Stor HOLD, 1. marts 2016, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 4. runde   
Handicapgennemsnit: 21,29 (1. halvleg) og 21,28 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  4 - 1 4 - 2 4 - 1 4 - 2    
 1    Danny Hansen    Hans Kjærgaard (24,33)  -7 -5 -0,02   0,00  -0,01     0,54
      Danny Hansen (21,95)  -31 -43  0,79   0,93   1,72     0,97
      Thomas Hahn (21,29)  -31 -43  0,79   0,93   1,72     0,97
      Jørgen Kirkegaard (33,71)  -7 -5 -0,02   0,00  -0,01     0,54
 2    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (14,07)  -12  4 -0,04  -0,15  -0,19    -0,37
      Lea Troels Møller Pedersen (11,23)   29  7 -0,51  -0,24  -0,76    -2,05
      Kirsten Barsøe (24,87)  -12  4 -0,04  -0,15  -0,19    -0,19
      Aage Bloch (29,07) (S)               -0,18
      Andreas Jansson (14,75)   29  7 -0,51  -0,24  -0,76    -2,05
      Emil Jepsen (3,86) (S)               -0,11
      Lars Tofte (2,03) (S)               -0,11
 3    Peter Øgaard Madsen    Ole Drengsgaard (18,36)   12 -16 -0,20   0,34   0,15     1,03
      Palle Herskind (27,72)   12 -16 -0,20   0,34   0,15     1,03
      Torsten Sverdrup Warberg (15,03)   27  51 -0,43  -0,85  -1,28    -0,93
      Peter Øgaard Madsen (21,24)   27  51 -0,43  -0,85  -1,28    -0,93
 4    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (12,18)  -27  16  0,43  -0,34   0,09    -0,38
      Jørgen Albæk Jensen (36,91)                2,17
      Jørgen Hedegaard (21,13)  -12 -51  0,20   0,85   1,04     3,21
      Inger Hedegaard (29,46) (S)  -12 -51  0,20   0,85   1,04     1,04
      Asger Nielsen (33,63)  -27  16  0,43  -0,34   0,09    -0,38
 5    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (18,93)   7  43  0,02  -0,93  -0,92     0,49
      Peter C. Nielsen (28,51) (S)                0,14
      Birgitte Engelbrechtsen (27,03)   7  43  0,02  -0,93  -0,92     0,49
      Svend Rosendahl (18,94)   31  5 -0,79  0,00  -0,79    -2,89
      Jens Rosendahl (34,28)   31  5 -0,79  0,00  -0,79    -3,03
 6    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (9,72)   11  33 -0,13  -0,51  -0,64    -1,14
      Niels Henriksen (10,43)   11  33 -0,13  -0,51  -0,64    -0,48
      Arne Mohr (6,12) (S)                0,66
      Tom Nørgaard (8,12)   22  10 -0,37  -0,17  -0,53    -1,32
      Niels Nymark (18,43)   22  10 -0,37  -0,17  -0,53    -1,32
 7    Dorte Dich    Dorte Dich (32,15)   7  14 -0,08  -0,18  -0,26     0,75
      Bo Larsen (26,95)   7  14 -0,08  -0,18  -0,26     0,21
      Jørn Vinther Rasmussen (30,75)   3 -14  0,03   0,33   0,36     0,54
      Kim Jacobsen (28,95)   3 -14  0,03   0,33   0,36     0,54
      Gert Dethlefsen (34,58) (S)                0,54
 8    Georg Aatorp    Mogens Birkebæk (15,39)  -29 -4  0,51   0,15   0,66     0,57
      Svend Larsen (12,63)   12 -7  0,04   0,24   0,28    -0,35
      Niels Svendsen (17,13)  -29 -4  0,51   0,15   0,66     1,48
      Georg Aatorp (17,91)               -0,64
      Arne Mohr (6,12) (S)   12 -7  0,04   0,24   0,28     0,21
 9    Sven Rittig    Birthe Østergaard (31,38)                0,00
      Niels Krøjgaard (3,93) (S)   22  11 -0,23   0,25   0,02     1,69
      Peter Enevoldsen (16,79) (S)   39 -3 -0,56   0,11  -0,45    -1,42
      Helle Veel Høygaard (32,40) (S)               -0,59
      Jens M. Sørensen (28,33)                0,00
      Jesper Hejndorf (31,53) (S)               -0,59
      Henrik Relsted (38,42)                0,00
      Jonas Buur Sinding (17,16) (S)                1,67
      Sven Rittig (19,85)   39 -3 -0,56   0,11  -0,45    -1,42
      Søren Caspersen (18,03) (S)   22  11 -0,23   0,25   0,02     0,02
 10    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (29,40)   17  10 -0,39  -0,37  -0,76    -0,93
      Niels Bræmer (20,20)   17  10 -0,39  -0,37  -0,76    -0,93
      Inge Keiser (28,62)  -28 -4  0,43   0,04   0,47     0,01
      Jonna Sørensen (22,65)  -28 -4  0,43   0,04   0,47     0,01
 11    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (21,49)   28 -10 -0,43   0,37  -0,07    -0,07
      Claus Hansen (25,16)  -17  4  0,39  -0,04   0,35     0,91
      Bjarne Nielsen (27,10)                0,55
      Helge Ugilt Jensen (22,45) (S)  -17  4  0,39  -0,04   0,35     0,36
      Birte Eriksen (20,61) (S)               0,00
      Børge Wiid Nielsen (27,41) (S)                0,43
      Lene Rask Jepsen (14,08) (S)               0,00
      Anton Sønniksen (25,19) (S)                0,43
      Thordis Skjernaa (17,89)   28 -10 -0,43   0,37  -0,07    -0,07
 12    Søren Garde    Arne Skyum (16,10)  -22 -33  0,37   0,51   0,88     0,15
      Preben Taasti (16,10)  -11 -10  0,13   0,17   0,30     0,01
      Søren Garde (16,92)  -22 -33  0,37   0,51   0,88     0,15
      Benny Marquart (11,85)  -11 -10  0,13   0,17   0,30    -0,06
      Keld Grann (11,14) (S)               -0,07
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (24,02)  -39 -11  0,56  -0,25   0,31     1,40
      Christian Schmidt (16,48)                1,08
      Torben Rosell (15,06)  -22  3  0,23  -0,11   0,12     0,54
      Jesper Hejndorf (31,53) (S)  -39 -11  0,56  -0,25   0,31     0,31
      Jens Borum (22,98)  -22  3  0,23  -0,11   0,12     1,07
      Anton Sønniksen (25,19) (S)               -0,52
 14    Bente Bech Nielsen    Christian Tegner (32,77)  -3 -14 -0,03   0,18   0,15    -0,18
      Steen Clausen (33,98)  -3 -14 -0,03   0,18   0,15     0,27
      Finn Schacksen (27,52)  -7  14  0,08  -0,33  -0,25    -0,37
      Bente Bech Nielsen (35,79)  -7  14  0,08  -0,33  -0,25    -1,11
      Bente Sørensen (25,37) (S)               -0,12
      Ulla Willumsen (38,35) (S)               -0,29
      Keld Svendsen (40,28) (S)               -0,29
      Vivi Baun Højland (33,35) (S)               -1,31
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 21,16  ØV 21,41
2.halvleg:  NS 21,44  ØV 21,11
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 1. marts 2016