Nyheder

14. marts 2024
Indkaldelse til

Generalforsamling

Lørdag den 11. maj 2024 kl. 13.00

på Ægirsvej 7, HillerødDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Torben Nielsen, Anne Christensen og Steen Vyff er på valg og er villige til genvalg)
 6. Valg af revisor (Bjarne Jensen er på valg og er villig til genvalg)
 7. Eventuelt


Forslag til valgbare personer og øvrige forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen inviterer Slotsbridge Hillerød på bridgeturnering med vinpræmier samt kaffe og kage i pausen. Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende.

Ligesom generalforsamlingen er bridgeturneringen kun for medlemmer.


Med venlig hilsen

Slotsbridgebestyrelsen

Gurli Gøbel, Torben Nielsen, Anne Christensen, Steen Vyff og Pernille Nielsen

&

Slotsbridgeudvalget

Flemming Andersen, Helle Clausen, Bente Jensen, Claus Jensen, Lene V. Jensen,

Birte Kildgaard, Ady Korsholm, Lotte Olsen, Dorte Rostell og Ole SveistrupP.S.: Husk at tilmelde dig turnering på dette link:


Tilmeld dig her til Generalforsamling og/eller turnering27. februar 2024


Kære alle


Det er nu muligt at tilmelde sig den nye sæson. Hvis du vil beholde den plads, du har nu, så husk at tilmelde dig inden 1. maj 2024,.

Hvis der er ledige pladser efter 1. maj, vil nye tilmeldte få de ledige pladser.


Sidste år delte vi Onsdagsklubben kl. 19 op i et turneringshold og et hold, hvor man kan melde afbud - altså uden substitutpligt.

I næste sæson gør vi det samme med Mandagsklubben kl. 19, så I også her kan tilmelde  jer det hold, som passer  jer bedst.

I næste sæson har vi følgende hold;

Mandag formiddag kl. 10 uden substitutpligt

Mandag aften kl. 19 - turneringshold med substitutpligt

Mandag aften kl. 19- uden substitutpligt

Tirsdag kl. 13.30 - Turneringshold med substitutpligt

Tirsdag kl. 19 - undervisningshold for let øvede (du skal tilmelde dig på forsiden af tilmeldingsmodulet)

Onsdag formiddag kl. 10 - uden substitutpligt

Onsdag aften kl. 19 - Turneringshold med substitutpligt

Onsdag aften kl. 19 - uden substitutpligt

Torsdag formiddag kl. 10 - uden substitutpligt

Torsdag aften kl. 19 - uden substitutpligt

Fredag formiddag kl. 10 - uden substitutpligt.


Vi har uændrede kontingent kr. 1.500 for deltagelse på et hold og kr. 500 pr. efterfølgende hold pr. person.


Du kan tilmelde dig til den næste sæson og undervisningsholdet for let øvede her https://www.mbridge.dk/a/index.php?klubnr=2149  

kh Gurli


11. august 2023


Ny sæson, kontingent og tillykke til en verdensmester


Kære alle

Så nærmer vi os 1. september, hvor vi starter den nye sæson op.

Vi glæder os til at hilse på både gamle og nye medlemmer.

Hvis du er i tvivl om din tilmelding, så kan du se alle tilmeldinger  på vores hjemmeside under Tilmelding og afbud og Tilmelding til sæson 2023/24.


Hvis du er tilmeldt et hold, hvor man kan melde afbud, så er det meget vigtigt, at du melder afbud, når du ikke kan deltage. Det er afgørende for at turneringslederen kan lave en turnering, så I kan starte til tiden. I er selvfølgelig altid velkomne til at tage en substitut med.

Kontingent skal betales inden sæsonstart og udgør kl. 1.500 for hele sæsonen. Hvis du deltager på flere hold så er kontingentet kr. 500 for efterfølgende hold..

Du kan indbetale på vores bankkonto nr. 2276 62717 21232 (vigtigt: angiv navn).


Sidst men ikke mindst så har vi fået en verdensmester. Nikolaj Zeeberg har deltaget på vores juniorlandshold, som slog USA i finalen og dermed løb med guldet.

Nikolaj startede i vores mandagsklub for 5 år siden og spillede med sin mor. De sidste par år har han væres passiv medlem hos os og vi må nøjes med at hilse på ham, når han er substitut. Stort tillykke til Nikolaj og holdet.


Vi har stadig åbent hus hver mandag her i august.


I ønskes en god weekend.


kh Gurli Gøbel

formand for Slotsbridge - Hillerød
15. maj 2023

Vi starter et nyt begynderhold med undervisning og spil tirsdag den 5. september 2023 kl. 19

Du kan tilmelde dig under "Tilmelding og afbud" og "Tilmelding til sæson 2023/24" på vores hjemmeside www.slotsbridge.dk

27. marts 2023Indkaldelse til

Generalforsamling

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.00

på Ægirsvej 7, HillerødDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt


Forslag til valgbare personer og øvrige forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen inviterer Slotsbridge Hillerød på bridgeturnering med vinpræmier samt kaffe og kage i pausen. Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende.

Ligesom generalforsamlingen er bridgeturneringen kun for medlemmer.


Med venlig hilsen

Slotsbridgebestyrelsen

Gurli Gøbel, Torben Nielsen, Anne Christensen, Steen Vyff og Pernille Nielsen

&

Slotsbridgeudvalget

Flemming Andersen, Tove Askholm, Helle Clausen, Bente Jensen, Claus Jensen,

Lene V. Jensen, Birte Kildgaard, Ady Korsholm, Lotte Olsen og Ole SveistrupP.S.: Husk at tilmelde dig turnering på dette link:


Tilmeld dig her til Generalforsamling og/eller turnering21. februar 2023


Kære alle


Du kan allerede nu tilmelde dig sæsonen 2023/24, som starter 1. september.


Vi tilbyder følgende hold:

Undervisning for begyndere - tirsdag aften kl. 19

Turneringshold med max 64 spillere

* Mandag aften kl. 19

* Tirsdag eftermiddag kl. 13.30

* Onsdag aften kl. 19

Hold uden substitutpligt med max 72 spillere

* Mandag formiddag kl. 10

* Onsdag formiddag kl. 10

* Onsdag aften kl. 19 (nyt hold)

* Torsdag formiddag kl. 10

* Torsdag aften kl. 19

* Fredag formiddag kl. 10


Hvis du tilmelder dig inden 1. maj, så er der reserveret en plads til dig på det hold, som du spiller på nu.


Kontingentet for 2023/24 er kr. 1.500 for at spille på et hold og kr. 500 pr. efterfølgende hold.


Traditionen tro så har vi i maj, juni og august:

* Sommerbridge for medlemmer hver torsdag kl. 10. Pris kr. 400-

* Åbent hus hver mandag kl. 19. Pris kr. 60 pr. gang.


Pr. 1. september 2023 forhøjer vi prisen for at låne vores lokaler til kr. 1.500..

Til orientering så har alle vores medlemmer mulighed for at låne vores lokaler, hvis de er ledige.


Alle betalinger bedes betalt til 2276 6271721232 (husk at angive navn) eller mobile pay 215704.

Vent med at betale kontingent til august måned, da man nemt kan glemme, at det er betalt.


p.b.v.

Gurli


9. februar 2023


Kære alle

Vi holder vinterferie i uge 7, dog har vi åbent hus på mandag for medlemmer af Slotsbridge.

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside under Tilmelding og afbud. Det koster kr. 20, som du kan betale med  mobile pay eller på vores bankkonto. Se oplysninger, når du tilmelder dig.


Tilmeld dig også til snakkebridge den 26. marts og 30. april 2023. Det er gratis og du får størst udbytte af det, hvis du har din makker med. en hyggelig eftermiddag, hvor der er tid til at tale om meldinger og spil.


Bliv også medlem af vores Facebook gruppe - der er et link på forsiden af vores hjemmeside.


Vi har tidligere annonceret vores generalforsamling til den 21. maj, men vi må flytte den til søndag den 14. man kl. 13 - Indkaldelse vil blive fremsendt senere.


Husk at tilmelde dig turneringer i Distrikt Nordsjælland via deres hjemmeside - der er link til denne nederst til venstre på vores hjemmeside

Distriktsmesterskab i åben par den 25. februar 2023

Distriktsmesterskab for begyndere 16. april 2023


I et forsøg på at begrænse vores omkostninger på sigt, så har vi nu udskiftet alle vores lysstofrør med led lys.


God ferie og på gensyn

kh Gurli


2. februar 2023

I Slotsbridge har vi sat gang i to nye tiltag:

Snakkebridge

Snakkebridge er tænkt som en mulighed for alle spillere uanset niveau, hvor vi kan spille nogle spil og efterfølgende drøfte meldingerne, spilføringen, modspillet, forskellige konventioner mm for at gøre hinanden klogere på spillene.

Denne mulighed har vi ikke i de vanlige turneringer, hvor vi hurtigt skal videre til næste spil/næste bord.

Så tag din makker eller en substitut med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi kan nørde med de enkelte spil, så længe vi ønsker. Da der ikke er nogen underviser eller ”dommer”, så må vi ty til bøgerne, hvis vi er uenige om meldinger eller andet, vi kan slå op.
Vi kommer for at lære.

Vi havde første Snakkebridge søndag d. 22. januar og gjorde os den erfaring, at de ikke fungerer så godt, når der kommer enlige spillere, derfor er det nødvendigt at melde en makker til også.
Det kan så være, vi nogle gange må lave et oversidderbord.

Vi har mulighed for at spille spil fra fredagsturneringen eller tidligere turneringer med lagte spil, det er en fordel, fordi vi kan tjekke spillene på Bridge Solver, så vi kan se, om vi er kommet i den rigtige kontrakt og har fået det rette antal stik.

Klubben giver kaffen til en midtvejs pause i spillet, og du/I kan selv tage anden forplejning med til eget forbrug.

Næste spilledag er d. 26. marts 2023, så meld jer endelig til inde på hjemmesiden under ”Tilmelding og afbud”. Vi glæder os til at se mange glade bridgespillere.

Sanne Busk og Luise Ekberg

Facebook er genoplivet

Den oprindelige Facebookgruppe er genoplivet, og der er nu kommet nye medlemmer til i gruppen.

Facebook er et godt og hurtigt supplement til hjemmesiden, hvor vi alle har mulighed for at dele nyheder, bridgespørgsmål, søge efter makkere mm med hinanden.

Det er et mere flygtigt medie, og alle kan skrive opslag i gruppen. Så hold jer endelig ikke tilbage!

Det vil være så fint, hvis vi kan dele oplevelser på kryds og tværs.
Så hvis du er på Facebook og ikke er medlem af gruppen SlotsBridge, så meld dig endelig til. I skrivende stund er der 78 medlemmer af gruppen.
Og hold dig endelig ikke tilbage med indlæg, hvis du har noget på hjerte, som du synes er interessant for andre i klubben.

Administratorer Luise Ekberg og Sanne Busk1. januar 2023

Godt nytår

Simultanturnering 15. januar 2023 - en ny parturnering

I inviteres hermed til at prøve kræfter med en ny og spændende

parturnering, der afvikles simultant i en række af Kreds 2’s klubber,

det vil sige en turnering, hvor alle spiller samme kort samtidigt.

Turneringen vil være opdelt i tre rækker efter handicap.

Foruden at kåre vinderne fra de deltagende spillesteder vil

resultaterne blive samlet på tværs af kredsen, hvor de bedste

resultater vil findes. Endvidere vil de par, der har opnået de bedste

resultater, blive inviteret til en kredsfinale, der ligeledes bliver opdelt

efter handicap. I kredsfinalen spilles om guldpoint.

Turneringen afvikles:

15. januar 2023 kl. 13.00 – ca. 17.00

Der spilles om SP og vinpræmier.

Prisen er 150 kr. pr. spiller

Indskud betales til spillestedet: Navne / DbfNumre

(Indskud dækker tillige finalen, der afholdes 5. marts 2023)

Lad ikke en storslået mulighed for at være med i noget nyt og

spændende gå tabt, men meld jer til at deltage på mail: Simultan.bridge@gmail.com, med

angivelse af ønsket spillested, DBf-nummer, navn og handicap.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 12. januar 2023.
18. oktober 2022

Vi afholder kursusdage den 6. november 2022 kl. 13.

Se yderligere information via linket på vores forside.

kh Gurli16. august 2022

Kære alle


Så nærmer den nye sæson sig. Vi starter den 1. september 2022.


Kontingent for denne sæson udgør kr. 1.350 pr. person for hele sæsonen. Hvis du deltager på flere hold, så er kontingentet kr. 450 pr. person for efterfølgende hold.

Kontingentet bedes betalt til 

2276 6271721232 (husk at angive navn) eller mobil pay 215704.

Kontingentet skal betales inden 1. september 2022!


Du kan se om du er tilmeldt holdet på vores hjemmeside under "Tilmelding og afbud" og "Tilmelding til sæson 2022/23".


Hvis du har lyst til at være substitut på andre hold, så er du meget velkommen til at skrive dig på under "Substitutter".


Vi mangler i øjeblikket et par til mandag aften og et par til tirsdag eftermiddag. Hvis du vil spille en af disse dage så kontakt mig venligst hurtigst muligt på tlf.nr. 29246213.


Der er igen i år gratis kaffe og te, så der vil blive lavet en liste på de enkelte hold over de spillere, som har køkkentjans.

Da vi igen i år har en del nye medlemmer, så vil jeg lige oplyse at alt arbejde i klubben udgøres som frivilligt arbejde, så ryd venligst op efter dig selv og sæt din stol ind til bordet, når du forlader lokalet.


Vi vil igen afholde åbent hus for medlemmer i efterårs-, jule- og vinterferien. I hører nærmere senere.


Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer. Vi vil gøre os umage med at I får nogle rigtig hyggelige og gode oplevelser.


p.b.v.

Gurli


BridgeCentral, 16. maj 2024