General forsamling

Vestegnens Bridgeklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 27. februar 2024 kl. 18.15 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024/2025

Bestyrelsens forslag: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau (i alt 350 kr. til klubben), samt kontingentet til Danmarks Bridgeforbund og kontingentet til distriktet.

 1. Forslag til beslutning

6a. Bestyrelsen foreslår at foreningens spilletid ændres til om eftermiddagen.

Tidspunkt: Kl. 14.30 til  kl. 18.30

Spillested: Kulturcentret Lokale 3, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup


Da forslaget er så vidtrækkende, betragter bestyrelsen det som en beslutning, der skal tages i henhold til § 14 i Vedtægterne, det vil sige, at der skal være 2/3 af de afgivne stemmer, som stemmer for forslaget. Afstemningen foretages skriftligt.

6b. Såfremt forslaget 6a bliver vedtaget, skal der vedtages ændring i:

”Klub- og spilleregler for Vestegnens Bridgeklub”

 1. Pkt.  Ændres til: Klubbens spilletid er tirsdag eftermiddag

kl. 14.30-18.30. Spillestedet er Kulturcentret, Poppel Allé 12 Taastrup.

Sidste pkt. Der er rygeforbud i Kulturcentret.

 1. Valg af Formand

Gitte Gjørup er villig til genvalg

 1. Valg af Kasserer

Ea Molzen stopper og bestyrelsen foreslår ?????

 1. Valg af bestyrelsesmedlem (1 i lige år)

Yrsa Andersen er på valg og villig til genvalg

 1. Valg af suppleant

Kenneth Bjerregård er villig til genvalg

 1. Valg af revisor

Per Nissov er villig til genvalg

 1. Eventuelt

Bestyrelsen

I henhold til § 6 i vores vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

OBS! OBS! OBS!

Klubbens vedtægter og spilleregler og regnskab findes på hjemmesiden under menu punktet Klubben.

Der spilles ikke bridge den 20.2.24BridgeCentral, 14. februar 2024