DBFs turneringsoversigt 2002-2003

HOLDTURNERINGER:

Divisionsturneringen

Deltagere er de dertil berettigede hold - se DBF's turneringsreglement.

Turneringsafgift pr. hold, 1. div.: 3600 kr., 2. div.: 3400 kr., 3. div.: 3000 kr. Bidrag til rejsepuljen pr. hold i alle divisioner uanset antal spillere: 2350 kr.
Tilmeldingsfrist er udløbet.
Tu-ansvarlig: Bo Steensen, Nykær 54, 14. tv., 2605 Brøndby. 3675 2031. E-post: bste@mail.dk


Pokalturneringen

Fri holddannelse med 4-6 spillere.

Det anbefales, at man orienterer modstanderne om, hvilke systemer man spiller, evt. via fremsendelse af systemkort. Spilles systemer, der ikke er tilladt i parturneringer, skal de fremsendes senest en uge før kampen.
Højkunstige systemer (passystemer etc.) må kun anvendes mod divisionshold eller mod hold, der selv anvender et sådant system.
Hold med spillere, der deltager i 1. division, træder ikke ind i turneringen før tidligst i 4. runde - hold med spillere fra 2. og 3. division ikke før tidligst i 3. runde. De øvrige hold inddeles om muligt således, at intet hold i første runde skal rejse over 250 km.
Holdkaptajnens adresse gælder som holdets hjemmebane, hvis andet ikke oplyses.
I 1. runde trækkes lod om hjemmebane. Herefter har holdet med flest udebanepoint (længste rejse) hjemmebane.
Turneringsafgift: 250 kr. pr. runde pr. hold, uanset antal spillere.
Tilmeldingsfrist: 12. oktober.
Indskud til første kamp indsendes med tilmeldingen til DBFs sekretariat. Indskud til følgende kampe vedlægges resultatblanketten til den turneringsansvarlige.
Turneringsansvarlig: Jens Ulrik Fougt, Kildevej 25, 4653 Karise. 5678 7654. E-post: pokal@fougt.dk


DM for klubber

Vinderen fra hvert distrikt er kvalificeret til DM-finalen, der i år spilles i weekenden den 26.-27. oktober.

Med et ulige antal hold, deltager også den klub, der blev nr. 2 i distriktet, hvor sidste års danmarksmestre kom fra.
Turneringsafgift 2000 kr. pr. hold.
Tu-ansvarlig: Preben Thaarup, Skjulhøj Alle 5, 2720 Vanløse. 3546 4225, 2046 2516 (mobil). E-post: prt@b-l.dk


Damedivisionerne

1. og 2. division: Turneringsafgift: 2400 kr. pr. hold. Bidrag til rejsepuljen uanset antal spillere: 1800 kr.

Kvalifikationsturneringen: Fri holddannelse med 4-6 spillere pr. hold. Spilles over 3 weekender med 40 spil pr. kamp.
Med op til 10 hold spilles alle mod alle. Med mere end 10 hold spilles første weekend i en øst- og en vestpulje, derpå efter Monrad. Med mere end 8 hold rykker de 3 bedst placerede hold op i 2. division.
Turneringsafgift: 1800 kr. pr. hold + 1800 kr. til rejsepuljen uanset antal spillere.
Tilmeldingsfrist: 21. september.
Turneringsafgift og bidrag til rejsepuljen betales sammen med tilmeldingen til DBF.
Turneringsansvarlig: Ole V. Larsen, Kværkebyvej 50, 4100 Ringsted. 5752 5448. E-post: annett-og-ole@larsen.tdcadsl.dk


DM for juniorhold

Fri holddannelse med 4-6 spillere, født efter 31/12 1977. Der spilles tre weekender, om muligt med indledende runder i geografisk opdelte puljer.

Par uden holdmakkere er velkomne til at kontakte den turneringsansvarlige.
Turneringsafgift pr. hold: 1000 kr.
Tilmeldingsfrist: 12. oktober.
Turneringsafgift skal betales sammen med tilmeldingen til DBFs sekretariat.
Turneringsansvarlig: Else Tams, Odinsparken 4, 8800 Viborg. Tlf/fax: 8660 3360. E-post: etams@mail.tele.dk


PARTURNERINGER:

Fordeling af DM-pladser 2002-2003

Distrikt/kreds Åben  Mixed  Damer  Veteran 
København111085
Kreds II812--
Nordsjælland--32
Østsjælland    --33
Vestsjælland--24
Storstrøm--33
Bornholm1132
Kreds IV2017--
Nordjylland--34
Østjylland--32
Vestjylland--32
Sydjylland--63
Fyn--32
I alt40404032


DM for åben par og mixed par

I DM-finalerne deltager 40 par. 20 pladser fordeles i forhold til antal medlemmer i distrikterne, idet et distrikt/en kreds dog har krav på mindst 1 plads. De resterende pladser fordeles efter de opnåede placeringer i sidste sæsons finaler.

Turneringsafgift: 300 kr. pr. spiller, der betales via distriktet/kredsen senest 10 dage før finalen.
Turneringsansvarlig: Knud-Erik Lindegaard, Ydunsvej 1, 6400 Sønderborg. 7442 5091 (P), 7442 3981 (A). E-post: ke.lindegaard@mail.tele.dk


DM for damepar

I DM-finalen deltager 40 par. 22 pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. De resterende 18 pladser fordeles efter de opnåede placeringer i sidste sæsons finale.

Turneringsafgift: 300 kr. pr. spiller, der betales via distriktet senest 10 dage før finalen.
Turneringsansvarlig: Knud-Erik Lindegaard (adresse: se ovenfor).


DM for veteranpar

Turneringen er åben for spillere, der er fyldt 60 år inden 1/1 2003.

I DM-finalen deltager 32 par. 22 pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. De resterende 10 pladser fordeles efter de opnåede placeringer i sidste sæsons finale.
Turneringsafgift 300 kr. pr. spiller, der betales via distriktet senest 10 dage før finalen.
Turneringsansvarlig: Knud-Erik Lindegaard (adresse: se ovenfor).


DM for juniorpar

Turneringen er åben for spillere, der er født efter den 31/12 1977. Fri tilmelding.

Turneringen afvikles i Odense, hvor der arrangeres gratis overnatning (sovepose medbringes) og billig fortæring.
Vi tilstræber en turneringsform, hvor der spilles alle mod alle.
Turneringsafgift: 100 kr. pr. spiller.
Tilmeldingsfrist: 22. februar.
Turneringsafgift skal betales sammen med tilmeldingen til DBFs sekretariat.
Turneringsansvarlig: Knud Just, Jens Benzonsgade 27, 5000 Odense C. 6614 4550. E-post: knube@vip.cybercity.dk


DM i skolebridge

For spillere, der ikke er fyldt 19 år i 2002. Parturnering med barometer over en weekend, max 40 par.

Turneringsindskud: 100 kr. pr. spiller incl. rejse, ophold og fortæring.
Tilmeldingsfrist: 8. marts.
Turneringsafgift skal betales sammen med tilmeldingen til DBFs sekretariat.
Turneringsansvarlig: H. K. Sørensen, Sletterhagevej 17, 8240 Risskov. 8617 1386 (tlf/fax). E-post: bcr4656@vip.cybercity.dk


DM for begyndere / DM for klubspillere

Som afslutning på undervisningssæsonen spilles den 13. april i distrikterne en simultanturnering mod spillere med 0-2 års bridgeerfaring fra andre undervisningshold. Samtidig spilles en lignende turnering for klubspillere, der højst har opnået 500 bronzepoint.

Tilmeldingsfrist: 31. marts.
Se i øvrigt DANSK BRIDGE og spørg hos din bridgelærer.


Spil med på landsholdet

Afvikles på klubbens normale spilleaften en uge i begyndelsen af marts. Overskuddet går til DBF's ungdomsarbejde.

Nærmere oplysninger tilsendes klubberne med klubudsendelsen i januar.
Turneringsansvarlig: Kirsten Tolderlund, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre. 4648 0606. E-post: kt.rbp@get2net.dk


WBF simultanpar

WBF simultan er en parturnering, hvor man samtidig i hele verden spiller de samme kortfordelinger, der efter turneringen udleveres i et hæfte til deltagerne.

Internationalt afvikles to turneringer - en fredag og en lørdag. I Danmark deltager vi kun i fredags-heatet (den 6. juni 2003).
Der kan spilles på distrikts- og klubplan og i private heats. Minimumskravet er 10 deltagende par.
Duplikering af kort er kun nødvendigt i beskedent omfang. Forudlagte kort kan leveres fra DBFs kortsortering.
Indskud fastsættes af den lokale arrangør (DBF-afgiften er 30 kr. pr. spiller).
Nærmere oplysninger finder du i majnummeret af DANSK BRIDGE.
Turneringsansvarlig: Hanne Christensen, Lodshaven 32, 4736 Karrebæksminde, 5544 2188. E-post: hanst@stofanet.dk


Juniortilskud

Juniorer under uddannelse kan ved deltagelse i hold- og parturneringer på forbundsniveau (undt. pokal- og juniorturneringer) få tilskud fra juniorfonden.
Ansøgning med navn, adresse, klub, fødselsdato, studiested og fag sendes til DBF før turneringen.


Sidst ændret: