Appel 19-AU-5

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 3. division vest, 2020-01-12.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 9.

Spil 2 
Ø/NS
med/uden
skærm
sp B 8 5
hj E B T 4 3 2
ru -
kl E T 9 8
sp K D T 2
hj -
ru K D B 9 4
kl K D 7 6
sp E 6 4
hj K D 7
ru E 8 7 5
kl B 3 2
  sp 9 7 3
hj 9 8 6 5
ru T 6 3 2
kl 5 4
Meldinger
V N Ø S


1ut
pas
2c1 2h2 pas pas
3d
pas
3ut
pas
4c
pas
4d
pas
4h
pas
4s
pas
6d
pas
pas
pas

1:  Stayman
2:  Alertet fra Nord til Øst og forklaret som mindst 5-farve med ukendt sidefarve i minor (mindst 4). Ikke alertet fra Syd til Vest

Resultat
11 stik, NS 50


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Udspil cE. I stik 2 fortsatte Nord med c8.

Jeg blev tilkaldt efter halvlegen. Spilfører følte sig skadet af den manglende alert på sin skærmside.

Han trak trumferne og endte med at knibe i spar. Han forklarede, at med en alert ville han ikke knibe og i stedet trumfe den fjerde spar.

NS er et ikke-sammenspillet par. De havde aftalt at spille multiforsvar mod UT-åbninger, men det var ikke aftalt, om det også gjaldt i denne sekvens. Nord mente at det gjorde det og alertede derfor. Syd mente ikke at de spillede multiforsvar i denne situation og alertede derfor ikke.

Turneringslederens afgørelse

Resultat ved bordet står ved magt (ej § 40B3a)

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Den reelle aftale for NS og dermed korrekte forklaring af 2hj er, ”at den viser hjerter og måske er der en minorfarve med”. Denne aftale skal alertes (§ 131B2), og en manglende alert er at sidestille med en forkert forklaring (§ 132C)

Scoren skal justeres, hvis spilfører er skadet pga. den forkerte forklaring (§ 40B3a).

I samarbejde med en TL et andet spillested, er der blevet foretaget en rundspørge i forhold til om det gør nogen forskel på spilføringen, om man får forklaringen, at 2hj viser ”hjerter, eller om man får forklaringen, at 2 hj viser ”hjerter, og måske er der en minorfarve med”.

Denne rundspørge viser, at det ikke gør nogen forskel på spilføringen.

Da der dermed ikke er nogen sammenhæng mellem skaden og den forkerte forklaring, står resultatet ved bordet ved magt (ej § 40B3a)

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Ingen MAK. Appeller fra divisionsturneringen sendes direkte til AK


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet, Vest  6d 11 stik, NS 50, står ved magt.
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse om selve sagen er enstemmig.
Appelkomiteens afgørelse om depositum er ikke enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen finder at den eneste muligvis relevante aftale NS har, er at de spiller den konvention der hedder "Multiforsvar mod 1ut".  NS er et ikke-sammenspillet par, og de har ikke detaljerede aftaler om hvordan konventionen bruges.

Det indgår ikke i normal brug den konvention at der vises minorfarve i det aktuelle meldeforløb, og det ville være meget usædvanligt at spille sådan, navnlig for et ikke-sammenspillet par.  Derfor finder komiteen at NS's systemaftaler ikke omfatter en kunstig betydning af 2h i det aktuelle meldeforløb.

2h er dermed ikke alertbar, og Vest er derfor ikke misinformeret.  Det betyder at Nords forklaring af sin 2h-melding er en forkert forklaring af parrets aftaler, men det har ikke skadet ØV.

Depositum

Nogle af appelkomiteens medlemmer finder at depositum bør inddrages.  De finder at den valgte spilleplan under alle omstændigheder er fejlagtig, og at spillerne burde kunne indse at forklaringen ikke ville gøre nogen forskel for valget af den spilleplan.

Andre medlemmer af appelkomiteen finder at appellen er rimeligt begrundet i usikkerheden omkring NS' aftaler og muligheden for at spilfører - med en anden forklaring af 2h - ville have været bedre stillet til at vælge en vindende plan (spar fra top før alle trumfer er trukket for evt. at trumfe den fjerde spar på bordet).

Da der ikke er enighed om depositum, returneres det (§ X92B3b).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg  2020-01-13 e-mail NS
2  Partsindlæg  2020-01-13 e-mail ØV