Stor HOLD, 9. februar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 21,78 (1. halvleg) og 21,78 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Danny Hansen    Hans Kjærgaard (24,32)  -22  11  0,39  -0,26   0,13     0,08
      Danny Hansen (23,50)   1  35  0,01  -0,78  -0,77    -1,16
      Thomas Hahn (22,89)   1  35  0,01  -0,78  -0,77    -1,16
      Jørgen Kirkegaard (33,11)  -22  11  0,39  -0,26   0,13     0,08
 2    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (15,12)  -37  30  0,75  -0,92  -0,18    -0,24
      Lea Troels Møller Pedersen (12,31)   27  12 -0,74  -0,17  -0,91    -0,91
      Kirsten Barsøe (25,25)               -0,07
      Aage Bloch (29,24) (S)  -37  30  0,75  -0,92  -0,18    -0,18
      Andreas Jansson (16,06)   27  12 -0,74  -0,17  -0,91    -0,91
      Emil Jepsen (3,86) (S)               -0,11
      Lars Tofte (2,03) (S)               -0,11
 3    Peter Øgaard Madsen    Ole Drengsgaard (17,83)  -23  1  0,39  -0,02   0,36     0,45
      Palle Herskind (26,92)  -23  1  0,39  -0,02   0,36     0,45
      Torsten Sverdrup Warberg (15,64)  -7  6  0,32  -0,10   0,22     0,34
      Peter Øgaard Madsen (20,87)  -7  6  0,32  -0,10   0,22     0,34
 4    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (12,54)   20  22 -0,01  -0,26  -0,27    -0,40
      Jørgen Albæk Jensen (35,04)  -30 -47  0,79   1,32   2,11     2,41
      Jørgen Hedegaard (18,75)  -30 -47  0,79   1,32   2,11     2,41
      Asger Nielsen (33,98)   20  22 -0,01  -0,26  -0,27    -0,40
 5    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (18,50)  -30 -28  0,38   0,14   0,52     0,72
      Birgitte Engelbrechtsen (26,99)  -30 -28  0,38   0,14   0,52     0,72
      Svend Rosendahl (19,60)   15 -14 -0,80   0,03  -0,77    -2,24
      Jens Rosendahl (35,05)   15 -14 -0,80   0,03  -0,77    -2,24
 6    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (9,88)               -0,48
      Niels Henriksen (10,58)  -15  28  0,80  -0,14   0,66     0,18
      Arne Mohr (7,28) (S)  -15  28  0,80  -0,14   0,66     0,66
      Tom Nørgaard (11,20)   30  14 -0,38  -0,03  -0,41    -1,12
      Niels Nymark (18,85)   30  14 -0,38  -0,03  -0,41    -1,12
 7    Dorte Dich    Dorte Dich (32,27)  -20 -39  0,17   0,51   0,68     1,22
      Bo Larsen (27,16)  -20 -39  0,17   0,51   0,68     0,68
      Jørn Vinther Rasmussen (31,29)  -14  40  0,01  -1,09  -1,08    -0,34
      Kim Jacobsen (29,49)  -14  40  0,01  -1,09  -1,08    -0,34
      Gert Dethlefsen (34,58) (S)                0,54
 8    Georg Aatorp    Mogens Birkebæk (15,49)  -10 -7  0,29   0,11   0,40     0,40
      Svend Larsen (12,66)  -7 -27  0,05   0,57   0,62     0,00
      Niels Svendsen (17,78)  -10 -7  0,29   0,11   0,40     0,82
      Georg Aatorp (17,70)  -7 -27  0,05   0,57   0,62     0,00
      Arne Mohr (7,28) (S)                0,42
 9    Sven Rittig    Birthe Østergaard (31,38)                0,00
      Niels Krøjgaard (3,10) (S)  -27 -30  0,74   0,92   1,67     1,67
      Peter Enevoldsen (17,42) (S)   37 -12 -0,75   0,17  -0,58    -0,38
      Helle Veel Høygaard (33,22) (S)               -0,35
      Jens M. Sørensen (28,33)                0,00
      Jesper Hejndorf (31,76) (S)               -0,35
      Henrik Relsted (38,42)                0,00
      Jonas Buur Sinding (15,49) (S)  -27 -30  0,74   0,92   1,67     1,67
      Sven Rittig (22,00)   37 -12 -0,75   0,17  -0,58    -0,38
 10    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (30,01)  -1 -11 -0,01   0,26   0,25     0,43
      Niels Bræmer (21,05)  -1 -11 -0,01   0,26   0,25     0,43
      Inge Keiser (26,31)   22 -35 -0,39   0,78   0,39    -0,61
      Jonna Sørensen (23,22)   22 -35 -0,39   0,78   0,39    -0,61
 11    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (21,60)                0,00
      Claus Hansen (24,61)   7 -1 -0,32   0,02  -0,30    -0,29
      Bjarne Nielsen (26,55)   7 -1 -0,32   0,02  -0,30    -0,30
      Helge Ugilt Jensen (22,73) (S)                0,01
      Birte Eriksen (20,96) (S)   23 -6 -0,39   0,10  -0,29    -0,29
      Børge Wiid Nielsen (27,41) (S)                0,43
      Lene Rask Jepsen (14,11) (S)   23 -6 -0,39   0,10  -0,29    -0,29
      Anton Sønniksen (25,71) (S)                0,43
      Thordis Skjernaa (18,01)                0,00
 12    Søren Garde    Arne Skyum (17,71)   10  27 -0,29  -0,57  -0,86     0,03
      Preben Taasti (12,77)   7  7 -0,05  -0,11  -0,16    -0,16
      Søren Garde (18,53)   10  27 -0,29  -0,57  -0,86     0,03
      Benny Marquart (13,33)   7  7 -0,05  -0,11  -0,16    -0,23
      Keld Grann (11,14) (S)               -0,07
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (23,08)   20 -40 -0,17   1,09   0,92     1,07
      Christian Schmidt (15,54)   20 -40 -0,17   1,09   0,92     1,07
      Torben Rosell (17,26)   14  39 -0,01  -0,51  -0,52     0,52
      Jens Borum (23,08)                1,05
      Anton Sønniksen (25,71) (S)   14  39 -0,01  -0,51  -0,52    -0,52
 14    Bente Bech Nielsen    Christian Tegner (33,10)   30 -22 -0,79   0,26  -0,52    -0,52
      Steen Clausen (34,30)   30 -22 -0,79   0,26  -0,52    -0,08
      Finn Schacksen (29,19)                0,00
      Bente Bech Nielsen (38,74)  -20  47  0,01  -1,32  -1,31    -0,87
      Ulla Willumsen (38,35) (S)               -0,29
      Keld Svendsen (40,28) (S)               -0,29
      Vivi Baun Højland (34,66) (S)  -20  47  0,01  -1,32  -1,31    -1,31
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 21,14  ØV 22,42
2.halvleg:  NS 20,51  ØV 23,05
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 9. februar 2016