Vestegnens Bridgeklub


Generalforsamling 2022

Vestegnens Bridgeklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 28. februar 2023 kl. 18.15 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023/2024

Bestyrelsens forslag: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau (i alt 350 kr. til klubben), samt kontingentet til Danmarks Bridgeforbund og kontingentet til distriktet.

 1. Forslag til beslutning

6a. Bestyrelsen foreslår at foreningens spilletid ændres til om eftermiddagen.

Tidspunkt: Kl. 13.00 til  kl. 17.00

Spillested: Kulturcentret Lokale 3, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup


Da forslaget er så vidtrækkende, betragter bestyrelsen det som en beslutning, der skal tages i henhold til § 14 i Vedtægterne, det vil sige, at der skal være 2/3 af de afgivne stemmer, som stemmer for forslaget. Afstemningen foretages skriftligt.

6b. Såfremt forslaget 6a bliver vedtaget, skal der vedtages ændring i:

”Klub- og spilleregler for Vestegnens Bridgeklub”

 1. Pkt.  Ændres til: Klubbens spilletid er tirsdag eftermiddag kl. 13.00 17.00. Spillestedet er Kulturcentret, Poppel Allé 12 Taastrup.

Sidste pkt. Der er rygeforbud i Kulturcentret.


 1. Valg af Kasserer

Ea Molzen er på Valg

 1. Valg af bestyrelsesmedlem (2 i ulige år)

Per Vinding og Mogens Toft er på valg

 1. Valg af suppleant


 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt


Bestyrelsen

I henhold til § 6 i vores vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.


BridgeCentral, 1. februar 2023