Januar IMP - finaler, 12. januar 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,19
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Dorte Dich (33,88) - Bo Larsen (28,50)  31,19 -14   53 22 -1,34 1 53 -1,34 1
  9  Lea Troels Møller Pedersen (15,94) - Birte Eriksen (17,87)  16,90 19   36 15 -0,33 2 36 -0,33 2
  12  Danny Hansen (23,64) - Thomas Hahn (22,86)  23,25 5   26 10 -0,43 3 26 -0,43 3
  6  Torben Rosell (15,82) - Jens Borum (21,70)  18,76 15   16 -0,02 4 16 -0,02 4
  2  Jørn Vinther Rasmussen (31,16) - Kim Jacobsen (29,35)  30,26 -12   11 -0,46 5 11 -0,46 5
  8  Søren Garde (17,29) - Arne Skyum (15,68)  16,48 20   11  0,19 5 11  0,19 5
  4  Christian Tegner (33,65) - Steen Clausen (34,47)  34,06 -21   7 -0,55 7 7 -0,55 7
  11  Claus Hansen (25,26) - Bjarne Nielsen (26,70)  25,98 -2   1 -0,06 8 1 -0,06 8
  1  Lissy Kristiansen (28,22) - Niels Bræmer (20,90)  24,56 1   -34  0,71 9 -34  0,71 9
  10  Bente Bech Nielsen (39,02) - Finn Schacksen (29,82)  34,42 -22   -36  0,29 10 -36  0,29 10
  7  Jørgen Nielsen (11,75) - Asger Nielsen (33,19)  22,47 6   -41  0,95 11 -41  0,95 11
  5  Inge Keiser (27,90) - Kirsten Dalgaard (20,10)  24,00 3   -50  1,06 12 -50  1,06 12
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 12. januar 2016