HOLD - monrad, 21. marts 2017, 7. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 7. runde   
Handicapgennemsnit: 23,49 (1. halvleg) og 23,53 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  7 - 1 7 - 2 7 - 1 7 - 2    
 1    Birgitte Engelbrechtsen    Lars Valdemar Hansen (27,59) (S)  -49 -12  0,84  -0,05   0,80     0,80
      Tommy Pedersen (12,33)  -25 -13  0,29   0,06   0,35    -1,31
      Birgitte Engelbrechtsen (23,44)  -25 -13  0,29   0,06   0,35    -1,31
      Svend Rosendahl (17,62)  -49 -12  0,84  -0,05   0,80     0,79
      Jens Rosendahl (30,17)               -0,01
      Gitte Spanggaard (25,16) (S)               -0,32
      Anita Torlyn (23,51) (S)               -0,32
 2    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (19,32)   15  26 -0,31  -0,80  -1,10    -0,56
      Claus Hansen (20,68)  -41 -28  0,61   0,56   1,17     3,01
      Bjarne Nielsen (24,21)  -41 -28  0,61   0,56   1,17     3,38
      Lise Mikkelsen (24,45) (S)               -0,15
      Thordis Skjernaa (14,68)   15  26 -0,31  -0,80  -1,10    -0,56
      Flemming Bak (17,86) (S)               -0,37
      Tommy Hansen (20,38) (S)               -0,15
 3    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (15,06)               -1,07
      Flemming Bybjerg (23,33)  -23 -24 -0,03   0,31   0,28    -2,40
      Inger Priess (29,06)  -23 -24 -0,03   0,31   0,28    -1,93
      Kirsten Barsøe (21,88)               -0,89
      Bjarke Skovgaard (17,03) (S)               -0,47
      Jesper Bechsgaard (10,16) (S)   2 -9  0,26   0,12   0,38     0,38
      Lars Ugilt Jensen (13,74) (S)   2 -9  0,26   0,12   0,38     0,19
 4    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (30,69)   4  8 -0,09  -0,08  -0,17     0,83
      Niels Bræmer (21,42)   4  8 -0,09  -0,08  -0,17     0,83
      Inge Keiser (25,33)   13 -7 -0,25   0,10  -0,15     1,80
      Jonna Sørensen (24,36)   13 -7 -0,25   0,10  -0,15     1,80
 5    Peter Enevoldsen    Mads Krøjgaard (-0,91) (S)   41 -26 -0,61   0,80   0,19     0,19
      Peter Enevoldsen (19,63)   41 -26 -0,61   0,80   0,19     1,03
      Torsten Sverdrup Warberg (17,90)               -2,44
      Mogens Boysen (23,25) (S)  -15  28  0,31  -0,56  -0,26    -0,26
      Peter Øgaard Madsen (18,76)  -15  28  0,31  -0,56  -0,26    -2,70
      Sven Rittig (20,77)                0,58
      Claus Christensen (33,31) (S)                0,26
 6    Jonas Hansen    Mette Veel Christensen (31,47) (S)  -13 -8  0,25   0,08   0,33     0,82
      Mogens Boysen (23,25) (S)               -0,44
      Ole Adelkvist (25,18)               -0,01
      Vivi Baun Højland (27,15)  -13 -8  0,25   0,08   0,33     0,36
      Jonas Hansen (21,23)  -4  7  0,09  -0,10  -0,01     1,08
      Ulrik Müller (23,60)  -4  7  0,09  -0,10  -0,01     0,95
      Inge Ingvardsen (33,18) (S)               -0,13
 7    Vagn Søndergaard    Per Ebdrup (22,37)   20  7 -0,18   0,51   0,33     0,70
      Preben Taasti (15,74)   22  21  0,24  -0,14   0,10     1,42
      Benny Marquart (10,33)   22  21  0,24  -0,14   0,10     1,42
      Vagn Søndergaard (14,01)   20  7 -0,18   0,51   0,33     0,70
 8    Anders Hanberg Sørensen    Mogens Birkebæk (12,32)                1,44
      Svend Larsen (11,80)   49  13 -0,84  -0,06  -0,91     0,53
      Georg Aatorp (11,80)   49  13 -0,84  -0,06  -0,91     0,53
      Anders Hanberg Sørensen (15,98)   25  12 -0,29   0,05  -0,24     1,19
      Øjvind Hulgaard (9,48) (S)   25  12 -0,29   0,05  -0,24    -0,24
 9    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (5,67)   11 -7  0,06   0,54   0,60     0,42
      Jan Pedersen (5,18) (S)               -0,61
      Steen Schou (0,62) (S)               -0,26
      Niels Henriksen (7,74)   11 -7  0,06   0,54   0,60    -0,71
      Tom Nørgaard (7,15)   19  23 -0,07  -0,17  -0,24    -1,67
      Niels Nymark (17,15)   19  23 -0,07  -0,17  -0,24    -1,06
      Hans Werge (14,64) (S)                0,87
 10    Christian Tegner    Niels Krøjgaard (4,20) (S)                0,79
      Christian Tegner (32,45)  -18 -38  0,17   0,69   0,86    -0,30
      Steen Clausen (33,98)  -18 -38  0,17   0,69   0,86    -0,37
      Metta Bech (51,94)                5,35
      Helle Møller-Hansen (51,94)                5,35
      Ulf Torlyn (45,99) (S)               -0,85
      Per Kessel (51,25) (S)  -10 -10 -0,36  -0,44  -0,80    -0,80
      Karin Kessel (52,00) (S)  -10 -10 -0,36  -0,44  -0,80    -0,80
 11    Jørgen Albæk Jensen    Jørgen Albæk Jensen (36,07)   10  38  0,36  -0,69  -0,33     1,21
      Jørgen Hedegaard (20,33)   10  38  0,36  -0,69  -0,33     1,21
      Jørn Vinther Rasmussen (30,48)   18  10 -0,17   0,44   0,27     0,78
      Kim Jacobsen (27,63)   18  10 -0,17   0,44   0,27     0,78
 12    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (9,94)  -19  7  0,07  -0,54  -0,46    -2,86
      Danny Hansen (31,02)  -11 -23 -0,06   0,17   0,11     2,28
      Asger Nielsen (31,02)  -19  7  0,07  -0,54  -0,46    -2,86
      Søren Caspersen (17,81) (S)                0,05
      Thomas Hahn (20,06)                2,12
      Marianne Bank (9,94) (S)  -11 -23 -0,06   0,17   0,11     0,11
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (23,55)  -2  24 -0,26  -0,31  -0,57     0,55
      Klavs Skovgaard Madsen (17,10)               -0,74
      Niels Krøjgaard (4,20) (S)     9   -0,12  -0,12    -0,12
      Christian Schmidt (14,30)  -2  24 -0,26  -0,31  -0,57     0,87
      Torben Rosell (15,90)   23  9  0,03  -0,12  -0,09    -0,13
      Lars Peter Damgaard (6,88) (S)   23    0,03     0,03     0,03
      Jens Borum (20,55) (S)                0,32
      Peter C. Nielsen (31,21) (S)                0,28
      Søren Caspersen (17,81) (S)                1,14
      Peter Jepsen (6,66) (S)                0,72
 14    Henrik Dam    Peter Hansen (49,01)  -2 -83 -0,52   1,08   0,56    -2,19
      Henrik Dam (48,60)  -2 -83 -0,52   1,08   0,56    -2,77
      Steen Villsen (49,03)  -39 -52  0,03   0,47   0,50    -1,47
      Marina Villsen (49,09)  -39 -52  0,03   0,47   0,50    -1,39
      Per Kessel (51,25) (S)               -0,75
      Ebba Villsen (52,00) (S)  -39 -52  0,03   0,47   0,50     0,50
 15    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,42)  -20 -21  0,18   0,14   0,32    -0,10
      Søren Laurberg (44,25)               -2,98
      Jørgen Kirkegaard (24,69)  -20 -21  0,18   0,14   0,32    -1,32
      Claus Christensen (33,31) (S)               -1,22
      Kristjar Skajaa (50,27)               -0,75
      Henrik Schrøder (50,16) (S)  -22 -7 -0,24  -0,51  -0,75    -2,67
      Henning Dahl (34,11) (S)               -0,72
      Line Veng-Taasti (37,44) (S)               -0,72
      Asbjørn Slot Jørgensen (32,87) (S)  -22 -7 -0,24  -0,51  -0,75    -0,75
 16    Ole Drengsgaard    Ole Drengsgaard (23,18)   2  52  0,52  -0,47   0,05     0,95
      Palle Herskind (28,06)   2  52  0,52  -0,47   0,05     0,95
      Henrik Relsted (35,96)   39  83 -0,03  -1,08  -1,11    -1,13
      Søren Parbo (12,42)   39  83 -0,03  -1,08  -1,11    -1,13
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 21,77  ØV 25,22
2.halvleg:  NS 23,36  ØV 23,70
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 23. marts 2017