Formandens beretning for sæsonen 2013/2014

Vi har i Akademisk Bridgeklub haft et år, der i beskrivelse minder lidt om sidste sæson.

Vi har haft stort set de samme turneringer, med den ændring at alle nu betaler for januar turneringen, da der ikke længere er mange fra klubben , der skal læse til eksamen.

En svag tilbagegang i antallet af medlemmer – ikke noget alarmerende, men dog noget vi bør være opmærksomme på.

Som en af de billigste og hyggeligste klubber i Østjylland burde der være basis for at tiltrække medlemmer, og måske er tiden mere til at tiltrække dem der spiller i forvejen, fremfor at prøve at uddanne nye spillere, for den del klarer Århus Bridgeklub fint. Når vi stadig tilbyder vores lynkursus er det også for at vise Århus universitetssport at vi stadig er en aktiv del af deres paraply organisation, og derfor berettiget til økonomisk støtte.

Når nu vores kasserer om lidt fremlægger årets regnskab vil I se et underskud. Et underskud der på ingen måde vil bringe vores klub i fare på den korte bane, men samtidig et underskud, der gør at vi i bestyrelsen har besluttet at hæve kontingentet med 100 kr. årligt. En stigning der ikke ændrer ved at vi er en billig klub.

Vi sender igen i år indbydelsen ud via mail, og håber det fungerer.

Christian