HOLD, 20. marts 2018, 6. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 6. runde   
Handicapgennemsnit: 23,11 (1. halvleg) og 23,11 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  6 - 1 6 - 2 6 - 1 6 - 2    
 1    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (21,46)                0,08
      Mette Veel Christensen (31,18) (S)                0,91
      Torsten Sverdrup Warberg (22,58)  -6  33  0,10  -0,77  -0,67     1,52
      Jonna Sørensen (23,01) (S)                1,62
      Bent Ole Pedersen (23,09)  -6  33  0,10  -0,77  -0,67    -1,01
      Jørgen Kirkegaard (22,75)   23  20 -0,56  -0,43  -1,00    -0,92
      Claus Christensen (27,80) (S)   23  20 -0,56  -0,43  -1,00    -1,00
 2    Marius Lyhne-Knudsen    Mads Krøjgaard (4,78) (S)                0,27
      Peter Enevoldsen (27,82)  -6 -24 -0,06   0,33   0,27     2,05
      Benny Marquart (7,08) (S)                0,04
      Marius Lyhne-Knudsen (21,93)   4 -4 -0,21  -0,03  -0,24     1,82
      Christian Larsen (25,74)   4 -4 -0,21  -0,03  -0,24     1,82
      Sven Rittig (26,68)  -6 -24 -0,06   0,33   0,27     1,74
 3    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (8,32)   11  60  0,35  -0,81  -0,46    -0,78
      Steen Schou (2,45) (S)               -0,07
      Niels Henriksen (9,86)   11  60  0,35  -0,81  -0,46    -0,85
      Tom Nørgaard (5,50)  -22  25  0,87  -0,06   0,81    -0,50
      Niels Nymark (16,19)  -22  25  0,87  -0,06   0,81    -0,50
 4    Henrik Dam    Peter Hansen (43,08)  -34 -50  0,24   0,48   0,72     0,84
      Henrik Dam (41,99)  -34 -50  0,24   0,48   0,72     0,84
      Steen Villsen (42,80)  -36 -10  0,12  -0,35  -0,23    -3,22
      Marina Villsen (42,21)  -36 -10  0,12  -0,35  -0,23    -3,22
      Per Kessel (42,23) (S)               -1,12
      Karin Kessel (42,62) (S)               -1,12
 5    Per Kessel    Peter Hovgaard Christiansen (26,16)  -4  24  0,21  -0,33  -0,12     2,35
      Børge Nielsen (19,67) (S)   6  4  0,06   0,03   0,09     0,09
      Christian Schmidt (16,36)  -4  24  0,21  -0,33  -0,12     2,35
      Thordis Skjernaa (17,75) (S)   6  4  0,06   0,03   0,09     0,09
      Ulf Torlyn (23,42) (S)                0,39
      Per Kessel (42,23)               -1,38
      Karin Kessel (42,62)               -1,77
      sub 1 (25,00) (S)   6  4  0,06   0,03   0,09     0,09
      sub 2 (25,00) (S)   6  4  0,06   0,03   0,09     0,09
      SUB 1 (25,00) (S)  -4  24  0,21  -0,33  -0,12    -0,12
      SUB 2 (25,00) (S)  -4  24  0,21  -0,33  -0,12    -0,12
 6    Søren Garde    Arne Skyum (15,85)   18  0 -0,50  -0,01  -0,51    -3,28
      Peter Barsøe (17,30)   13  1 -0,44  -0,25  -0,69    -0,29
      Kirsten Barsøe (25,47)   13  1 -0,44  -0,25  -0,69    -0,29
      Søren Garde (12,43)   18  0 -0,50  -0,01  -0,51    -3,46
      Lars Ugilt Jensen (13,86) (S)                0,18
 7    Inge Keiser    Lissy Kristiansen (26,35)   36  50 -0,12  -0,48  -0,60     0,69
      Niels Bræmer (17,27)   36  50 -0,12  -0,48  -0,60     0,69
      Inge Keiser (26,60)   34  10 -0,24   0,35   0,11     1,56
      Lise Mikkelsen (20,50)   34  10 -0,24   0,35   0,11     1,44
      Tommy Hansen (21,61) (S)               -0,12
 8    Søren Parbo    Ole Drengsgaard (19,53)   6 -20 -0,10   0,43   0,33    -0,03
      Palle Herskind (28,05)   6 -20 -0,10   0,43   0,33     0,14
      Inger Priess (26,11) (S)               -0,17
      Ole Adelkvist (25,54) (S)  -23 -33  0,56   0,77   1,33     2,21
      Henrik Relsted (31,86)                0,94
      Søren Parbo (15,59)  -23 -33  0,56   0,77   1,33     3,16
 9    Georg Aatorp    Per Ebdrup (14,65) (S)  -18  24  0,58  -0,32   0,25     0,73
      Mogens Birkebæk (14,74)                0,31
      Svend Larsen (11,33)  -3 -20  0,16   0,49   0,65     1,90
      Georg Aatorp (18,88)  -3 -20  0,16   0,49   0,65     1,90
      Lars Ugilt Jensen (13,86) (S)                0,38
      Anders Hanberg Sørensen (13,13)  -18  24  0,58  -0,32   0,25     0,46
 10    Søren Laurberg    Søren Laurberg (39,16)  -34 -36  0,24   0,13   0,36    -0,14
      Mathias Hahn-Hundsdahl (24,33) (S)                0,51
      Kristjar Skajaa (45,64)               -0,23
      Henrik Schrøder (39,69) (S)  -34 -36  0,24   0,13   0,36    -1,33
      Finn Schnohr (49,38)                0,00
      Axel Vøgg (48,31)  -56 -20  0,43  -0,21   0,22     0,46
      Anita Lehmann (24,49) (S)                0,96
      Verner Jepsen (45,30) (S)  -56 -20  0,43  -0,21   0,22    -0,46
      Peter Hjortkjær Jørgensen (38,16) (S)                0,41
      sub 4 (25,00) (S)  -34 -36  0,24   0,13   0,36     0,36
      sub 3 (25,00) (S)         
      SUB 4 (25,00) (S)         
      SUB 3 (25,00) (S)  -56 -20  0,43  -0,21   0,22     0,22
 11    Claus Hansen    Claus Hansen (18,42)   3 -24 -0,16   0,32   0,16    -0,31
      Bjarne Nielsen (22,43)   3 -24 -0,16   0,32   0,16    -0,31
      Mogens Boysen (21,34)   18  20 -0,58  -0,49  -1,07    -0,93
      Peter Laursen (21,30) (S)                0,31
      Peter Øgaard Madsen (16,86)   18  20 -0,58  -0,49  -1,07    -1,24
 12    Jørgen Hedegaard    Flemming Bybjerg (13,56)  -11 -25 -0,35   0,06  -0,28    -3,72
      Jørgen Albæk Jensen (31,80)   22 -60 -0,87   0,81  -0,07    -1,40
      Jørgen Hedegaard (22,73)   22 -60 -0,87   0,81  -0,07    -1,40
      Steen Jakobsen (42,17)  -11 -25 -0,35   0,06  -0,28    -3,72
 13    Torben Rosell    Klavs Skovgaard Madsen (15,64)               -1,00
      Jørgen Nielsen (12,13)  -13  0  0,44   0,01   0,45     1,24
      Danny Hansen (15,13)  -13  0  0,44   0,01   0,45     1,24
      Torben Rosell (13,72)  -18 -1  0,50   0,25   0,76    -3,15
      Preben Taasti (9,47) (S)  -18 -1  0,50   0,25   0,76     0,76
      Søren Caspersen (10,44) (S)               -1,30
      Frode Poulsen (14,39) (S)               -1,61
 14    Birgitte Engelbrechtsen    Lars Valdemar Hansen (29,64) (S)   34  20 -0,24   0,21  -0,03    -0,03
      Tommy Pedersen (14,67)   56  36 -0,43  -0,13  -0,56     2,49
      Birgitte Engelbrechtsen (21,74)   56  36 -0,43  -0,13  -0,56     2,49
      Svend Rosendahl (19,02)   34  20 -0,24   0,21  -0,03     0,49
      Jens Rosendahl (28,54)                0,52
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 22,16  ØV 24,05
2.halvleg:  NS 23,44  ØV 22,78
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 20. marts 2018