HOLD - monrad, 21. februar 2017, 3. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 25,03 (1. halvleg) og 25,02 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Niels Nymark            17,78  20,00    19,50                  57,28  1   
Vagn Søndergaard        11,47            14,24      16,57          42,28  2   
Kirsten Barsøe          4,37            17,78  16,90            39,05  3   
Peter Enevoldsen    8,53      13,46            16,24              38,23  4   
Anders Hanberg Sørensen      15,63  6,54        13,62                    35,79  5   
Thordis Skjernaa  2,22              13,78              18,76      34,76  6   
Birgitte Engelbrechtsen  0,00                13,12              20,00    33,12  7   
Ole Drengsgaard          6,38  6,22            17,21            29,81  8   
Jonas Hansen  0,50            6,88                  19,68    27,06  9   
10  Christian Schmidt    5,76                      13,12  8,14        27,02  10   
11  Jørgen Nielsen      2,22  3,76                    20,00        25,98  11   
12  Lissy Kristiansen      3,10          2,79              20,00      25,89  12   
13  Jørgen Albæk Jensen    3,43                6,88        15,10        25,41  13   
14  Hans Kjærgaard                    11,86  0,00    4,90          16,76  14   
15  Henrik Dam            1,24            0,00        14,68    15,92  15   
16  Christian Tegner              0,00    0,32            5,32      5,64  16   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 25,03 (1. halvleg) og 25,02 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Birgitte Engelbrechtsen            13,12      0,00  20,00                33,12  7   
Thordis Skjernaa                  2,22          18,76    13,78    34,76  6   
Kirsten Barsøe        16,90        4,37        17,78            39,05  3   
Lissy Kristiansen      3,10                      20,00    2,79    25,89  12   
Peter Enevoldsen              8,53  13,46        16,24            38,23  4   
Jonas Hansen  6,88                0,50  19,68                27,06  9   
Vagn Søndergaard          11,47            16,57    14,24          42,28  2   
Anders Hanberg Sørensen      15,63    6,54                      13,62    35,79  5   
Niels Nymark  20,00  17,78        19,50                        57,28  1   
10  Christian Tegner  0,00          0,32                5,32        5,64  16   
11  Jørgen Albæk Jensen              3,43            6,88    15,10      25,41  13   
12  Jørgen Nielsen      2,22    3,76                    20,00      25,98  11   
13  Christian Schmidt              5,76        13,12        8,14      27,02  10   
14  Henrik Dam    1,24    0,00            14,68                15,92  15   
15  Hans Kjærgaard                      4,90  0,00  11,86          16,76  14   
16  Ole Drengsgaard    6,22    17,21        6,38                    29,81  8   
BridgeCentral, 21. februar 2017