Nyheder

14 Juni 2021

Link til RealBridge turnering Mandag kl 19.00:  klik her  (virker fra ca 18.30)

Kun for medlemmer af Slotsbridge - Hillerød

Har man tekniske problemer, så ring til Lars tlf.nr.  30791134

Hvis du ellers har spørgsmål kan du maile til Lars korsholmlars@gmail.com

Mangler du en makker så prøv under menuen -tilmeldinger og afbud- klik på "Realbridge ... mens vi venter"
13. juni - generalforsamling

Slotsbridge - Hillerød

Beretning 2020/21


Vi har nu afsluttet den 16. sæson i Slotsbridge Hillerød. Man kan vel dårligt kalde det en sæson, da vi allerede i midten af oktober måtte lukke ned igen. Med dette in mente vil jeg gerne sige tusind tak for jeres tålmodighed og for jeres støtte, der har gjort det muligt for klubben af overleve uden de store mén. Det har været af afgørende betydning, da vi jo har ret store faste udgifter til husleje. Så endnu engang tusind tak.


Endnu en gang har Niels Jørgen Poulsen lavet et stort stykke arbejde for at arrangere en holdturnering på BBO mange tak til Niels Jørgen.


Vi lavede også lidt hyggebridge i efteråret, men i begyndelsen af december, blev alt lukket ned og vi måtte slutte med det. Tak til alle de involverede turneringsledere.


I februar måned fik vi så tilbudt et nyt program, som var udviklet i England. Realbridge gav os mulighed for at spille digital bridge. Her har Lars Korsholm været trækhesten og mange tak for det, dog hjulpet af Lotte Olsen og Birte Kildgaard, som også tog kurset i Realbridge.


Det har været et rigtigt svært marked at navigere i, og især foreningslivet har været hårdt ramt. men vi mener, vi har gjort, hvad vi kunne for vores medlemmer.

I Danmark betragtes bridge ikke som en sport, men når det gælder Corona, så er vi pludselig med under reglerne om sport.


Vi har brugt rigtig meget tid på at holde os ajour med alle de informationer, der har været om Corona og forholdsregler både på pressemøder, nyhedsbreve fra DBf, nyt fra Sundhedsstyrelsen og m.m.m.


Vi har i år været 297 medlemmer og 387 spillere om ugen, hvilket er lidt færre end sidste sæson.  Og vi er stadig den største ikke-kommercielle klub i Distrikt Nordsjælland og vores distrikt er iøvrigt landets største.


Vi har i sæsonen haft 3 turneringsklubber, 1 undervisningshold og 4 turneringshold uden substitutpligt og ingen undervisning p.g.a. Coronasituationen. I den kommende sæson vil vi forsøge at genoptage undervisningen 1 gang om måneden på disse hold og vi vil fortsætte undervisningsholdet for både begyndere og let øvede. Vi har i år fået en ny autoriseret underviser, og det er Dorte Rostell tillykke med det.


Vi har besluttet ikke at afholde sommerbridge og åbent hus p.g.a. den usikre situation.

Til gengæld starter vi op mandag den 2. august og holder åbent hus kun for medlemmer hver mandag kl. 19 og torsdag formiddag kl. 10, som et plaster på såret, og så er der mulighed for at varme lidt op. Samtidig har nye medlemmer mulighed for at komme, se lokalerne og hilse på. Endvidere holder vi en lille genåbningsfest i slutningen af august, som I vil høre nærmere om senere.


Vi sagde sidste år farvel til Traudi Sjøding som kasserer og Ole Borre Jørgensen blev valgt ind i bestyrelsen, men da han valgte at trække sig, igen.

Efterfølgende var vi så heldige at Konni Østlund tilbød os sin hjælp, så hun har nu varetaget posten som kasserer i det meste af sæsonen, og vi håber hun bliver valgt ind i bestyrelsen i dag.


Både vores bestyrelse og udvalg yder en meget stor indsats i klubben, så derfor vil jeg igen i år rette en særlig stor tak til jer. F.eks. sådan et arrangement som i dag kræver at en del arbejdsopgaver bliver varetaget. Så vi har først et planlægningsmøde med fordeling af arbejdsopgaver , dernæst forberedelse og så møder alle fra bestyrelse og udvalg op et par timer før og sørger for at alt er klappet og klart til I kommer i dag.


Derudover er der rigtig mange af vores medlemmer, som yder en frivillig indsats for klubben. F.eks. kan jeg jo altid ringe til John Hansen, når jeg har nogle problemer med lokalerne eller Erik Svendsen, når der er problemer med el. Det vil jeg også gerne sige tak for. Vi sætter meget stor pris på det, fordi al denne hjælp er afgørende for, at vi har en velfungerende klub. Vi får ofte ros både fra vores egne medlemmer men også fra spillere, som kommer fra andre klubber, og det er rigtig dejligt at høre.


Det er fortsat vores hensigt at være en hyggeklub, men samtidig vil vi også fortsat være en seriøs klub, der har maskinlagte kort, bruger Bridgemate, har veluddannede turneringsledere, gode undervisere, og en høj grad af information og kommunikation bl.a. via mails og vores hjemmeside. Bridge er jo en konkurrence, som vi skal gøre så retfærdig som muligt, men resten skal I gøre selv.


Vi har stadig ikke noget ønske om at blive større, men et ønske om at blive bedre. Vi har dog valgt at lukke op for flere tilmeldinger på holdene., da en klub i Birkerød lukker, og vi ønsker at hjælpe disse spillere. Vores turneringsledere forsøger at vedligeholde viden om turneringsregler, så vi får afsagt de rigtige domme og får en retfærdig bridge.


Indimellem stilles der store krav til os det er selvfølgelig sjældent ��, men husk alle, der arbejder i klubben, gør det helt frivilligt, og dette har vi især brug for i denne tid. Når jeg siger dette, så er det fordi vores klub kun kan overleve ved fælles hjælp og som minimum bedes du rydde op efter dig selv.


Der er også vigtigt at der er tid til lidt hygge og et smil, så tusind tak til alle jer, der medvirker til godt humør, så vi har en god og hyggelig bridgeklub. Det skal være sjovt at spille bridge og det skal være en glæde at komme her i klubben.


Gurli Gøbel

Formand

Slotsbridge - Hillerød31 Maj 2021

Link til RealBridge turnering Mandag kl 19.00:  klik her  (virker fra ca 18.30)

Kun for medlemmer af Slotsbridge - Hillerød

Har man tekniske problemer, så ring til Lars tlf.nr.  30791134

Hvis du ellers har spørgsmål kan du maile til Lars korsholmlars@gmail.com

Mangler du en makker så prøv under menuen -tilmeldinger og afbud- klik på "Realbridge ... mens vi venter"20. Februar 2021

Resultater fra tidligere turneringer på Realbridge arrangeret af slotsbridge12. februar 2021

Kære alle

Vi havde vores første turnering på nettet (on-line)i mandags  kl. 19 og det gik over al forventning.

Ifølge turneringsleder Lars Korsholm var der 13 par som spillede, hvilket betød der var en oversidderrunde, men det var vist kun en  fordel, for så kunne man nå at lave en kop kaffe eller ordne et toiletbesøg.

Vi fortsætter hver mandag kl. 19 og Lars Korsholm som er turneringsleder åbner adgangen til Realbridge kl. 18.30 med et link, som ligger under nyheder på forsiden af vores hjemmeside - lige som sidst. Har du problemer, så kontakt Lars.


Der er nogle af vores medlemmer, som har forespurgt om en makkerbørs. Vi har nu oprettet en sådan.

Gå ind under Tilmelding og afbud på vores hjemmeside og klik på Realbridge....mens vi venter.

Her kan du skrive dig på en liste - det er vigtigt at angive dato - og når du har fået en makker, så kan du slette dig selv igen.


Vi har også fået en forespørgsel om man må bruge substitutter, som ikke er medlem af vores klub.

Det er sådan at klubben, og dermed jer, betaler for at spille disse turneringer, så man kan ikke fast spille med en, der ikke er medlem af Slotsbridge, men undtagelsesvist kan man godt bruge en substitut.


Med de erfaringer vi nu har gjort, så kan jeg roligt sige at alle kan deltage, hvis I har det tekniske udstyr.

Tilmeld jer og Lars står klar til at hjælpe - og man kan faktisk tale med hinanden.


I ønskes alle en solrig og fortryllende weekend.

kh Gurli
4 Februar 2021

Så går vi i luften med digital bridge – Realbridge kun for medlemmer af Slotsbridge – Hillerød.

Lars Korsholm er turneringsleder og har taget kursus i Realbridge, så han vil stå for det og mange tak for det Lars ��

På Realbridge skal/kan man bruge webcam, så man kan se og snakke med spillerne ved bordet. Helt som når vi spiller i klubben. Her er et link, så du når som helst kan afprøve kamera og mikrofon:  

https://play.realbridge.online/camera.html  

Vi starter på mandag den 8. februar kl. 19 og spiller hver mandag.

Indtil videre er der ingen tilmelding, I skal bare logge på mellem kl  18.30 og 18.50 og så sørger Lars for at styre slagets gang. Turneringen vil være åben fra kl. 18.30.

Fra søndag kan du gå ind på slotsbridge.dk og klikke på ”Nyheder” på forsiden og her vil der være et link, som du skal klikke på (nyt link hver uge).

På real bridge logger man direkte ind på en turnering. Det er ikke som BBO eller andre platforme hvor man først skal logge på systemet og videre til turneringen. På realbridge har spillerne ikke en profil. Det er klubben der har det. Klubben deler link til de enkelte turneringer. Se slotsbridge.dk

Når du følger linket, så skal du skrive dit rigtige navn + medlemsnr. og klik på login (se billede nedenfor)

Sæt dig ved et frit bord overfor din makker (start ved de lave bordnr.).  

På realbridge er det som i klubben, ved hjælp af webcam og mikrofon i komputeren snakker vi frit med alle 4 ved bordet.

klik på "director" hvis I har brug for hjælp.

Man kan bruge PC/Mac/Windows Tablet / android Tablet.

man kan ikke bruge smart phones, gamle ipad. og din browser skal også være nyere.

Vi vil sigte imod 24-28 spil pr aften.

Turneringsleder Lars Korsholm vil  hjælpe alle godt til rette.

Se spillerguide på https://Realbridge.online/da/spillerguide.html  

Har man tekniske problemer, så ring til Lars tlf.nr.  30791134

Hvis du ellers har spørgsmål kan du maile til Lars korsholmlars@gmail.com

Det er gratis for medlemmer af Slotsbridge at spille på Realbridge.

VI starter stille op. Alt efter antal borde vil vi prøve med den bedste turnerings form. hvis vi bliver mange vil vi prøve at dele det op efter styrke. De første par gange har vi alle god tålmodighed med hinanden.

Efter februar vil vi evaluere og vælge turneringsform og spilletidspunkter, så vi tilgodeser så mange som muligt.

Kh Lars Korsholm og Gurli Gøbel7. december 2020


Al hyggebridge stopper fra onsdag den 9. december og indtil videre


Efter pressemødet i dag i Statsministeriet, så må vi lukke al aktivitet i klubben ned fra på onsdag, så det bliver sidste spilledag i morgen.

Vi kan jo håbe på, at det bliver muligt at genoptage noget bridge fra den 4. januar, men jeg sender nyhedsbrev ud så snart der er noget nyt.I ønskes alle en fortryllende jul og et lykkebringende nytår og pas godt på hinanden.


kh Gurli6. november 2020

Slotsbridge starter Hyggebridge fra på mandag den 9. november 2020


Med udgangspunkt i DBf’s fortolkning af de nye regler med forsamlingsforbud over 10 personer og på opfordring fra medlemmer, så har vi besluttet at vi starter bridge op i begrænset omfang fra på mandag den 9. november på alle hold – vi kalder det hyggebridge og håber at dette vil hjælpe de medlemmer, der ”tørster” allermest ��

I går ind under "Tilmelding og afbud"  og dernæst "Hyggebridge... mens vi venter" og så klikker i på det hold, som I er medlem af. I tilmelder jer parvis og det er tilmelding efter først-til-mølle princippet. Hvis der er flere tilmeldt end der er plads til, så er de resterende automatisk tilmeldt ugen efter, medmindre I skriver et afbud.


Men for at dette kan lade sig gøre, så er der en masse hensyn, som vi skal tage:

Vi vil opdele stue og 1. sal i 2 halvdele - afspærret i midten med et afspærringsbånd, så der kan være 2 borde/8spillere i hver ende af lokalet og på begge etager – i alt 32 spillere/16 par/8 hold.

Spillerne må på ingen måde overskride afspærringsbåndet og det henstilles til at de heller ikke kontakter hinanden i gården, da grupperne af 8 spillere ikke må blande sig med hinanden.

Vi vil tilbyde en holdturnering  mellem 2 hold, som så vidt muligt er lige stærke efter HCP.

Det bliver med manuelle regnskaber, ingen regulering af HCP, ingen bronzepoint og ingen elektronisk formidling af resultater. Man kan ikke tilkalde en turneringsleder, men hvis der sidder en TL ved bordet kan man få en afgørelse ellers må man maile til os for at få en afgørelse, hvis det ønskes. Da TL heller ikke må ”blande” sig, så bliver alt lagt frem og gjort klar, så I selv kan afvikle turneringen.

Vi kalder hovedindgangen for A og bagindgangen for B og TL sender en mail ud til den aktuelle underklub om hvor de skal spille og hvor de skal gå ind – altså A stue eller 1. sal og B stue eller 1. sal..


Alle skal bære mundbind/visir når I kommer og går. Det må kun tages af, når I sidder ned, og vores Corona instruks, afspritnings- og udluftningsregler gælder stadig.

Undervisningsholdet tirsdag aften skal ikke spille holdturnering , men der vil som tidligere være lagt kort til jer.


Kh Gurli

BridgeCentral, 16. juni 2021