HOLD, 6. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 1. runde   
Handicapgennemsnit: 24,04 (1. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2    
 1    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,51)   2 -12  0,05   0,40   0,45     0,45
      Torsten Sverdrup Warberg (20,17)  -7  5  0,45   0,14   0,59     0,59
      Jonna Sørensen (23,11) (S)  -7  5  0,45   0,14   0,59     0,59
      Bent Ole Pedersen (22,37)                0,00
      Jørgen Kirkegaard (23,57)   2 -12  0,05   0,40   0,45     0,45
 2    Marius Lyhne-Knudsen    Peter Enevoldsen (26,71)  -15 -28 -0,07   0,21   0,14     0,14
      Marius Lyhne-Knudsen (20,47)  -32  16  0,51  -0,51  0,00    0,00
      Christian Larsen (21,99)  -32  16  0,51  -0,51  0,00    0,00
      Sven Rittig (25,12)  -15 -28 -0,07   0,21   0,14     0,14
 3    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (7,64)   42  9 -0,57   0,02  -0,55    -0,55
      Niels Henriksen (9,45)   42  9 -0,57   0,02  -0,55    -0,55
      Tom Nørgaard (6,73)   36  7 -0,53   0,17  -0,36    -0,36
      Niels Nymark (18,94)   36  7 -0,53   0,17  -0,36    -0,36
 4    Henrik Dam    Peter Hansen (43,22)  -55 -44  0,66   0,42   1,09     1,09
      Henrik Dam (42,14)  -55 -44  0,66   0,42   1,09     1,09
      Steen Villsen (45,26)  -39 -25  0,00  -0,30  -0,30    -0,30
      Marina Villsen (44,67)  -39 -25  0,00  -0,30  -0,30    -0,30
 5    Per Kessel    Peter Hovgaard Christiansen (23,11)  -8 -1  0,16  -0,66  -0,50    -0,50
      Christian Schmidt (13,89)  -8 -1  0,16  -0,66  -0,50    -0,50
      Ulf Torlyn (46,45) (S)  -39 -18  0,07   0,32   0,39     0,39
      Per Kessel (45,35)  -39 -18  0,07   0,32   0,39     0,39
 6    Søren Garde    Arne Skyum (19,25)   39  1 -0,07   0,66   0,59     0,59
      Peter Barsøe (16,59)   8  18 -0,16  -0,32  -0,48    -0,48
      Kirsten Barsøe (23,09)   8  18 -0,16  -0,32  -0,48    -0,48
      Søren Garde (16,00)   39  1 -0,07   0,66   0,59     0,59
 7    Inge Keiser    Lissy Kristiansen (27,77)   42  30 -0,47  -0,08  -0,55    -0,55
      Niels Bræmer (17,78)   42  30 -0,47  -0,08  -0,55    -0,55
      Inge Keiser (25,71)  -9  20  0,59   0,30   0,90     0,90
      Lise Mikkelsen (24,43)  -9  20  0,59   0,30   0,90     0,90
 8    Søren Parbo    Ole Drengsgaard (20,06)  -22  5  0,30  -0,34  -0,05    -0,05
      Palle Herskind (29,16)  -22  5  0,30  -0,34  -0,05    -0,05
      Henrik Relsted (31,14)  -23  3  0,26  -0,19   0,07     0,07
      Søren Parbo (11,65)  -23  3  0,26  -0,19   0,07     0,07
 9    Georg Aatorp    Mogens Birkebæk (14,52)   32  28 -0,51  -0,21  -0,72    -0,72
      Svend Larsen (10,47)   15 -16  0,07   0,51   0,58     0,58
      Georg Aatorp (16,95)   15 -16  0,07   0,51   0,58     0,58
      Anders Hanberg Sørensen (13,19)   32  28 -0,51  -0,21  -0,72    -0,72
 10    Søren Laurberg    Søren Laurberg (39,69)   9 -30 -0,59   0,08  -0,51    -0,51
      Mathias Hahn-Hundsdahl (23,44) (S)  -42 -20  0,47  -0,30   0,16     0,16
      Kristjar Skajaa (46,14)                0,00
      Henrik Schrøder (42,08) (S)   9 -30 -0,59   0,08  -0,51    -0,51
      Finn Schnohr (49,97)                0,00
      Axel Vøgg (48,93)  -42 -20  0,47  -0,30   0,16     0,16
 11    Claus Hansen    Claus Hansen (19,38)  -42 -7  0,57  -0,17   0,40     0,40
      Bjarne Nielsen (22,94)  -42 -7  0,57  -0,17   0,40     0,40
      Mogens Boysen (21,99)  -36 -9  0,53  -0,02   0,51     0,51
      Peter Øgaard Madsen (17,13)  -36 -9  0,53  -0,02   0,51     0,51
 12    Jørgen Hedegaard    Flemming Bybjerg (16,05)   7  12 -0,45  -0,40  -0,85    -0,85
      Jørgen Albæk Jensen (33,16)  -2 -5 -0,05  -0,14  -0,19    -0,19
      Jørgen Hedegaard (22,22)  -2 -5 -0,05  -0,14  -0,19    -0,19
      Steen Jakobsen (45,58)   7  12 -0,45  -0,40  -0,85    -0,85
 13    Torben Rosell    Klavs Skovgaard Madsen (16,60)   22 -3 -0,30   0,19  -0,11    -0,11
      Jørgen Nielsen (11,34)   23 -5 -0,26   0,34   0,08     0,08
      Danny Hansen (18,44)   23 -5 -0,26   0,34   0,08     0,08
      Torben Rosell (17,73)   22 -3 -0,30   0,19  -0,11    -0,11
 14    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (15,65)   39  44 0,00  -0,42  -0,43    -0,43
      Birgitte Engelbrechtsen (18,93)   39  44 0,00  -0,42  -0,43    -0,43
      Svend Rosendahl (18,75)   55  25 -0,66   0,30  -0,36    -0,36
      Jens Rosendahl (28,26)   55  25 -0,66   0,30  -0,36    -0,36
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 24,79  ØV 23,29
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 6. februar 2018