Stor HOLD, 29. marts 2016, 7. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 7. runde   
Handicapgennemsnit: 21,90 (1. halvleg) og 21,90 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  7 - 1 7 - 2 7 - 1 7 - 2    
 1    Danny Hansen    Hans Kjærgaard (24,95)  -11  8 -0,15  -0,38  -0,53     0,43
      Danny Hansen (23,52)  -8  15  0,02  -0,63  -0,61    -0,32
      Thomas Hahn (23,55)  -8  15  0,02  -0,63  -0,61    -0,32
      Jørgen Kirkegaard (34,12)  -11  8 -0,15  -0,38  -0,53     0,43
 2    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (17,22)   8 -8 -0,02   0,38   0,36     0,89
      Lea Troels Møller Pedersen (11,55)   11 -15  0,15   0,63   0,78     0,43
      Kirsten Barsøe (24,81)   8 -8 -0,02   0,38   0,36     1,06
      Aage Bloch (29,07) (S)               -0,18
      Søren Caspersen (18,25) (S)                0,34
      Andreas Jansson (14,73)   11 -15  0,15   0,63   0,78     0,09
      Emil Jepsen (3,86) (S)               -0,11
      Lars Tofte (2,03) (S)               -0,11
 3    Peter Øgaard Madsen    Ole Drengsgaard (17,65)   17  2 -0,33  -0,04  -0,37     0,86
      Palle Herskind (27,00)   17  2 -0,33  -0,04  -0,37     0,86
      Torsten Sverdrup Warberg (12,71)   12  32 -0,04  -0,42  -0,46    -0,78
      Peter Øgaard Madsen (20,02)   12  32 -0,04  -0,42  -0,46    -0,78
 4    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (11,00)  -11 -40  0,01   0,63   0,63    -1,02
      Jørgen Albæk Jensen (37,61)   15  3 -0,68  -0,40  -1,08     1,78
      Jørgen Hedegaard (22,64)   15  3 -0,68  -0,40  -1,08     2,83
      Inger Hedegaard (30,51) (S)                1,04
      Asger Nielsen (32,44)  -11 -40  0,01   0,63   0,63    -1,02
 5    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (17,79)  -12 -2  0,04   0,04   0,08     0,64
      Peter C. Nielsen (28,51) (S)                0,14
      Birgitte Engelbrechtsen (24,34)  -12 -2  0,04   0,04   0,08     0,64
      Svend Rosendahl (18,69)  -17 -32  0,33   0,42   0,76    -2,38
      Jens Rosendahl (33,23)  -17 -32  0,33   0,42   0,76    -2,52
 6    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (8,65)   6  17  0,01  -0,24  -0,23    -1,70
      Niels Henriksen (8,31)               -0,81
      Arne Mohr (6,40) (S)                0,66
      Tom Nørgaard (7,37)  -4 -3  0,45   0,42   0,88    -2,17
      Niels Nymark (14,39)  -4 -3  0,45   0,42   0,88    -1,15
      Riccardo Mirasola (26,26) (S)   6  17  0,01  -0,24  -0,23    -1,25
 7    Dorte Dich    Dorte Dich (32,57)  -19 -5  0,33  -0,46  -0,13     0,36
      Bo Larsen (26,44)  -19 -5  0,33  -0,46  -0,13    -0,18
      Jørn Vinther Rasmussen (31,65)  -10 -1 -0,29   0,02  -0,27     0,58
      Kim Jacobsen (29,85)  -10 -1 -0,29   0,02  -0,27     0,58
      Gert Dethlefsen (34,58) (S)                0,54
 8    Georg Aatorp    Per Ebdrup (24,33) (S)               -0,60
      Mogens Birkebæk (13,85)  -15  40  0,68  -0,63   0,05     0,02
      Svend Larsen (13,89)   11 -3 -0,01   0,40   0,40     1,35
      Niels Svendsen (18,00)                1,48
      Georg Aatorp (18,97)   11 -3 -0,01   0,40   0,40     1,07
      Vagn Søndergaard (14,87) (S)  -15  40  0,68  -0,63   0,05     0,05
      Dorte Cilleborg (16,04) (S)                0,81
      Arne Mohr (6,40) (S)                0,21
      Peter Jepsen (9,37) (S)                0,81
 9    Sven Rittig    Birthe Østergaard (31,38)                0,00
      Niels Krøjgaard (4,02) (S)   10  5  0,29   0,46   0,75     2,44
      Peter Enevoldsen (16,66) (S)   10  5  0,29   0,46   0,75    -0,36
      Helle Veel Høygaard (32,40) (S)               -0,59
      Jens M. Sørensen (28,33)                0,00
      Jesper Hejndorf (31,84) (S)               -0,59
      Henrik Relsted (39,24)   19  1 -0,33  -0,02  -0,35     0,47
      Svend Pedersen (20,39) (S)                0,32
      Jonas Buur Sinding (17,56) (S)                1,67
      Sven Rittig (20,21)   19  1 -0,33  -0,02  -0,35    -0,96
      Søren Caspersen (18,25) (S)                0,02
 10    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (28,69)   24  13 -0,22  -0,04  -0,26    -0,71
      Niels Bræmer (18,94)   24  13 -0,22  -0,04  -0,26    -0,71
      Inge Keiser (25,82)  -3  17  0,25  -0,12   0,13    -0,08
      Lise Mikkelsen (24,51) (S)               -0,23
      Jonna Sørensen (21,71)  -3  17  0,25  -0,12   0,13     0,66
      Poul Weis (27,58) (S)                0,52
 11    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (22,57)   4 -17 -0,45   0,24  -0,22     0,05
      Claus Hansen (24,32)  -6  3 -0,01  -0,42  -0,43    -0,52
      Bjarne Nielsen (25,70)  -6  3 -0,01  -0,42  -0,43    -0,89
      Helge Ugilt Jensen (22,80) (S)                0,36
      Birte Eriksen (20,61) (S)               0,00
      Børge Wiid Nielsen (27,41) (S)                0,43
      Lene Rask Jepsen (14,08) (S)               0,00
      Anton Sønniksen (25,47) (S)                0,43
      Thordis Skjernaa (19,98)   4 -17 -0,45   0,24  -0,22     0,05
 12    Søren Garde    Arne Skyum (17,02)  -9 -20  0,17   0,48   0,65    -0,49
      Preben Taasti (16,49)  -14  15  0,55  -0,19   0,35    -0,98
      Søren Garde (18,55)  -9 -20  0,17   0,48   0,65     0,23
      Benny Marquart (10,58)  -14  15  0,55  -0,19   0,35    -1,05
      Vagn Søndergaard (14,87) (S)               -0,72
      Keld Grann (11,14) (S)               -0,07
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (23,57)   9 -15 -0,17   0,19   0,02     0,66
      Christian Schmidt (15,80)   9 -15 -0,17   0,19   0,02     0,42
      Torben Rosell (13,85)   14  20 -0,55  -0,48  -1,03    -1,31
      Jesper Hejndorf (31,84) (S)                0,31
      Jens Borum (22,55)                0,52
      Anton Sønniksen (25,47) (S)   14  20 -0,55  -0,48  -1,03    -1,55
      Jonas Buur Sinding (17,56) (S)                0,07
      Søren Caspersen (18,25) (S)               -0,28
 14    Bente Bech Nielsen    Christian Tegner (32,59)   3 -13 -0,25   0,04  -0,21    -0,71
      Steen Clausen (33,55)   3 -13 -0,25   0,04  -0,21    -0,52
      Finn Schacksen (26,81)  -24 -17  0,22   0,12   0,34     1,55
      Bente Bech Nielsen (35,89)  -24 -17  0,22   0,12   0,34     0,81
      Bente Sørensen (25,37) (S)               -0,12
      Ulla Willumsen (38,35) (S)               -0,29
      Keld Svendsen (40,28) (S)               -0,29
      Vivi Baun Højland (32,29) (S)               -1,56
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 23,28  ØV 20,52
2.halvleg:  NS 21,42  ØV 22,38
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 29. marts 2016