PAR A-B 2, 12. december 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 33,17
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Christian Larsen (23,24) - Marius Lyhne-Knudsen (21,57)  22,40 55,80% 64,64% 41 16 -0,74 2 80 -0,67 1
  1  Birgitte Engelbrechtsen (21,46) - Tommy Pedersen (19,00)  20,23 56,97% 50,71% 2  0,52 6 76  0,15 2
  6  Mogens Boysen (20,88) - Peter Øgaard Madsen (17,06)  18,97 57,64% 46,07% -11  0,97 9 65  0,63 3
  12  Kirsten Barsøe (23,59) - Peter Barsøe (17,96)  20,77 56,67% 43,93% -17  1,07 11 54  0,66 4
  7  Peter Enevoldsen (25,46) - Sven Rittig (24,30)  24,88 54,46% 58,57% 24 -0,34 4 26  0,54 5
  14  Steen Jakobsen (46,45) - Anita Lehmann (49,05)  47,75 42,15% 48,57% -4 -0,54 8 16 -2,33 6
  2  Lissy Kristiansen (30,64) - Niels Bræmer (19,08)  24,86 54,47% 44,29% -16  0,85 10 14  0,78 7
  5  Søren Parbo (14,19) - Henrik Relsted (32,42)  23,30 55,31% 51,79% 5  0,29 5 0  1,66 8
  11  (Oversidder)                     
  10  Søren Laurberg (42,19) - Henrik Schrøder (43,36)  42,78 44,83% 61,79% 33 11 -1,42 3 -20 -1,92 10
  13  Henrik Dam (45,34) - Peter Hansen (46,21)  45,77 43,21% 66,07% 45 24 -1,91 1 -30 -0,74 11
  8  Marina Villsen (43,99) - Steen Villsen (44,54)  44,27 44,02% 41,43% -24  0,22 13 -43 -1,21 12
  9  Karin Kessel (48,08) - Per Kessel (47,34)  47,71 42,17% 43,21% -19 -0,09 12 -86 -0,05 13
  3  Axel Vøgg (46,81) - Finn Schnohr (48,14)  47,47 42,30% 38,93% -31  0,28 14 -114 -0,08 14
BridgeCentral, 12. december 2017