Substitutter

Substitut liste
(ønsker du at være substitut, så send en mail til kjjorg12@gmail.com).

Ønsker at være substitut Mandag.

Navn

Tlf. nr.

Ulrich Graffe (handicap ca. 38).

61 72 14 71

Steen Borg Hansen

20 40 95 28


Ønsker at være substitut Tirsdag.

Navn

Tlf. nr.

Hanne M Jensen (handicap ca. 42).

20 21 93 62

47 74 59 59

Susan Birch (handicap ca. 27).

40 42 00 23

Ulrich Graffe (handicap ca. 38).

61 72 14 71

Bendt Gaardsholt (handicap ca. 33)

60 35 00 33Hanne Magnussen

(Handicap ca.39)

51 20 74 07

Jørgen Martens

(handicap ca. 25)

24 48 87 85


Ønsker, at være substitut Torsdag.

Navn

Tlf. nr.

Ulrich Graffe (handicap ca. 38).

61 72 14 71BridgeCentral, 13. juni 2021