Appel 09-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 2. division, 2010-01-09.

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Begge hold sad forkert i lukket rum i hele første halvleg. Problemet blev først opdaget ved opgørelsen efter halvlegen.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet af første halvleg annulleres (§ 215C). Turneringslederen bestemmer at anden halvleg gælder som resultat for hele kampen (§ 215C1). Da det ikke er let at gennemføre kortbytning i forbindelse med bytning midt i halvlegen, bestemmer turneringslederen at udeholdet bytter plads til 2. halvleg og bliver siddende hele halvlegen (§ 215C2a). Kampen opgøres efter den skala for 18 spil som fremgår af holdregnskaberne (§ 215C2b, også selv om skalaen ikke fremgår af § 202A).

Begge hold straffes med et fradrag på 2 KP.

Kampens resultat baseret på 18 spil blev 37 imp mod 46 imp. Før fradrag af strafpoint giver det 13 kamppoint mod 17 kamppoint. Efter fradraget af strafpoint bliver resultatet 11 KP mod 15 KP.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Spillerne i lukket rum er blevet forvirret af den ophængte startliste i lukket rum, hvor det fremgår at hjemmeholdet skal sidde 4 NS - 10 EW, mens udeholdet skal sidde 4 EW - 10 NS. Startlisten er udskrevet fra BridgeCentral, som bruger bordnumrene 7-12 for bordene i lukket rum, mens det officielle program bruger bordnumrene 1-6 i begge rum. De bordnumre der er ophængt på det aktuelle bord i lukket rum, viser teksten "2. DIV" og tallet "4" og desuden med mindre skrift tallet 10 i parentes, altså "(10)".

Turneringslederen i lukket rum var opmærksom på at spillerne kunne misforstå startlisten, så han redegjorde for de to forskellige numre mundtligt ved halvlegens start. Siden (men for sent til at forebygge misforståelsen) stregede han angivelserne for åbent rum ud på den ophængte startliste i lukket rum. En kopi af startlisten er bilagt appellen.

Den første kortmappe i åbent rum blev udleveret af kortbytterne med et papkort hvor spillerne udfylder hvem der sidder NS og ØV ved det bord hvor kortene starter. Spillerne i åbent rum tilkendegiver at de har udfyldt et sådant kort. Kortene skiftes direkte til samme kamps bord i lukket rum. Spillerne i lukket rum erindrer ikke at have set et sådant kort.

Bridgematen i lukket rum fortæller ved rundens start hvem der skal sidde på hvilken led. Der er intet der tyder på at Bridgematen ikke har fungeret.

Turneringslederne har vurderet at selv om startlisterne fra BridgeCentral (der udgør turneringslederens anvisning i henhold til § 5A) kan være forvirrende, så er der ikke grund til at fratage spillerne ansvaret (eller blot en del af ansvaret) for at de har siddet forkert, hvorfor den fulde straf på 2 KP tildeles begge hold (§ 215C3). I den forbindelse har turneringslederne også set på beskrivelsen af ansvaret for spillernes placering som fremgår af § 5B.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af begge parter.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af begge hold. Da sagen ikke drejer sig om bridgemæssige skøn, er sagen sendt direkte til DBF's Appelkomite uden behandling i en MAK.


Afgørelse

Appellen afvises.
Begge hold straffes med et fradrag på 2 KP
Depositum returneres
Lovkommissionens afgørelse er enstemmig.
Lovkommissionens beslutning om at returnere depositum er ikke enstemmig.
 

Lovkommissionen finder

Lovkommissionen bemærker i øvrigt

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2010-01-10 afleveretl udeholdet
Kommentarer 2010-01-12 e-mail hjemmeholdet

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)