Formandens beretning for sæsonen 2015/2016

Her går det ufattelig godt.

Vi satte kontingentet op med 100 kr. om året, og alligevel fik vi en mindre tilgang af medlemmer, primært fra Grenå bridgeklub.

Vi sparede julefrokosten væk i bestyrelsen (igen i år).

Vi har ikke haft uforudsete udgifter i år.

Til gengæld fravalgte vi tilskuddet fra AUS, da vi uden studerende medlemmer ikke følte os berettigede til støtte.

Bestyrelsen kommer senere med et forslag om at skære i antallet af bestyrelsesmedlemmer, da arbejdsopgaverne er blevet færre.

Vi har valgt ikke at lave et undervisningshold i år, da der ikke var interesserede nok, men genoptager det naturligvis hvis der kommer interesse igen.

Igen i år løb de fantastiske 4 med pokalen ( Niels Nymark, Tom Nørgaard, H.K.Sørensen og Niels Henriksen). Enten er de virkelig gode og stabile, eller også må vi andre tage os lidt sammen, og yde dem mere modstand.

En kort beretning i et nemt år

Christian, formand