Appel 10-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 3. division øst, 2011-01-08.
 

Turneringslederens rapport

I god tid inden turneringen ringede den turneringsansvarlige til mig og fortalte at hold A i 3. division øst sad fast i lufthavnen i Rønne. Vi tjekkede reglerne og var enige om, at det var et klart tilfælde af force majeure. Det endte med at kampen mellem hold A og hold B ikke blev spillet. Jeg har givet begge hold en foreløbig score på 18 point. Jeg har forklaret hold A at den turneringsansvarlige efterfølgende vil tage stilling til hvordan kampen skal scores for hold A. Jeg har forklaret hold B at de får scoren svarende til uforskyldt aflyst kamp, og også sat dem ind i detaljerne. Jeg anbefaler at den turneringsansvarlige skriver til begge hold når der foreligger en beslutning om hvordan kampen håndteres.

Den turneringsansvarliges behandling

Der blev modtaget en telefonopringning fra Spiller Q på hold A ved 10-tiden, hvor han fortalte at flyet fra København ikke kunne lande på Bornholm og derfor var returafgang naturligvis aflyst. De vil tage det næste fly til København.

I reglerne fremgår følgende: 

at reglerne for force majeure fremgår af turneringsreglementet, som lyder: Som force majeure anerkendes pludseligt opstået sygdom, svigt eller uheld på ellers pålidelige offentlige transportmidler (bus, færge, tog, fly), hvis disse kunne have været fremme i god tid før starttidspunktet, indtrufne voldsomme begivenheder o.l. 

Den turneringsansvarliges afgørelse

Der er tale om force majeure fra  hold A, da flyet fra Bornholm ikke kunne komme i luften (aflyste fly), det betyder, at der spilles en ny kamp fredag 28.januar kl. 18.30 i Valby Bridgecenter.

Der er mulighed for at appellere ovennævnte afgørelse, der skal være DBf i hænde seneste fredag 14.januar kl. 12.00. (naturligvis mod betaling af et depositum på kr. 200).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af hold B.


Tidligere appelinstanser

(ingen tidligere instanser)

Afgørelse

Appellen tages til følge.
Kampen er annulleret. Begge holds kamppoint beregnes som foreskrevet i § 202C for et vindende hold.
Depositum returneres
Lovkommissionens afgørelse er ikke enstemmig.
 

Lovkommissionen finder

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2011-01-14 e-mail hold B

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)