HOLD, 3. april 2018, 7. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 7. runde   
Handicapgennemsnit: 24,50 (1. halvleg) og 23,99 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  7 - 1 7 - 2 7 - 1 7 - 2    
 1    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (21,46)                0,08
      Mette Veel Christensen (31,25) (S)  -41 -2  0,53  -0,31   0,22     1,13
      Torsten Sverdrup Warberg (22,44)  -41 -2  0,53  -0,31   0,22     1,74
      Jonna Sørensen (23,01) (S)                1,62
      Bent Ole Pedersen (22,38)               -1,01
      Jørgen Kirkegaard (21,66)  -20 -25 -0,09   0,22   0,13    -0,79
      Claus Christensen (27,24) (S)  -20 -25 -0,09   0,22   0,13    -0,87
 2    Marius Lyhne-Knudsen    Mads Krøjgaard (4,78) (S)                0,27
      Peter Enevoldsen (27,29)   61 -12 -0,80   0,69  -0,11     1,94
      Benny Marquart (7,08) (S)                0,04
      Marius Lyhne-Knudsen (21,70)                1,82
      Christian Larsen (24,86)   9  30  0,24  -0,10   0,15     1,96
      Torben Thrane (25,80) (S)   9  30  0,24  -0,10   0,15     0,15
      Sven Rittig (26,15)   61 -12 -0,80   0,69  -0,11     1,64
 3    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (8,33)   20  2  0,09   0,31   0,40    -0,38
      Steen Schou (2,45) (S)               -0,07
      Niels Henriksen (9,87)   20  2  0,09   0,31   0,40    -0,45
      Tom Nørgaard (6,05)   41  25 -0,53  -0,22  -0,75    -1,25
      Niels Nymark (16,93)   41  25 -0,53  -0,22  -0,75    -1,25
 4    Henrik Dam    Peter Hansen (43,56)  -9  12 -0,24  -0,69  -0,93    -0,10
      Henrik Dam (42,47)  -9  12 -0,24  -0,69  -0,93    -0,10
      Steen Villsen (43,38)  -61 -30  0,80   0,10   0,89    -2,32
      Marina Villsen (42,78)  -61 -30  0,80   0,10   0,89    -2,32
      Per Kessel (42,02) (S)               -1,12
      Karin Kessel (42,41) (S)               -1,12
 5    Per Kessel    Peter Hovgaard Christiansen (25,56)   16  15 -0,48  -0,26  -0,74     1,61
      Børge Nielsen (19,76) (S)                0,09
      Christian Schmidt (15,76)   16  15 -0,48  -0,26  -0,74     1,61
      Thordis Skjernaa (17,85) (S)                0,09
      Ulf Torlyn (23,42) (S)                0,39
      Per Kessel (42,02)  -11 -3 -0,21  -0,52  -0,73    -2,11
      Karin Kessel (42,41)  -11 -3 -0,21  -0,52  -0,73    -2,50
      sub 1 (25,00) (S)  -11 -3 -0,21  -0,52  -0,73    -0,73
      sub 2 (25,00) (S)  -11 -3 -0,21  -0,52  -0,73    -0,73
      SUB 1 (25,00) (S)   16  15 -0,48  -0,26  -0,74    -0,74
      SUB 2 (25,00) (S)   16  15 -0,48  -0,26  -0,74    -0,74
 6    Søren Garde    Arne Skyum (15,07)   20  30 -0,27  -0,73  -1,00    -4,28
      Peter Barsøe (16,31)   18 -5 -0,29   0,34   0,05    -0,23
      Kirsten Barsøe (24,49)   18 -5 -0,29   0,34   0,05    -0,23
      Søren Garde (11,91)               -3,46
      Lars Ugilt Jensen (15,50) (S)   20  30 -0,27  -0,73  -1,00    -0,81
 7    Inge Keiser    Lissy Kristiansen (25,62)                0,69
      Niels Bræmer (16,83)  -16  3  0,48   0,52   1,01     1,69
      Inge Keiser (27,42)   11 -15  0,21   0,26   0,47     2,02
      Lise Mikkelsen (21,15)   11 -15  0,21   0,26   0,47     1,90
      Michael Krefeld (20,94) (S)  -16  3  0,48   0,52   1,01     1,01
      Tommy Hansen (21,61) (S)               -0,12
 8    Søren Parbo    Ole Drengsgaard (19,86)               -0,03
      Palle Herskind (28,77)  -34 -11  0,39  -0,05   0,35     0,49
      Inger Priess (26,11) (S)               -0,17
      Ole Adelkvist (25,36) (S)  -27 -19  0,33   0,15   0,48     2,70
      Henrik Relsted (31,86)                0,94
      Peter C. Nielsen (30,77) (S)  -34 -11  0,39  -0,05   0,35     0,35
      Søren Parbo (15,39)  -27 -19  0,33   0,15   0,48     3,64
 9    Georg Aatorp    Per Ebdrup (14,91) (S)                0,73
      Mogens Birkebæk (14,41)   27  11 -0,33   0,05  -0,28     0,02
      Svend Larsen (10,88)   34  19 -0,39  -0,15  -0,55     1,35
      Georg Aatorp (19,14)   34  19 -0,39  -0,15  -0,55     1,35
      Lars Ugilt Jensen (15,50) (S)                0,38
      Anders Hanberg Sørensen (13,56)   27  11 -0,33   0,05  -0,28     0,18
 10    Søren Laurberg    Søren Laurberg (39,91)  -38 -10  0,38  -0,40  -0,02    -0,17
      Mathias Hahn-Hundsdahl (24,33) (S)                0,51
      Kristjar Skajaa (45,64)               -0,23
      Henrik Schrøder (40,27) (S)  -38 -10  0,38  -0,40  -0,02    -1,35
      Finn Schnohr (49,45)                0,00
      Axel Vøgg (49,68)  -53 -33  0,60   0,38   0,98     1,43
      Anita Lehmann (24,49) (S)                0,96
      Verner Jepsen (46,20) (S)  -53 -33  0,60   0,38   0,98     0,51
      Peter Hjortkjær Jørgensen (38,16) (S)                0,41
      sub 4 (25,00) (S)  -38 -10  0,38  -0,40  -0,02    -0,02
      sub 3 (25,00) (S)         
      SUB 4 (25,00) (S)         
      SUB 3 (25,00) (S)  -53 -33  0,60   0,38   0,98     0,98
 11    Claus Hansen    Claus Hansen (18,78)  -19 -6  0,19   0,03   0,22    -0,09
      Bjarne Nielsen (22,79)  -19 -6  0,19   0,03   0,22    -0,09
      Mogens Boysen (20,23)  -2  27  0,01  -0,67  -0,66    -1,58
      Peter Laursen (21,30) (S)                0,31
      Peter Øgaard Madsen (15,81)  -2  27  0,01  -0,67  -0,66    -1,90
 12    Jørgen Hedegaard    Flemming Bybjerg (12,83)   38  33 -0,38  -0,38  -0,76    -4,48
      Jørgen Albæk Jensen (31,14)   53  10 -0,60   0,40  -0,20    -1,59
      Jørgen Hedegaard (20,64)   53  10 -0,60   0,40  -0,20    -1,59
      Steen Jakobsen (41,50)   38  33 -0,38  -0,38  -0,76    -4,48
 13    Torben Rosell    Klavs Skovgaard Madsen (15,45)   19 -27 -0,19   0,67   0,48    -0,52
      Jørgen Nielsen (12,56)   2  6 -0,01  -0,03  -0,05     1,19
      Danny Hansen (16,10)   2  6 -0,01  -0,03  -0,05     1,19
      Torben Rosell (15,84)   19 -27 -0,19   0,67   0,48    -2,67
      Preben Taasti (10,23) (S)                0,76
      Søren Caspersen (10,44) (S)               -1,30
      Frode Poulsen (14,39) (S)               -1,61
 14    Birgitte Engelbrechtsen    Lars Valdemar Hansen (29,61) (S)               -0,03
      Tommy Pedersen (14,90)  -20  5  0,27  -0,34  -0,07     2,42
      Birgitte Engelbrechtsen (22,17)  -20  5  0,27  -0,34  -0,07     2,42
      Steen Clausen (34,34) (S)  -18 -30  0,29   0,73   1,02     1,02
      Svend Rosendahl (19,28)  -18 -30  0,29   0,73   1,02     1,51
      Jens Rosendahl (28,54)                0,52
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 23,19  ØV 25,81
2.halvleg:  NS 25,38  ØV 22,61
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 10. april 2018