Januar IMP - finaler, 19. januar 2016, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,53
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Lea Troels Møller Pedersen (13,07) - Andreas Jansson (16,81)  14,94 23   50 22 -0,54 1 86 -0,87 1
  3  Dorte Dich (32,61) - Gert Dethlefsen (34,85)  33,73 -27   10 -0,74 4 63 -2,08 2
  8  Søren Garde (17,47) - Arne Skyum (15,86)  16,67 18   23 10 -0,09 3 34  0,09 3
  12  Danny Hansen (22,50) - Thomas Hahn (22,44)  22,47 3   -9  0,24 9 17 -0,19 4
  6  Torben Rosell (17,57) - Jens Borum (21,68)  19,63 10   -7  0,35 7 9  0,33 5
  2  Jørn Vinther Rasmussen (30,70) - Kim Jacobsen (28,90)  29,80 -17   -12 -0,09 10 -1 -0,55 6
  11  Claus Hansen (25,20) - Bjarne Nielsen (26,64)  25,92 -6   -2 -0,09 6 -1 -0,14 6
  5  Inge Keiser (28,94) - Kirsten Dalgaard (20,50)  24,72 -3   27 15 -0,60 2 -23  0,46 8
  4  Niels Krøjgaard (2,60) - Søren Caspersen (19,41)  11,01 33   -34  1,35 11 -27  0,79 9
  7  Jørgen Nielsen (12,96) - Asger Nielsen (34,40)  23,68 0   6 -0,13 5 -35  0,82 10
  1  Lissy Kristiansen (29,29) - Niels Bræmer (21,33)  25,31 -5   -7  0,05 7 -41  0,76 11
  10  Bente Bech Nielsen (38,68) - Finn Schacksen (30,40)  34,54 -29   -45  0,31 12 -81  0,60 12
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 20. januar 2016