SD   90    -2 
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 2RU 8   SD   90    -2 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 2RU 7   SD     100  -3 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  Ø 1UT 7   DK     90  -3 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 1UT 7   DK     90  -3 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  V 2KL 8   HK     90  -3 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 2RU 6   SD     200  -6 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  S 3RU D 7   C6     500  -11  11 
4 S 654
V/Alle   H KD743
  R 86
  K DT9
S DBT S 972
H E986 H BT5
R 5 R EB742
K E8652 K K4
  S EK83
  H 2
  R KDT93
  K B73
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   3  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 4HJ D 7   D7   500    11  -11 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 4RU D 9   SE   100    -5 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  V 4SP D 9   DE   100    -5 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 2SP 7   DE   50    -4 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  V 3RU 8   SK   50    -4 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3UT 8   HK   50    -4 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3KL 8   SD     100 
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  V 3RU 9   SE     110  -1 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 2HJ 8   CT     110  -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 2RU 9   D7     110  -1 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 2HJ 8   S2     110  -1 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 5   D9     400  -7 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 5KL D 9   DK     500  -9 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   19  Steen Schou - Niels Henriksen  V 4HJ D 10   D6     590  -11  11 
5 S EK74
N/NS   H ET53
  R ET4
  K D4
S BT8653 S D
H 2 H DB9876
R KDB632 R 98
K  K EKB3
  S 92
  H K4
  R 75
  K T987652
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 3UT 7   CT   200    11  -11 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  V 2HJ 8   C3     110  -6 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  Ø 2RU 8   D2     90  -6 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   3  Arne Skyum - Søren Garde  V 2UT 9   HD     150  -5 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 2UT 9   CT     150  -5 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   19  Steen Schou - Niels Henriksen  V 2UT 9   C6     150  -5 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 2RU 10   HK     130  -5 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 2UT 8   CT     120  -5 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 3UT 10   HD     630  -7 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 3UT 10   CT     630  -7 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  Ø 3UT 10   D8     630  -7 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 3UT 10   CT     630  -7 
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 3UT 9   CT     600  -7 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3UT 9   D8     600  -7 
6 S K653
Ø/ØV   H DB92
  R K3
  K B32
S T S DB842
H ET754 H 86
R D52 R EBT9
K ED64 K K7
  S E97
  H K3
  R 8764
  K T985
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 3UT 12   S2   690    -6 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 3UT 12   CE   690    -6 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  N 3UT 12   H3   690    -6 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 3UT 12   S2   690    -6 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 12   C5   690    -6 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 3UT 11   H3   660    -5 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 3UT 11   CE   660    -5 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 3UT 10   D9   630    -5 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  S 3UT 10   S6   630    -5 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 3UT 10   S2   630    -5 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 6UT 11   CE     100  -11  11 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 6UT 10   DT     200  -12  12 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 6RU 10   DT     200  -12  12 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 6UT 8   S7     400  -13  13 
7 S EK83
S/Alle   H EKB74
  R 
  K KT72
S 964 S B752
H T6 H D853
R T9842 R 73
K D84 K E93
  S DT
  H 92
  R EKDB65
  K B65
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 3UT 12   S3   490    -3 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 3UT 12   H4   490    -3 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 12   H4   490    -3 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 3UT 11   S3   460    -3 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 3UT 11   S3   460    -3 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3UT 10   S3   430    -2 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 3UT 10   H4   430    -2 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 3UT 9   S2   400    -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 3UT 9   S3   400    -1 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 3UT 9   S3   400    -1 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 2KL 13   HD   190    -5 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 3KL 12   C3   170    -5 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  N 3KL 11   HD   150    -6 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   26  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3UT 8   S9     50  -9 
8 S 64
V/Ingen   H K5
  R KB5
  K EKDB64
S K953 S DT82
H E82 H DB64
R 97 R D64
K T875 K 32
  S EB7
  H T973
  R ET832
  K 9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  Ø 2SP 5   CK   300    -7 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2HJ 9   CD   140    -4 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 2HJ 9   CD   140    -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 2HJ 8   CD   110    -3 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 1HJ 7   D6   80    -3 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 4HJ 9   CD     50  -1 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 4HJ 9   CD     50  -1 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 3HJ 8   CD     50  -1 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 4HJ 9   CD     50  -1 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 4HJ 9   CD     50  -1 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 4HJ 8   CD     100  -3 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 4HJ 8   CD     100  -3 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 4HJ 8   SE     100  -3 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 4HJ 8   CD     100  -3 
9 S KD7
N/ØV   H KBT9654
  R KT5
  K 
S B43 S ET6
H E82 H D73
R EB32 R D76
K 974 K DB52
  S 9852
  H 
  R 984
  K EKT863
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4HJ 10   CD   620    -1 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  S 4HJ 10   D2   620    -1 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   27  Marina Villsen - Steen Villsen  S 4SP 10   CE   620    -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 4HJ 10   CE   620    -1 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 4HJ 10   CE   620    -1 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 4HJ 10   CE   620    -1 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 4HJ 10   CE   620    -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 4HJ 10   CE   620    -1 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 4HJ 10   DB   620    -1 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 3UT 9   CD   600    -1 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 3UT 9   CD   600    -1 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 3UT 9   CD   600    -1 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 2UT 9   CD   150    -10  10 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 5HJ 10   CE     100  -12  12 
10 S ED8
Ø/Alle   H KB73
  R ED85
  K K8
S 32 S B75
H D9 H ET4
R 632 R BT97
K E97652 K DBT
  S KT964
  H 8652
  R K4
  K 43
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 4SP 10   CK   420    -9 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 4SP 10   H3   420    -9 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 3HJ D 7   DE   300    -6 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 2SP 10   C8   170    -3 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 3UT 6   S3   150    -3 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  V 2SP 5   H7   150    -3 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 3HJ 8   S4   50   
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  S 3SP 8   CK     50  -3 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 2HJ 8   S7     110  -4 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  S 4SP 8   CK     100  -4 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  S 4SP 8   CK     100  -4 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 2HJ 6   SE     100  -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2HJ 4   C3     200  -6 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   27  Marina Villsen - Steen Villsen  N 2HJ D 6   SE     300  -8 
11 S KT6
S/Ingen   H KB9754
  R 7
  K E54
S B85 S E9
H 32 H EDT86
R 842 R KB3
K KDB72 K T83
  S D7432
  H 
  R EDT965
  K 96
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  N 3SP 10   SE   170    11  -11 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  V 6HJ 10   S5   100    10  -10 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 2HJ 11   DT     200  -5 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 5RU 12   CE     420  -1 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   27  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 5RU 12   CE     420  -1 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  Ø 5RU 12   CE     420  -1 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4HJ 11   C5     450  -2 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  V 4HJ 11   C3     450  -2 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 4HJ 11   C3     450  -2 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  V 5HJ 11   C3     450  -2 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  V 4HJ 11   D3     450  -2 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 4HJ 11   D4     450  -2 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4HJ 11   C2     450  -2 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 5HJ 11   CE     450  -2 
12 S KB543
V/NS   H E5
  R 43
  K D853
S 862 S ET
H DB874 H KT92
R ED865 R KB972
K  K K4
  S D97
  H 63
  R T
  K EBT9762
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 6HJ 12   C9   1430    13  -13 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3UT 12   D3   690   
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  S 3UT 12   C3   690   
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 3UT 12   C5   690   
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  S 3UT 12   D3   690   
 3  Arne Skyum - Søren Garde   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 3UT 12   S5   690   
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  N 4HJ 12   C9   680   
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  N 4HJ 12   C9   680   
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   9  Karin Kessel - Per Kessel  N 4HJ 12   C9   680   
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4HJ 12   C9   680   
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 4HJ 12   C9   680   
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 4HJ 11   C9   650    -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 4HJ 10   C9   620    -2 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 2HJ 12   C9   230    -10  10 
13 S 2
N/Alle   H KB8542
  R EKT9
  K E3
S BT653 S K87
H ED H 763
R  R B8632
K B87652 K 94
  S ED94
  H T9
  R D754
  K KDT
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 4HJ 10   C3     420  -2 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 4HJ 12   DK     480 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 4HJ 12   DK     480 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 4HJ 12   DK     480 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 4HJ 12   D3     480 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  Ø 4HJ 12   DK     480 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   9  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ 12   DK     480 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 4HJ 12   DK     480 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 4HJ 12   DK     480 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 4HJ 12   DK     480 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  Ø 4HJ 12   H4     480 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 4HJ 12   DK     480 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  Ø 4HJ 12   DK     480 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4HJ 12   DK     480 
14 S B876
Ø/Ingen   H K53
  R ET5
  K D93
S KD9 S E5
H D872 H EBT96
R 4 R 8762
K EBT76 K K8
  S T432
  H 4
  R KDB93
  K 542
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   9  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ 9   D8   50    10  -10 
 25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  Ø 1UT 8   S6     120  -7 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard  Ø 3UT 9   D9     400 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  Ø 3UT 9   D5     400 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4HJ 10   H4     420  -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 4HJ 10   D9     420  -1 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 4HJ 10   H5     420  -1 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 4HJ 10   DK     420  -1 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 4HJ 10   DK     420  -1 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  V 4HJ 10   D5     420  -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 4HJ 10   D8     420  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 4HJ 10   H3     420  -1 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  Ø 4HJ 11   DK     450  -2 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  V 4HJ 11   DK     450  -2 
15 S B97
S/NS   H 42
  R KDT74
  K KB9
S KT43 S ED
H KDT6 H EB98
R B6 R E32
K 874 K DT63
  S 8652
  H 753
  R 985
  K E52
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 9   H3   400    10  -10 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 3RU 9   S8   110    -5 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  S 4SP 9   H9     50  -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  S 4SP 9   HT     50  -1 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 4SP 9   HT     50  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  S 4SP 9   HT     50  -1 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 4RU 9   CE     50  -1 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 5RU D 10   HE     100  -1 
 *8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   *10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 3SP 7   HT     100  -1 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 5RU 9   HE     100  -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 4SP D 9   DK     100  -1 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 4RU 8   CE     100  -1 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  N 5RU D 9   CE     300  -6 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 5RU D 9   CE     300  -6 
16 S 
V/ØV   H KB7
  R EB975432
  K K5
S T9 S K832
H T954 H ED632
R KT R D86
K BT863 K E
  S EDB7654
  H 8
  R 
  K D9742
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  V 2SP 5   C6   150    -1 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 1UT 4   D3   150    -1 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 2RU 10   C4   130    -1 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 1UT 8   H2   120   
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  N 1RU 9   SE   110   
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  S 3RU 9   C3   110   
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 2RU 9   HE   110   
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 2RU 9   DD   110   
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 3RU 9   C4   110   
 *8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   *10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  Ø 1UT 5   D2   100   
 9  Karin Kessel - Per Kessel   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 1RU 8   DD   90    -1 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 1UT 7   S2   90    -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  S 1UT 7   SD   90    -1 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 2KL 6   D7     100  -5 
17 S 9653
N/Ingen   H KT7
  R EB85
  K 62
S DB82 S ET7
H B96 H E532
R 764 R D2
K E85 K B943
  S K4
  H D84
  R KT93
  K KDT7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  V 1UT D 6   C3   100    -5 
 14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 3RU 7   H6   100    -5 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 4HJ 8   DD   100    -5 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 2KL 8   H4   90    -5 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind  V 2HJ 7   DD   50    -4 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  V 1UT 8   C2     120  -1 
 26  Henrik Dam - Peter Hansen   20  Georg Aatorp - Svend Larsen  Ø 3RU 9   C8     110  -1 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  V 2HJ 8   DD     110  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  V 2HJ 9   SD     140  -2 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  V 3RU 10   C2     130  -2 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3KL 7   HE     200  -3 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 2KL 6   D7     200  -3 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 2SP 5   CT     300  -6 
 *8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   *10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 3SP D 4   DE     1400  -16  16 
18 S EDB2
Ø/NS   H D6
  R DB
  K EB832
S KT64 S 75
H E9 H KB432
R EKT4 R 7653
K K64 K T9
  S 983
  H T875
  R 982
  K D75
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 4HJ 8   H4   200    -7 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4HJ 8   C7   200    -7 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  V 4HJ 9   D2   100    -5 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 4HJ 9   HT   100    -5 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 2RU 7   C9     50  -1 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Karin Kessel - Per Kessel  S 2KL 7   HE     50  -1 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 1SP 6   HE     50  -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 2RU D 7   C9     100  -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 1UT 5   H3     100  -1 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  Ø 2HJ 10   C2     170  -3 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 3HJ 10   HT     170  -3 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  Ø 2HJ 11   D3     200  -4 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  N 2RU D 6   C9     300  -6 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  V 4HJ 10   SB     620  -11  11 
19 S B5
S/ØV   H B7
  R B8652
  K KT76
S K642 S D98
H EK83 H D652
R  R ED973
K D8543 K 9
  S ET73
  H T94
  R KT4
  K EB2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  S 4HJ 11   CE   650    -4 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Karin Kessel - Per Kessel  N 4HJ 10   S9   620    -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4HJ 10   DB   620    -4 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4HJ 10   DB   620    -4 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  S 4HJ 10   CK   620    -4 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 4HJ 10   S8   620    -4 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 4HJ 10   CE   620    -4 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  N 4HJ 10   S9   620    -4 
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 3UT 9   S9   600    -3 
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 3UT 9   DB   600    -3 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 1UT 11   S9   210    -7 
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  S 2HJ 11   SD   200    -7 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 4HJ 9   S9     100  -11  11 
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  V 1SP 8   DE     110  -12  12 
20 S KT4
V/Alle   H EB932
  R ED
  K DT2
S DB762 S 98
H 4 H D75
R K75 R BT84
K EK73 K 9854
  S E53
  H KT86
  R 9632
  K B6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 6SP 12   CE   1430    13  -13 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  S 4SP 12   CE   680   
 18  Axel Vøgg - Finn Schnohr   8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa  S 4SP 12   CE   680   
 1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  S 4SP 12   CE   680   
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4SP 12   C6   680   
 15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  S 4SP 12   CE   680   
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 12   DD   680   
 3  Arne Skyum - Søren Garde   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  S 4SP 12   CE   680   
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 5SP 12   CE   680   
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 4SP 12   CE   680   
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 4SP 12   CE   680   
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 4SP 12   CE   680   
 27  Marina Villsen - Steen Villsen   21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen  N 4SP 11   C7   650    -1 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   9  Karin Kessel - Per Kessel  S 4SP 11   CE   650    -1 
21 S EK62
N/NS   H EKT9
  R T64
  K 93
S 98 S BT
H DB87 H 62
R DB8532 R K97
K E K B87642
  S D7543
  H 543
  R E
  K KDT5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 1UT 10   C3   180    -2 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 2UT 10   CT   180    -2 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  N 1UT 9   C4   150    -1 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 1HJ 9   C8   140    -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  N 2RU 10   D5   130   
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  N 1UT 8   C4   120   
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2HJ 8   C4   110   
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 2SP 8   HK   110   
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 2RU 9   D8   110   
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   9  Karin Kessel - Per Kessel  N 1UT 7   C2   90    -1 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 1UT 7   C3   90    -1 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   3  Arne Skyum - Søren Garde  N 1UT 7   C3   90    -1 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  N 1HJ 7   S5   80    -1 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 1HJ 7   S8   80    -1 
22 S ED72
Ø/ØV   H DT84
  R D2
  K EDB
S K43 S 865
H E965 H KB
R K63 R B84
K T92 K K7543
  S BT9
  H 732
  R ET975
  K 86
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 2SP D 8   C8   670    12  -12 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  Ø 3UT 7   S9   200    -6 
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   9  Karin Kessel - Per Kessel  N 2SP 8   D2   110    -4 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 2SP 8   HT   110    -4 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 3KL 8   H8   100    -3 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 1UT 6   S9   100    -3 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  P           -1 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 1UT 8   S3     120  -3 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  V 3KL 9   H7     110  -3 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 1UT 9   S5     150  -4 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  Ø 1UT 9   S5     150  -4 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   3  Arne Skyum - Søren Garde  V 1UT 9   S5     150  -4 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 2UT 9   S3     150  -4 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  S 3RU 6   DD     300  -7 
23 S KB8543
S/Alle   H 875
  R E75
  K B
S T2 S ED6
H ED64 H T32
R DBT R 984
K K932 K DT84
  S 97
  H KB9
  R K632
  K E765
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  N 2HJ 11   DK   200    -5 
 10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard   9  Karin Kessel - Per Kessel  N 3HJ 9   C7   140    -4 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 2HJ 9   C7   140    -4 
 2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3HJ 9   C5   140    -4 
 23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   24  Søren Parbo - Henrik Relsted  V 2SP 7   DE   50    -2 
 4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  V 3KL 8   SD   50    -2 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg  Ø 2SP 7   HK   50    -2 
 16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard   3  Arne Skyum - Søren Garde  N 3HJ 8   H2     50  -2 
 12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  V 3KL 9   HE     110  -3 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen  V 3KL 9   SD     110  -3 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 3KL 9   HE     110  -3 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 3KL 9   SD     110  -3 
 19  Steen Schou - Niels Henriksen   22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4KL 10   DE     130  -4 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 3KL 10   SD     130  -4 
24 S DB6
V/Ingen   H EB8754
  R E94
  K 6
S E842 S K97
H D9 H T62
R 6 R KD53
K KDT542 K B97
  S T53
  H K3
  R BT872
  K E83
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 4SP 11   CE   450    -9 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 4SP 10   CE   420    -9 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 4SP 10   CD   420    -9 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 3SP 9   H8   140    -3 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  N 4SP 9   D2     50  -3 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4SP 9   H8     50  -3 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  N 4SP 9   CE     50  -3 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  N 4SP 9   H7     50  -3 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  N 4SP 9   H8     50  -3 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 4SP 9   S8     50  -3 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  N 4SP 9   H2     50  -3 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  N 4SP 9   H8     50  -3 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4SP 9   H7     50  -3 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 4SP 8   H8     100  -4 
25 S KB976
N/ØV   H E
  R DB94
  K KT8
S ET32 S 8
H KB543 H T872
R 83 R T52
K 94 K EDB52
  S D54
  H D96
  R EK76
  K 763
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 3UT 12   S5   690    -3 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 3UT 12   S7   690    -3 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3UT 12   D2   690    -3 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  S 3UT 11   H5   660    -2 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 3UT 11   H2   660    -2 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  S 3UT 11   S8   660    -2 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  S 3UT 11   S8   660    -2 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3UT 11   S8   660    -2 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 3UT 11   S8   660    -2 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  S 3UT 10   S8   630    -1 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 3UT 9   S8   600   
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  S 3UT 9   S8   600   
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  S 5KL 10   S8     100  -12  12 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 6HJ 9   SD     300  -13  13 
26 S T95
Ø/Alle   H T976
  R B7
  K E852
S 8742 S DB63
H E542 H D8
R K52 R T9843
K B3 K T7
  S EK
  H KB3
  R ED6
  K KD964
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Georg Aatorp - Svend Larsen   23  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 3UT 12   S4   490    -3 
 28  Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen   27  Marina Villsen - Steen Villsen  N 3UT 11   H2   460    -2 
 6  Hans Kjærgaard - Jørgen Kirkegaard   12  Kirsten Barsøe - Peter Barsøe  N 3UT 11   DB   460    -2 
 7  Ole Drengsgaard - Palle Herskind   14  Jens Rosendahl - Svend Rosendahl  N 3UT 11   H4   460    -2 
 13  Bent Ole Pedersen - Torsten Sverdrup Warberg   2  Klavs Skovgaard Madsen - Torben Rosell  N 3UT 10   DB   430    -2 
 9  Karin Kessel - Per Kessel   18  Axel Vøgg - Finn Schnohr  N 3UT 10   DB   430    -2 
 11  Danny Hansen - Jørgen Nielsen   1  Anders Hanberg Sørensen - Mogens Birkebæk  N 3UT 9   S4   400    -1 
 24  Søren Parbo - Henrik Relsted   25  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 3UT 9   DT   400    -1 
 3  Arne Skyum - Søren Garde   15  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 3UT 9   S5   400    -1 
 17  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   4  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 5RU 11   SE   400    -1 
 5  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   10  Søren Caspersen - Tom Nørgaard  S 5RU 11   SE   400    -1 
 22  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   26  Henrik Dam - Peter Hansen  S 5RU 11   C7   400    -1 
 21  Christian Schmidt - Peter Hovgaard Christiansen   19  Steen Schou - Niels Henriksen  N 3UT 8   DB     50  -10  10 
 8  Søren Laurberg - Kristjar Skajaa   16  Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard  N 3UT 8   DB     50  -10  10 
27 S K83
S/Ingen   H 3
  R E543
  K EK853
S ET962 S D74
H T6 H D8742
R 96 R BT8
K T762 K D4
  S B5
  H EKB95
  R KD72
  K B9
Tilbage til personligt regnskab