Meddelelser

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021


Corona

Coronaen var på spil igen i år 2021. Vi havde intet fremmøde i klubben i det første halvår.

Vi lykkedes med at holde generalforsamling for året 2020 i juni måned og vi havde åbent hus hver torsdag aften i månederne juni, juli og august.  Vi gennemførte et sommerarrangement i august med spil og spisning.

Det blev ikke muligt at spille om holdmesterskab og parmesterskab for sæson 2020/2021.

I oktober måned rammer coronaen igen RE. Flere medlemmer vælger at holde en længere pause fra RE. Kort og meldekasser må sættes i karantæne, fremvisning af corona pas er et krav, juleafslutningerne må aflyses. I en stor del af året gennemførte vi turneringer i Realbridge.

På grund af den lange nedlukning i 2021, indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen i juni måned, at kontingentet for sæson 2021/2022 skulle nedsættes væsentligt.


Klubberne

Der blev indkøbt 6 nye borde, så nu er alle vores spilleborde forholdsvis nye.

Substitutlisten blev genoplivet og denne gang elektronisk. Ved god hjælp af Claus Øgard og Lisbeth har alle medlemmer nu adgang til substitutlisten. De data der ligger på hjemmesiden er kun tilgængelige for klubbens medlemmer.

Vi fik også en ny turneringsleder, nemlig Jens Juul til i første omgang torsdag aften, men senere også tirsdag eftermiddag.

Ruder Es deltog i den landsdækkende Klubsølvturnering. Her blev John Viggo og Per nr. 1 i deres række på mandag eftermiddag.

2 medlemmer har gennemført uddannelsen som turneringsleder.

Sidst og ikke mindst har vi et køleskab med et flot udvalg af drikkevarer tak for det Jesper.

Ønsker til sortiment kan altid gives til Jesper.


Hvidovre Kommune

I starten af sommeren fik vi oversvømmelse i hele kælderen. Der var en del oprydning og ødelagte effekter, som måtte smides ud. Oversvømmelsen blev anmeldt til Hvidovre Kommune som fik et lokalt firma til at foretage tørring og rengøring.

Vi har i en del år gjort opmærksom på, at gelænderne ved indgangen og ved havedøren var i utrolig dårlig stand, og at der var fare for, at der kunne ske alvorlige ulykker.

Det blev så i efteråret, at man startede på projektet, og det stod færdigt i slutningen af året.

Ulykkeligvis skete der en ulykke, hvor et medlem faldt ned af trappen, fordi det midlertidige gelænder ikke var optimalt. Det blev anmeldt til kommunen og det midlertidige gelænder blev udbedret.

Vi har fået 4 flotte nye bord-bænkesæt til haven leveret fra Hvidovre Kommune.


Danmarks Bridgeforbund

Har lanceret et nyt initiativ. Der er lavet en landsdækkende holdturnering, kaldet breddepokalen. Det betyder, at de hold der deltager, skal have et gennemsnitligt hcp på over 25. Det blev annonceret til medlemmerne i et nyhedsbrev i september måned og Ruder Es deltager med 1 hold. Pr. 10. april har holdet spillet 3 kampe, 2 vundne og 1 tabt. Holdet er videre i turneringen, og den næste kamp spilles medio maj.


Undervisning

Liselotte Jespersen har igen stået for undervisningen af elever.

Der skulle tænkes nyt efter at undervisningen i en periode har været lukket ned pga Corona.

Flere elever havde gennemført de første lektioner for begyndere inden nedlukningen, så det blev besluttet at oprette to hold i samme undervisnings aften med hver sin underviser.

Et hold for helt nye elever, og et hold med en anderledes undervisning, der mere gik på undervisning i de meldinger og spilføring, som der var blevet spillet til tirsdagsturneringen samme dag. Elevernes spilresultater blev sammenlignet med det originale resultat fra tirsdagsturneringen. Det blev en stor succes for alle, der deltog i denne form for undervisning. Målet var, at de to hold skulle komme op på samme niveau ved årets udgang, hvilket lykkedes.


Frivillige

Vores behov for, at der er medlemmer, som påtager sig opgaver for klubben, er stadig aktuelt. Klubben ledes af en bestyrelse, men den drives af mange frivillige kræfter.

Turneringsledere/afviklere, kortlæggere, substitutskaffere, rengøring og andre praktiske opgaver. Alle gør en kæmpe indsats 1000 tak for det.       

      

                  
 BridgeCentral, 23. november 2023