Framelding
  • Du og din makker kan frameldes sig ved at sende et mail til toftmogens@gmail.com
  • Du vil modtage en kvittering og frameldingsskemaet vil blive opdateret.
  • Ordningen gælder kun hele par og gælder kun i Parturneringer.
  • Fraværet skal sendes mindst 8 dage før fraværet. Det fritager dig for at skaffe afløsere til Parturneringen.


14 nov. 2022


Framelding pr 14 feb 2024

BridgeCentral, 14. februar 2024