Januar-imp, 5. januar 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 20,18
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Arne Mohr (6,48) - Niels Svendsen (19,17)  12,82 17   46 28 -0,60 1 46 -0,60 1
  4  Hans Kjærgaard (25,54) - Jørgen Kirkegaard (36,87)  31,21 -26   35 19 -1,25 2 35 -1,25 2
  6  Christian Schmidt (16,38) - Peter Hovgaard Christiansen (23,53)  19,96 1   33 13 -0,67 3 33 -0,67 3
  10  Niels Nymark (19,58) - Tom Nørgaard (9,49)  14,53 13   26 9 -0,26 4 26 -0,26 4
  7  Georg Aatorp (20,20) - Svend Larsen (13,94)  17,07 7   15 -0,16 5 15 -0,16 5
  2  Thordis Skjernaa (21,03) - Børge Nielsen (22,75)  21,89 -4   10 -0,29 6 10 -0,29 6
  3  Preben Taasti (11,23) - Benny Marquart (13,94)  12,59 18   -1  0,39 7 -1  0,39 7
  1  Birgitte Engelbrechtsen (22,92) - Tommy Pedersen (16,59)  19,75 1   -3  0,08 8 -3  0,08 8
  5  Inge Keiser (28,49) - Lise Mikkelsen (26,26)  27,38 -17   -9 -0,16 9 -9 -0,16 9
  9  Torben Rosell (15,70) - Jens Borum (21,40)  18,55 4   -11  0,31 10 -11  0,31 10
  13  Lea Troels Møller Pedersen (15,17) - Emil Buus Thomsen (9,58)  12,38 18   -19  0,77 11 -19  0,77 11
  8  Søren Garde (17,23) - Arne Skyum (15,61)  16,42 9   -26  0,72 12 -26  0,72 12
  14  Christian Tegner (33,38) - Steen Clausen (34,20)  33,79 -32   -45  0,27 13 -45  0,27 13
  12  Lissy Kristiansen (27,36) - Niels Bræmer (20,90)  24,13 -9   -51  0,86 14 -51  0,86 14
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 5. januar 2016