Appel 17-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 3. division øst, 2017-10-07.

Spil 21 
N/NS
med
skærm
sp T 8 5 4
hj T 8
ru K 9 8 2
kl 7 6 2
sp 9 2
hj E D 9 7
ru E D B 6
kl E B T
sp E K 6
hj K 5 3 2
ru T 5 4
kl D 8 5
  sp D B 7 3
hj B 6 4
ru 7 3
kl K 9 4 3

Resultat
---


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

En af mapperne blev spillet ved bord 4-6 i lukket rum. Det blev konstateret efter halvlegen, at denne mappe indeholdt forkert fordeling (de øvrige mapper med spil 21 var korrekte). Vests kort lå i Nords lomme, Nords i Østs lomme og Østs i Vests lomme; Syds kort lå korrekt.

Mappen startede ved bord 5, hvor Øst spillede 4hj 12. Derefter gik den videre til bord 4 og derfra til bord 6, og ved begge disse borde spillede Nord 3ut med 8 eller 9 stik.

Spillerne ved bord 5 havde ikke bemærket noget særligt i forbindelse med afslutningen af spillet (som var det første i halvlegen ved deres bord). De havde ikke talt om spillet bagefter, men blot fortsat til næste spil.

Turneringslederens afgørelse

Kamp 4+6: +3/+3 (§ 86B2).

Kamp 5: ½ KP straf til begge sider (§ 214B2).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Fordelingen er blevet ødelagt enten ved forkert returnering ved bord 5 eller forkert udtagning ved bord 4. Jeg anser det for udelukket, at der er sket noget af denne art med mappen i mellemtiden.

Det forekommer ekstremt usandsynligt, at man tager kortene forkert ud på denne måde, mens det hænder, at kort bliver returneret forkert til mappen. Derfor er det overvejende sandsynligt, at spillerne ved bord 5 har fumlet med mappen på en eller anden måde og derved ødelagt fordelingen.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV (og NS).

Turneringslederen har skønnet at sagen kan behandles med ét depositum, som er betalt af ØV.


Tidligere appelinstanser

TL vurderede, at sagen ikke var egnet til behandling i MAK.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Begge hold idømmes en straf på ½ kamppoint.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen skønner at fordelingerne i mappen med stor sandsynlighed er blevet ødelagt ved det første bord i forbindelse med at kortene blev lagt tilbage.

Med den type mapper der var i brug (bløde mapper) er det let at forestille sig at mappen er blevet drejet 90° efter at Syd har lagt sine kort tilbage. Herefter kan Vest og Nord komme til at lægge deres kort i de lommer hvor de senere blev fundet. Til sidst kan Øst have lagt sine kort i den eneste ledige lomme.

Når spillerne ved et efterfølgende bord tager kortene ud af mappen, ligger den på en slæde, og det er nu meget sværere at få mappen drejet under processen.

Appelkomiteen stadfæster derfor den straf i form af ½ kamppoints fradrag til hvert hold som turneringslederen har idømt.

Den kortbytter der flyttede mapperne, har fortalt at han på intet tidspunkt i weekenden har tabt kort ud af en mappe.

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

De beviser der skal til for at udløse strafpoint, reguleres af Bridgelovenes § 85. Kravet til beviserne er slet ikke det samme som det der stilles til beviser i en retssal.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2017-10-10 e-mail NS
2  Partsindlæg 2017-10-10 e-mail ØV