HOLD, 20. februar 2018, 2. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 22,62 (1. halvleg) og 22,63 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (23,78)   10 -11 -0,40   0,15  -0,24     0,21
      Torsten Sverdrup Warberg (20,63)   21 -21 -0,47   0,36  -0,12     0,47
      Jonna Sørensen (20,43) (S)                0,59
      Bent Ole Pedersen (22,81)   21 -21 -0,47   0,36  -0,12    -0,12
      Jørgen Kirkegaard (24,03)   10 -11 -0,40   0,15  -0,24     0,21
 2    Marius Lyhne-Knudsen    Peter Enevoldsen (26,93)  -10  21  0,40  -0,36   0,04     0,18
      Benny Marquart (7,04) (S)  -10  21  0,40  -0,36   0,04     0,04
      Marius Lyhne-Knudsen (20,01)  -21  11  0,47  -0,15   0,32     0,32
      Christian Larsen (21,99)  -21  11  0,47  -0,15   0,32     0,32
      Sven Rittig (25,34)                0,14
 3    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (7,51)               -0,55
      Steen Schou (2,52) (S)   3  40  0,43  -0,50  -0,07    -0,07
      Niels Henriksen (8,97)   3  40  0,43  -0,50  -0,07    -0,62
      Tom Nørgaard (7,04)   45  25 -0,85  -0,25  -1,10    -1,46
      Niels Nymark (18,58)   45  25 -0,85  -0,25  -1,10    -1,46
 4    Henrik Dam    Peter Hansen (44,01)                1,09
      Henrik Dam (42,93)                1,09
      Steen Villsen (45,22)  -13 -40 -0,43   0,23  -0,20    -0,50
      Marina Villsen (44,62)  -13 -40 -0,43   0,23  -0,20    -0,50
      Per Kessel (45,11) (S)  -9 -4 -0,49  -0,63  -1,12    -1,12
      Karin Kessel (45,50) (S)  -9 -4 -0,49  -0,63  -1,12    -1,12
 5    Per Kessel    Peter Hovgaard Christiansen (23,21)               -0,50
      Christian Schmidt (13,99)               -0,50
      Ulf Torlyn (23,42) (S)                0,39
      Per Kessel (45,11)                0,39
      sub 1 (25,00) (S)   0  0 -0,01   0,02   0,01     0,01
      sub 2 (25,00) (S)   0  0 -0,01   0,02   0,01     0,01
      SUB 1 (25,00) (S)   0  0  0,01  -0,02  -0,01    -0,01
      SUB 2 (25,00) (S)   0  0  0,01  -0,02  -0,01    -0,01
 6    Søren Garde    Arne Skyum (19,71)   18  57 -0,27  -1,06  -1,32    -0,73
      Peter Barsøe (17,06)  -30  1  0,69  -0,01   0,68     0,19
      Kirsten Barsøe (23,24)  -30  1  0,69  -0,01   0,68     0,19
      Søren Garde (15,99)   18  57 -0,27  -1,06  -1,32    -0,73
 7    Inge Keiser    Lissy Kristiansen (26,44)  -18 -1  0,27   0,01   0,28    -0,27
      Niels Bræmer (16,74)  -18 -1  0,27   0,01   0,28    -0,27
      Inge Keiser (25,80)                0,90
      Lise Mikkelsen (23,37)   30 -57 -0,69   1,06   0,37     1,26
      Tommy Hansen (21,83) (S)   30 -57 -0,69   1,06   0,37     0,37
 8    Søren Parbo    Ole Drengsgaard (20,02)   5  18  0,03  -0,21  -0,17    -0,22
      Palle Herskind (29,11)               -0,05
      Inger Priess (26,28) (S)   5  18  0,03  -0,21  -0,17    -0,17
      Henrik Relsted (31,02)  -25  11  0,79  -0,05   0,74     0,81
      Søren Parbo (12,83)  -25  11  0,79  -0,05   0,74     0,81
 9    Georg Aatorp    Per Ebdrup (15,10) (S)  -8  6  0,58  -0,10   0,48     0,48
      Mogens Birkebæk (13,72)  -8  6  0,58  -0,10   0,48    -0,24
      Svend Larsen (11,54)   9  34 -0,18  -0,34  -0,52     0,06
      Georg Aatorp (18,02)   9  34 -0,18  -0,34  -0,52     0,06
      Anders Hanberg Sørensen (12,39)               -0,72
 10    Søren Laurberg    Søren Laurberg (39,16)               -0,51
      Mathias Hahn-Hundsdahl (48,80) (S)                0,16
      Kristjar Skajaa (46,14)                0,00
      Henrik Schrøder (39,77) (S)               -0,51
      Finn Schnohr (49,97)                0,00
      Axel Vøgg (49,54)                0,16
      sub 4 (25,00) (S)   0  0 -0,01  -0,02  -0,03    -0,03
      sub 3 (25,00) (S)   0  0 -0,01  -0,02  -0,03    -0,03
      SUB 4 (25,00) (S)   0  0  0,01   0,02   0,03     0,03
      SUB 3 (25,00) (S)   0  0  0,01   0,02   0,03     0,03
 11    Claus Hansen    Claus Hansen (19,78)   9  40  0,49  -0,23   0,26     0,66
      Bjarne Nielsen (23,34)   9  40  0,49  -0,23   0,26     0,66
      Mogens Boysen (21,73)   13  4  0,43   0,63   1,06     1,57
      Peter Øgaard Madsen (17,53)   13  4  0,43   0,63   1,06     1,57
 12    Jørgen Hedegaard    Flemming Bybjerg (17,19)   25 -18 -0,79   0,21  -0,58    -1,44
      Jørgen Albæk Jensen (32,96)  -5 -11 -0,03   0,05   0,02    -0,17
      Jørgen Hedegaard (23,84)  -5 -11 -0,03   0,05   0,02    -0,17
      Steen Jakobsen (44,72)   25 -18 -0,79   0,21  -0,58    -1,44
 13    Torben Rosell    Klavs Skovgaard Madsen (16,52)               -0,11
      Jørgen Nielsen (11,42)  -9 -6  0,18   0,10   0,28     0,36
      Danny Hansen (18,34)  -9 -6  0,18   0,10   0,28     0,36
      Torben Rosell (16,50)   8 -34 -0,58   0,34  -0,24    -0,35
      Frode Poulsen (42,39) (S)   8 -34 -0,58   0,34  -0,24    -0,24
 14    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (13,98)  -45 -40  0,85   0,50   1,35     0,92
      Birgitte Engelbrechtsen (19,56)  -45 -40  0,85   0,50   1,35     0,92
      Svend Rosendahl (18,13)  -3 -25 -0,43   0,25  -0,17    -0,53
      Jens Rosendahl (27,64)  -3 -25 -0,43   0,25  -0,17    -0,53
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 22,78  ØV 22,46
2.halvleg:  NS 22,23  ØV 23,03
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 20. februar 2018