Januar-imp, 5. januar 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,36
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Peter Øgaard Madsen (19,99) - Torsten Sverdrup Warberg (18,05)  19,02 14   43 24 -0,58 1 43 -0,58 1
  2  Hans Kristian Sørensen (12,96) - Niels Henriksen (13,26)  13,11 28   29 16 -0,03 2 29 -0,03 2
  8  Ole Drengsgaard (18,42) - Palle Herskind (30,14)  24,28 2   22 11 -0,39 3 22 -0,39 3
  7  Kirsten Barsøe (26,65) - Peter Barsøe (16,57)  21,61 8   20 -0,23 4 20 -0,23 4
  4  Henrik Relsted (38,96) - Sven Rittig (22,76)  30,86 -12   8 -0,41 5 8 -0,41 5
  3  Jens Rosendahl (36,97) - Svend Rosendahl (21,69)  29,33 -9   5 -0,28 6 5 -0,28 6
  5  Bente Bech Nielsen (39,61) - Finn Schacksen (29,81)  34,71 -21   -6 -0,30 7 -6 -0,30 7
  10  Jørn Vinther Rasmussen (31,25) - Kim Jacobsen (29,45)  30,35 -11   -7 -0,08 8 -7 -0,08 8
  9  Danny Hansen (23,17) - Thomas Hahn (22,48)  22,83 6   -13  0,37 9 -13  0,37 9
  1  Dorte Dich (35,02) - Bo Larsen (29,64)  32,33 -16   -20  0,09 10 -20  0,09 10
  12  Jørgen Nielsen (10,85) - Asger Nielsen (32,30)  21,57 9   -36  0,89 11 -36  0,89 11
  11  Claus Hansen (23,92) - Bjarne Nielsen (24,79)  24,35 2   -45  0,95 12 -45  0,95 12
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 5. januar 2016