HOLD - monrad, 31. januar 2017, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 1. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 24,68 (1. halvleg) og 24,66 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Niels Nymark                                20,00    20,00  1   
Jonas Hansen                              19,68      19,68  2   
Thordis Skjernaa                            18,76        18,76  3   
Ole Drengsgaard                          17,21          17,21  4   
Peter Enevoldsen                        16,24            16,24  5   
Anders Hanberg Sørensen                      15,63              15,63  6   
Jørgen Albæk Jensen                    15,10                15,10  7   
Vagn Søndergaard                  14,24                  14,24  8   
Christian Schmidt                5,76                    5,76  9   
10  Hans Kjærgaard              4,90                      4,90  10   
11  Kirsten Barsøe            4,37                        4,37  11   
12  Jørgen Nielsen          3,76                          3,76  12   
13  Lissy Kristiansen        2,79                            2,79  13   
14  Henrik Dam      1,24                              1,24  14   
15  Christian Tegner    0,32                                0,32  15   
16  Birgitte Engelbrechtsen  0,00                                  0,00  16   
Resultater efter 1. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 24,68 (1. halvleg) og 24,66 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Birgitte Engelbrechtsen                  0,00                  0,00  16   
Thordis Skjernaa                            18,76        18,76  3   
Kirsten Barsøe                4,37                    4,37  11   
Lissy Kristiansen                                2,79    2,79  13   
Peter Enevoldsen                        16,24            16,24  5   
Jonas Hansen                    19,68                19,68  2   
Vagn Søndergaard                          14,24          14,24  8   
Anders Hanberg Sørensen      15,63                              15,63  6   
Niels Nymark  20,00                                  20,00  1   
10  Christian Tegner            0,32                        0,32  15   
11  Jørgen Albæk Jensen                              15,10      15,10  7   
12  Jørgen Nielsen          3,76                          3,76  12   
13  Christian Schmidt              5,76                      5,76  9   
14  Henrik Dam    1,24                                1,24  14   
15  Hans Kjærgaard                      4,90              4,90  10   
16  Ole Drengsgaard        17,21                            17,21  4   
BridgeCentral, 31. januar 2017