HOLD - monrad, 7. marts 2017, 5. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 5. runde   
Handicapgennemsnit: 24,58 (1. halvleg) og 24,48 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  5 - 1 5 - 2 5 - 1 5 - 2    
 1    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (14,91)   19  10 -0,57  -0,10  -0,67    -1,94
      Birgitte Engelbrechtsen (26,03)   19  10 -0,57  -0,10  -0,67    -1,94
      Svend Rosendahl (17,23)   16 -21 -0,16   0,38   0,22     0,37
      Jens Rosendahl (30,33)   16 -21 -0,16   0,38   0,22     0,37
      Gitte Spanggaard (25,16) (S)               -0,32
      Anita Torlyn (23,51) (S)               -0,32
 2    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (18,44)   22  0 -0,51  -0,02  -0,53     0,70
      Claus Hansen (20,66)  -39 -2  0,60  -0,21   0,39     2,21
      Bjarne Nielsen (23,82)  -39 -2  0,60  -0,21   0,39     2,21
      Lise Mikkelsen (24,45) (S)               -0,15
      Thordis Skjernaa (14,64)   22  0 -0,51  -0,02  -0,53     0,70
      Tommy Hansen (20,38) (S)               -0,15
 3    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (14,23)   25  1 -0,66  -0,20  -0,86    -1,69
      Flemming Bybjerg (23,56)   9 -23 -0,48   0,33  -0,16    -2,05
      Inger Priess (29,85)   9 -23 -0,48   0,33  -0,16    -1,57
      Kirsten Barsøe (22,12)   25  1 -0,66  -0,20  -0,86    -1,50
      Bjarke Skovgaard (17,03) (S)               -0,47
      Lars Ugilt Jensen (14,12) (S)               -0,19
 4    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (29,78)   66 -4 -0,75   0,29  -0,46     0,18
      Niels Bræmer (19,96)   66 -4 -0,75   0,29  -0,46     0,18
      Inge Keiser (24,79)  -19  46  0,76  -0,20   0,56     2,18
      Jonna Sørensen (26,58)  -19  46  0,76  -0,20   0,56     2,18
 5    Peter Enevoldsen    Peter Enevoldsen (18,61)  -16 -10  0,16   0,10   0,26     0,33
      Torsten Sverdrup Warberg (17,71)  -19  21  0,57  -0,38   0,20    -1,95
      Peter Øgaard Madsen (19,39)  -19  21  0,57  -0,38   0,20    -1,95
      Sven Rittig (20,77)                0,07
      Claus Christensen (34,05) (S)  -16 -10  0,16   0,10   0,26     0,26
 6    Jonas Hansen    Mette Veel Christensen (29,78) (S)   38  0 -0,12   0,70   0,59     0,59
      Mogens Boysen (23,00) (S)               -0,44
      Ole Adelkvist (25,18)               -0,01
      Vivi Baun Højland (26,60)   38  0 -0,12   0,70   0,59     0,13
      Jonas Hansen (21,22)                1,01
      Ulrik Müller (25,13)   25  28 -0,03  -0,09  -0,13     0,88
      Inge Ingvardsen (33,30) (S)   25  28 -0,03  -0,09  -0,13    -0,13
 7    Vagn Søndergaard    Per Ebdrup (21,18)  -25  23  0,66  -0,33   0,33     0,00
      Preben Taasti (15,10)  -9 -1  0,48   0,20   0,68     1,28
      Benny Marquart (10,59)  -9 -1  0,48   0,20   0,68     1,28
      Vagn Søndergaard (14,30)  -25  23  0,66  -0,33   0,33     0,00
 8    Anders Hanberg Sørensen    Mogens Birkebæk (12,13)  -7 -42  0,04   0,80   0,84     1,29
      Svend Larsen (12,01)  -33 -12  0,60   0,16   0,76     1,99
      Georg Aatorp (12,12)  -33 -12  0,60   0,16   0,76     1,99
      Anders Hanberg Sørensen (15,78)  -7 -42  0,04   0,80   0,84     1,29
 9    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (5,30)   7  12 -0,04  -0,16  -0,20     0,39
      Jan Pedersen (5,18) (S)               -0,61
      Steen Schou (0,62) (S)               -0,26
      Niels Henriksen (7,18)   7  12 -0,04  -0,16  -0,20    -0,75
      Tom Nørgaard (6,16)   33  42 -0,60  -0,80  -1,40    -2,00
      Niels Nymark (17,97)   33  42 -0,60  -0,80  -1,40    -1,39
      Hans Werge (14,64) (S)                0,87
 10    Christian Tegner    Niels Krøjgaard (4,20) (S)                0,22
      Christian Tegner (33,50)   19  4 -0,76  -0,29  -1,05    -1,16
      Steen Clausen (34,45)   19  4 -0,76  -0,29  -1,05    -1,80
      Metta Bech (52,00)  -66 -46  0,75   0,20   0,95     5,39
      Helle Møller-Hansen (52,00)  -66 -46  0,75   0,20   0,95     5,39
      Ulf Torlyn (45,99) (S)               -0,85
 11    Jørgen Albæk Jensen    Jørgen Albæk Jensen (36,39)  -40  2  0,57  -0,37   0,20     2,07
      Jørgen Hedegaard (19,99)  -40  2  0,57  -0,37   0,20     2,07
      Jørn Vinther Rasmussen (27,71)  -25 -43  0,46   0,83   1,29     0,25
      Kim Jacobsen (24,86)  -25 -43  0,46   0,83   1,29     0,25
 12    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (11,40)   40  43 -0,57  -0,83  -1,40    -2,26
      Danny Hansen (20,07)   25 -2 -0,46   0,37  -0,09     1,93
      Asger Nielsen (32,48)   40  43 -0,57  -0,83  -1,40    -2,26
      Søren Caspersen (18,49) (S)                0,05
      Thomas Hahn (19,53)   25 -2 -0,46   0,37  -0,09     1,88
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (22,99)                1,12
      Klavs Skovgaard Madsen (18,28)   39  0 -0,60   0,02  -0,58    -0,14
      Christian Schmidt (13,73)                1,44
      Torben Rosell (17,47)   39  0 -0,60   0,02  -0,58     0,56
      Jens Borum (20,55) (S)                0,32
      Peter C. Nielsen (31,21) (S)                0,28
      Søren Caspersen (18,49) (S)  -22  2  0,51   0,21   0,72     1,14
      Peter Jepsen (4,52) (S)  -22  2  0,51   0,21   0,72     0,72
 14    Henrik Dam    Peter Hansen (49,58)               -2,75
      Henrik Dam (49,28)  -25  0  0,03  -0,70  -0,67    -3,33
      Steen Villsen (48,82)  -38 -28  0,12   0,09   0,21    -1,96
      Marina Villsen (48,82)  -38 -28  0,12   0,09   0,21    -1,96
      Per Kessel (51,92) (S)  -25  0  0,03  -0,70  -0,67    -0,75
 15    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,99)   18 -15 -0,50   0,29  -0,21    -0,34
      Søren Laurberg (45,16)  -15  1 -0,26  -0,64  -0,90    -2,98
      Jørgen Kirkegaard (24,96)   18 -15 -0,50   0,29  -0,21    -1,57
      Claus Christensen (34,05) (S)               -1,22
      Kristjar Skajaa (51,18)  -15  1 -0,26  -0,64  -0,90    -0,74
      Henrik Schrøder (49,41) (S)               -1,91
      Henning Dahl (34,11) (S)               -0,72
      Line Veng-Taasti (37,44) (S)               -0,72
 16    Ole Drengsgaard    Ole Drengsgaard (21,35)  -18 -1  0,50   0,64   1,14     0,45
      Palle Herskind (26,47)  -18 -1  0,50   0,64   1,14     0,45
      Henrik Relsted (36,17)   15  15  0,26  -0,29  -0,03     0,15
      Søren Parbo (11,69)   15  15  0,26  -0,29  -0,03     0,15
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 22,67  ØV 26,50
2.halvleg:  NS 23,51  ØV 25,45
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 23. marts 2017