Politiken World Pairs / Kvalifikationsturnering

Turneringsregler

 1. Turneringen spilles som par-Monrad med butlerberegning. Bedste og dårligste resultat fjernes inden beregning af datumscoren.
 2. På grund af afbud spilles med oversidderpar. Parret med laveste score sidder over, idet hvert par dog max. sidder over én gang. I runde 1 og 2 sidder hhv par 21 og par 20 over.
 3. Hvert par tildeles på forhånd 50 imp pr. runde. Oversidderne tildeles 60 imp for runden.
 4. Et par kan pr. runde max. score 100 imp og min. 0 imp.
 5. Placeringen ved bordene i runde 1 og 2 er afgjort efter parrenes mp-saldo. Par 1 og 2 møder par 11 og 12, par 3 og 4 møder par 13 og 14, par 5 og 6 møder par 15 og 16, par 7 og 8 møder par 17 og 18, par 9 møder par 19 og 21, og par 10 møder par 20 og 19.
 6. Stillingen efter en given runde bestemmer, hvem der mødes to runder senere. Bedst placerede par møder næstbedst placerede, som de ikke i forvejen har mødt osv. I turneringens sidste halvdel kan der om nødvendigt afviges herfra, hvad angår dårligst placerede halvdel af feltet.
 7. I tilfælde af ligestilling efter en runde, betragtes det laveste parnummer efter ulige runder og det højeste parnummer efter lige runder som bedst placeret.
 8. I ulige runder sidder bedst placerede par N-S ved ulige bordnumre og Ø-V ved lige bordnumre. I lige runder sidder bedst placerede par N-S ved bordene 1, 2, 5, 6, 9 og 10 og Ø-V ved de øvrige borde.
 9. Kortene er edb-givne.
 10. Der er afsat 1 time og 25 minutter til hver runde. Tidsskemaet vil så vidt muligt blive overholdt, men start- og sluttidspunkt for en runde kan ændres af turneringslederen.
 11. Tidsoverskridelse / forsinket ankomst til bordet straffes således, idet turneringslederen fastsætter straffen ved overskridelse ud over 15 minutter:
  0-5 minutter       3 imp
  6-10 minutter       6 imp
  11-15 minutter      9 imp
 12. Der spilles med skærme efter DBF's turneringsbestemmelser.
 13. Rygning ved spillebordene er ikke tilladt.
 14. Eventuelle appeller behandles af en mundtlig appelkomite nedsat blandt spillerne. Komiteens afgørelse kan appelleres til DBF's appelkomite efter de sædvanlige regler.
 15. De tre bedst placerede par efter sidste runde får ret til at deltage i Politiken World Pairs på de tidligere opgivne vilkår. Hvis ligestilling i denne forbindelse skal ophæves, vinder det/de par, der vandt det/de eventuelle indbyrdes opgør. Hvis der fortsat er ligestilling, eller hvis alle de involverede par ikke har mødt hinanden, vinder det par, hvis modstandere tilsammen har scoret flest imp.
 16. I øvrigt gælder DBF's turneringsbestemmelser.


Turneringsstab

Turneringsansvarlige:     Ib Lundby (Kristen Klausen, Karsten Munch, Jens Auken, Svend Novrup)
Turneringsleder:Hans-Olof Hallén
Edb:Lasse Lundby / Kristjan Hauksson / Ove Bjerregaard
Internet:Niels Wendell Pedersen
Kortgivning:Karsten Munch
Hjælpere:Karsten Munch, Kristen Klausen, Jakob Søegaard, Lars-Christian Thorvil, Lise Lundby, Allan Steen Hansen
Mundtlig appelkomite:Lars Blakset (formand), H C Nielsen, H K Sørensen.
Reserver i tilfælde af inhabilitet: Stig Werdelin, Peter Schaltz.


Tidsskema

(vejledende - hvis en runde eller spisepause er tidligere afviklet end beregnet, indrettes resten af tidsplanen herefter)

Lørdag:    ca 12:20Velkomst / instruks
12:30 - 13:55    Runde 1
14:00 - 15:25Runde 2
15:25 - 15:45Kaffe- og rygepause
15:45 - 17:10Runde 3
17:15 - 18:40Runde 4
18:40 - 19:55Middag
19:55 - 21:20Runde 5
21:25 - 22:50Runde 6
Søndag:07:50 - 08:50Morgenmad
09:05 - 10:30Runde 7
10:35 - 12:00Runde 8
12:00 - 13:15Frokost
13:15 - 14:40Runde 9
14:45 - 16:10Runde 10
16:15 - 17:40Runde 11


Last modified: Sun Dec 19 17:16:41 MET 1999