HOLD - monrad, 7. februar 2017, 2. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 2. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 23,95 (1. halvleg) og 23,94 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Niels Nymark                  19,50  20,00                39,50  1   
Thordis Skjernaa          13,78                    18,76      32,54  2   
Vagn Søndergaard                      16,57    14,24          30,81  3   
Peter Enevoldsen              13,46              16,24        29,70  4   
Ole Drengsgaard    6,22        17,21                        23,43  5   
Lissy Kristiansen          2,79                    20,00      22,79  6   
Anders Hanberg Sørensen        6,54        15,63                    22,17  7   
Kirsten Barsøe              4,37              17,78        22,15  8   
Jonas Hansen  0,50                              19,68    20,18  9   
10  Birgitte Engelbrechtsen  0,00                              20,00    20,00  10   
11  Jørgen Albæk Jensen      3,43                  15,10            18,53  11   
12  Hans Kjærgaard                      4,90    11,86          16,76  12   
13  Christian Schmidt      5,76                  8,14            13,90  13   
14  Jørgen Nielsen        3,76        2,22                    5,98  14   
15  Henrik Dam    1,24        0,00                        1,24  15   
16  Christian Tegner                  0,32  0,00                0,32  16   
Resultater efter 2. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 23,95 (1. halvleg) og 23,94 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Birgitte Engelbrechtsen                  0,00  20,00                20,00  10   
Thordis Skjernaa                            18,76    13,78    32,54  2   
Kirsten Barsøe                4,37        17,78            22,15  8   
Lissy Kristiansen                            20,00    2,79    22,79  6   
Peter Enevoldsen                13,46        16,24            29,70  4   
Jonas Hansen                  0,50  19,68                20,18  9   
Vagn Søndergaard                      16,57    14,24          30,81  3   
Anders Hanberg Sørensen      15,63    6,54                          22,17  7   
Niels Nymark  20,00          19,50                        39,50  1   
10  Christian Tegner  0,00          0,32                        0,32  16   
11  Jørgen Albæk Jensen              3,43                15,10      18,53  11   
12  Jørgen Nielsen      2,22    3,76                          5,98  14   
13  Christian Schmidt              5,76                8,14      13,90  13   
14  Henrik Dam    1,24    0,00                            1,24  15   
15  Hans Kjærgaard                      4,90    11,86          16,76  12   
16  Ole Drengsgaard    6,22    17,21                            23,43  5   
BridgeCentral, 9. februar 2017