Kreds 4

Velkommen til Kreds 4's hjemmesideKreds 4 er et turneringsudvalg omfattende de distrikter der er hjemmehørende i Jylland og Fyn.


Tidligere resultater fra BC2 kan ses her

Meddelelser fra Kreds 4, datoer hold 2020-2021

Kredskampe 2020-21


Kreds 4 har afventet hvordan situationen med de udsatte kampe i divisionen blev tacklet, idet Kredsens kampe er meget afhængige af denne beslutning.

Beslutning om divisionen blev truffet midt i sidste uge og meldt ud i torsdags.

Divisionsturneringen i resten af indeværende sæson aflyses og de allerede afviklede kampe i første weekend annulleres.

Spilleberettiget i næste sæsons divisionsturnering er de hold, som var kvalificeret til at spille i indeværende sæson.

Dermed ingen ny oprykning fra Kredsene til næste sæson.


Det betyder at Kreds 4 også annullerer den første weekends kampe og spilleberettiget i næste sæsons Jysk-Fynsk er de hold, som var tilmeldt til indeværende sæson.

Altså ingen nye oprykkere fra distrikterne og ingen nedrykkere.

Vi kunne godt have valgt at spille Kredsens turnering færdig evt. ved online bridge, men vælger i stedet at de hold som gerne vil spille 2-3 weekender mere tilmelder sig den åbne forårsturnering som DBf udbyder i denne uge.

Vi kunne godt tilbagebetale en stor del af det indskud som allerede er betalt til denne sæson, men vælger i stedet at reducere næste sæsons tilmeldingsgebyr for at spare en masse ekstra besvær.

Skulle der være enkelte hold som absolut ønsker en del af indskuddet tilbage finder vi nok en løsning på det, og så må de selvfølgelig betale dette ekstra næste sæson.


Tilmelding til næste sæson vil foregå som normalt engang efter sommerferien.


Kredsen håber I har lyst og energi til i stedet at deltage i den forårsturnering forbundet udbyder i denne uge.


På vegne af Kreds 4

Poul Bo Madsen


BridgeCentral, 30. marts 2021