PAR A-B 2, 5. december 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,74
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Mogens Boysen (21,29) - Peter Øgaard Madsen (16,52)  18,91 56,37% 58,04% 27 18 -0,14 2 76 -0,33 1
  1  Birgitte Engelbrechtsen (21,72) - Tommy Pedersen (18,40)  20,06 55,75% 53,87% 13  0,16 5 74 -0,38 2
  12  Kirsten Barsøe (23,99) - Peter Barsøe (18,74)  21,36 55,05% 59,82% 33 26 -0,40 1 71 -0,41 3
  4  Christian Larsen (23,49) - Marius Lyhne-Knudsen (21,06)  22,28 54,56% 55,65% 19 8 -0,09 4 39  0,07 4
  2  Lissy Kristiansen (31,77) - Niels Bræmer (20,92)  26,35 52,36% 56,55% 22 12 -0,35 3 30 -0,08 5
  14  Anita Lehmann (48,78) - Ulf Torlyn (46,26)  47,52 40,96% 38,69% -38  0,19 14 20 -1,79 6
  7  Peter Enevoldsen (24,84) - Sven Rittig (23,69)  24,26 53,48% 46,13% -13  0,62 10 2  0,88 7
  5  Søren Parbo (13,93) - Henrik Relsted (32,20)  23,07 54,13% 51,49% 5  0,22 6 -5  1,36 8
  11  Jonna Sørensen (21,68) - Torsten Sverdrup Warberg (19,39)  20,54 55,49% 50,00% 0  0,46 7 -10  1,75 9
  8  Marina Villsen (44,21) - Steen Villsen (44,76)  44,49 42,59% 45,24% -16 -0,22 12 -19 -1,43 10
  10  Søren Laurberg (42,63) - Henrik Schrøder (43,80)  43,21 43,28% 48,51% -5 -0,44 9 -53 -0,50 11
  9  Karin Kessel (48,08) - Per Kessel (47,34)  47,71 40,86% 40,77% -31  0,01 13 -67  0,04 12
  13  Thordis Skjernaa (20,25) - Børge Nielsen (21,89)  21,07 55,20% 49,11% -3  0,51 8 -75  1,18 13
  3  Axel Vøgg (49,55) - Finn Schnohr (49,43)  49,49 39,90% 46,13% -13 -0,52 10 -83 -0,36 14
BridgeCentral, 5. december 2017