HOLD, 6. marts 2018, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 4. runde   
Handicapgennemsnit: 24,10 (1. halvleg) og 23,75 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  4 - 1 4 - 2 4 - 1 4 - 2    
 1    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,23)  -19 -10  0,17   0,41   0,58     0,56
      Mette Veel Christensen (31,18) (S)                0,91
      Torsten Sverdrup Warberg (21,53)  -35 -17  0,96   0,07   1,03     2,41
      Jonna Sørensen (21,98) (S)  -35 -17  0,96   0,07   1,03     1,62
      Bent Ole Pedersen (22,73)               -0,12
      Jørgen Kirkegaard (22,79)  -19 -10  0,17   0,41   0,58     0,56
 2    Marius Lyhne-Knudsen    Mads Krøjgaard (4,51) (S)   15  4  0,02   0,25   0,27     0,27
      Peter Enevoldsen (26,85)   15  4  0,02   0,25   0,27     0,33
      Benny Marquart (7,08) (S)                0,04
      Marius Lyhne-Knudsen (20,56)  -8  2  0,41   0,18   0,59     1,73
      Christian Larsen (23,84)  -8  2  0,41   0,18   0,59     1,73
      Sven Rittig (25,23)                0,02
 3    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (7,60)  -22  24  0,61  -0,46   0,15    -0,75
      Steen Schou (2,45) (S)               -0,07
      Niels Henriksen (9,14)  -22  24  0,61  -0,46   0,15    -0,82
      Tom Nørgaard (5,51)   0  18  0,08  -0,24  -0,16    -1,79
      Niels Nymark (15,85)   0  18  0,08  -0,24  -0,16    -1,79
 4    Henrik Dam    Peter Hansen (44,21)   13 -7 -0,21   0,03  -0,19     1,10
      Henrik Dam (43,13)   13 -7 -0,21   0,03  -0,19     1,10
      Steen Villsen (44,14)   7  21 -0,37  -0,74  -1,11    -2,49
      Marina Villsen (43,55)   7  21 -0,37  -0,74  -1,11    -2,49
      Per Kessel (43,46) (S)               -1,12
      Karin Kessel (43,86) (S)               -1,12
 5    Per Kessel    Peter Hovgaard Christiansen (23,93)  -28 -21  0,58   0,49   1,07     1,30
      Christian Schmidt (14,10)  -28 -21  0,58   0,49   1,07     1,30
      Ulf Torlyn (23,42) (S)                0,39
      Per Kessel (43,46)   5  12 -0,67  -0,88  -1,55    -1,68
      Karin Kessel (43,86)   5  12 -0,67  -0,88  -1,55    -2,07
      sub 1 (25,00) (S)   5  12 -0,67  -0,88  -1,55    -1,55
      sub 2 (25,00) (S)   5  12 -0,67  -0,88  -1,55    -1,55
      SUB 1 (25,00) (S)  -28 -21  0,58   0,49   1,07     1,07
      SUB 2 (25,00) (S)  -28 -21  0,58   0,49   1,07     1,07
 6    Søren Garde    Arne Skyum (18,09)   11  34 -0,12  -0,64  -0,76    -1,31
      Peter Barsøe (18,29)  -14  10  0,33  -0,17   0,16     0,69
      Kirsten Barsøe (24,25)  -14  10  0,33  -0,17   0,16     0,69
      Søren Garde (14,67)   11  34 -0,12  -0,64  -0,76    -1,49
      Lars Ugilt Jensen (13,48) (S)                0,18
 7    Inge Keiser    Lissy Kristiansen (25,67)  -13 -41  0,32   0,89   1,21     1,13
      Niels Bræmer (16,12)  -13 -41  0,32   0,89   1,21     1,13
      Inge Keiser (24,53)                0,90
      Lise Mikkelsen (21,75)   2  5  0,05  -0,01   0,04     0,77
      Tommy Hansen (21,57) (S)   2  5  0,05  -0,01   0,04    -0,12
 8    Søren Parbo    Ole Drengsgaard (20,19)  -2  41 -0,05  -0,89  -0,95    -0,67
      Palle Herskind (28,65)  -2  41 -0,05  -0,89  -0,95    -0,50
      Inger Priess (26,11) (S)               -0,17
      Ole Adelkvist (25,73) (S)                0,88
      Henrik Relsted (31,76)   13 -5 -0,32   0,01  -0,31     0,50
      Søren Parbo (14,60)   13 -5 -0,32   0,01  -0,31     1,38
 9    Georg Aatorp    Per Ebdrup (15,58) (S)                0,48
      Mogens Birkebæk (14,25)               -0,18
      Svend Larsen (10,89)   22 -18 -0,61   0,24  -0,37    -0,02
      Georg Aatorp (17,37)   22 -18 -0,61   0,24  -0,37    -0,02
      Lars Ugilt Jensen (13,48) (S)   0 -24 -0,08   0,46   0,38     0,38
      Anders Hanberg Sørensen (12,44)   0 -24 -0,08   0,46   0,38    -0,28
 10    Søren Laurberg    Søren Laurberg (39,16)               -0,51
      Mathias Hahn-Hundsdahl (23,99) (S)  -7  7  0,37  -0,03   0,35     0,51
      Kristjar Skajaa (46,11)  -13 -21  0,21   0,74   0,96     0,93
      Henrik Schrøder (40,93) (S)               -0,53
      Finn Schnohr (50,20)                0,00
      Axel Vøgg (49,08)  -7  7  0,37  -0,03   0,35    -0,18
      Anita Lehmann (44,28) (S)  -13 -21  0,21   0,74   0,96     0,96
      Verner Jepsen (45,36) (S)               -0,68
      sub 4 (25,00) (S)  -13 -21  0,21   0,74   0,96     0,96
      sub 3 (25,00) (S)  -13 -21  0,21   0,74   0,96     0,96
      SUB 4 (25,00) (S)         
      SUB 3 (25,00) (S)  -7  7  0,37  -0,03   0,35     0,35
 11    Claus Hansen    Claus Hansen (18,86)  -11 -10  0,12   0,17   0,29     0,23
      Bjarne Nielsen (22,87)  -11 -10  0,12   0,17   0,29     0,23
      Mogens Boysen (22,38)   14 -34 -0,33   0,64   0,31     1,22
      Peter Laursen (20,99) (S)   14 -34 -0,33   0,64   0,31     0,31
      Peter Øgaard Madsen (17,94)                0,91
 12    Jørgen Hedegaard    Flemming Bybjerg (16,17)   8 -4 -0,41  -0,25  -0,65    -2,28
      Jørgen Albæk Jensen (32,96)  -15 -2 -0,02  -0,18  -0,20    -0,39
      Jørgen Hedegaard (23,59)  -15 -2 -0,02  -0,18  -0,20    -0,39
      Steen Jakobsen (43,95)   8 -4 -0,41  -0,25  -0,65    -2,28
 13    Torben Rosell    Klavs Skovgaard Madsen (16,52)               -0,11
      Jørgen Nielsen (12,39)   19  17 -0,17  -0,07  -0,25     0,81
      Danny Hansen (17,61)   19  17 -0,17  -0,07  -0,25     0,81
      Torben Rosell (15,76)   35  10 -0,96  -0,41  -1,37    -3,02
      Søren Caspersen (10,44) (S)               -1,30
      Frode Poulsen (42,12) (S)   35  10 -0,96  -0,41  -1,37    -1,61
 14    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (15,18)   28 -12 -0,58   0,88   0,30     1,55
      Birgitte Engelbrechtsen (23,04)   28 -12 -0,58   0,88   0,30     1,55
      Svend Rosendahl (18,23)  -5  21  0,67  -0,49   0,17    -0,08
      Jens Rosendahl (27,74)  -5  21  0,67  -0,49   0,17    -0,08
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 24,43  ØV 23,78
2.halvleg:  NS 24,86  ØV 22,64
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 7. marts 2018