Møderesultater

Opsamling Vintermøde i Roskilde Bridgeunion

Lørdag d. 22. januar 2022 kl. 10.00 14.00

Sted: Bridgehuset, Kildegården 2, 4000 Roskilde


Formål med dagen

 • Primære mål for dagen: At styrke klubberne i deres ledelsesopgaver, for at styrke og fastholde bridge, som et godt og bredt tilbud i Roskilde.

Herunder også:

 • Vidensdeling klubberne imellem
 • Hvordan ser vi samarbejdet med hinanden hvordan styrker vi det og skaber synergi?Følgende klubber var repræsenteret:

 • Bridgelogen Roskilde
 • De 4 esser
 • Jokeren
 • Mandagsklubben
 • Roskilde Bridgeklub
 • Roskilde Bridge 1945Deltagere og gruppeinddeling

 • Gruppe 1

Bo Mikkelsen, Lene Sinius-Clausen, Brenda Larsen, Laila Krøjer, Lisbeth Olsen, Jens U. Andersen, Henny Hansen


 • Gruppe 2

Annie Larsen, Finn Jensen, Anni Christensen, Poul G. Larsen, Birgit Pøhler, Claus Olsen, Jørgen Oredson


 • Gruppe 3

Benny Pilgaard, Tom Rosenkilde, Birgit Schmidt, Birgit Larsen, Carl Elmegaard, Yvonne Pedersen
Opsamling fra gruppefremlæggelse og plenum drøftelse

Bullets fra gruppe 1 Foreningsudvikling

 • Der skal være så mange bridgetilbud i Roskilde som muligt.
 • En fælles hjemmeside, så man har én indgang for alle bridgeaktiviteter i Roskilde og ikke skal ind på de forskellige klubbers hjemmeside. Hjemmesiden skal samle alle de forskellige tilbud der er i Roskilde.
 • Lave en fælles substitutliste på tværs af klubberne
 • Mere fleksibilitet i klubberne, herunder flere fleksible spilletidspunkter, så Roskilde kan opfylde folks bridgebehov, herunder også at der nogen steder er lidt kortere spilleaftener, som ikke slutter kl. 23.00.
 • Mulighed for at lave en ekstra række som er drop in for alle klubber.
 • At der i hele sæsonen er en aften i ugen, hvor der er åbent hus (ligesom sommerbridge) det kunne fx være mandag aften på 1. sal i Bridgehuset. Evt. uden tilmelding eller tilmelding samme eftermiddag
 • Lave en klub/spilletidspunkt, hvor oversidderbord er acceptabelt mulighed for afmelding i løbet af sæsonen, og hvis makkeren vil spille, kan makkeren finde en substitut.
 • Mere synlighed i byrummet, ved at spille bridge forskellige steder i byen, til forskellige arrangementer, hvor det er forskellige medlemmer fra klubberne der spiller. Det er en måde at få pirret til folks nysgerrighed samt gøre bridgen mere synlig.
 • Arrangerer en weekendtur, hvor alle klubbers medlemmer kan tilmelde sig, så vi styrker klubfællesskabet på tværs af klubberne -> kræver mere koordinering og samarbejde på tværs.


Bullets fra gruppe 2 Flere ressourcer i klubberne frivillige

 • Bestyrelsen skal synliggøre de enkelte opgaver som der er i klubben og som de laver. Det skal være klart for alle, hvilke opgaver der er forbundet med at drive en bridgeklub. Vigtigt at der er bestyrelserne i klubberne der går forrest i dette. 
 • Opgaver kan herefter opdeles i delopgaver, så det bliver nemmere for medlemmerne at melde sig til en opgave, hvis de ved hvad de siger ja til. Listen kan også være bestyrelsen behjælpelig i, at identificerer medlemmer der skal ”prikkes” til.
 • Bestyrelsen kan undersøge om der er medlemmer der godt kunne tænke sig uddannelse fx som kortlægger, turneringsleder mv. Dette er også med til at synliggøre hvad opgaverne egentlig indebærer. Selve uddannelserne kunne foregå på tværs af klubberne.
 • Bestyrelserne skal være klar til at tage imod hjælp og give nogle opgaver fra sig, og så vise at man er glad for hjælpen.
 • Spørge alle klubbernes medlemmer om de vil hjælpe til ved større arrangementer her man kan sagtens samarbejde på tværs af klubberne.


Bullets fra gruppe 3 Klubsamarbejde og synlighed (PR)

 • Der skal være mere samarbejde klubberne på tværs, da det virkelig kan skabe synergi
 • Lave fælles begynderundervisning klubberne imellem.
 • Mere fælles PR, markedsføring af bridgen i Roskilde evt. ved at etablere et udvalg som har dette til opgave.
 • Fælles efteruddannelse til de spillere der har spillet i et par år, men som gerne vil have mulighed for mere undervisning. Dette kunne være i form af kurser, tilbud, snakkebridge fx som en klubturnering hvor der spilles færre spil, og er tid til at snakke om spillene. Dette skal være et fælles projekt klubberne og frivillige på tværs.
 • Starte (genstarte) ”Byturneringen” hvor alle medlemmer er velkomne evt. fire gange om året hvor første turnering er en mandag, næste en tirsdag osv., for at imødekomme klubbernes forskellige spilletidspunkter.
 • Etablere en fælles klub for de 13 24-årige.
 • Fælles indkøb på tværs af klubber fx vin. Der kan være økonomiske fordele ved at saml indkøbene og købe større ind
 • Fælles drop in turneringer for alle klubbernes medlemmer.


Efter gruppefremlæggelserne- og drøftelserne, var der en generel drøftelse af samarbejdet, aktiviteter og frivillige i Roskilde. Der var bred enighed om, at det er essentielt at få flere frivillige, hvis alle de gode ideer skal realiseres; Flere frivillige giver mulighed for flere aktiviteter som giver flere medlemmer og flere medlemmer giver flere frivillige og så fremdeles.


Følgende konkrete aftaler og ideer blev indgået:

 1. Flere frivillige i klubberne

Alle klubber kommitter sig til at gøre en indsats for at få flere frivillige. Dette kan ske ved at synliggøre de opgaver der er forbundet med at drive en bridgeklub ved at skrive dem ned.


 1. Fælles hjemmeside for bridgen i Roskilde

Lisbeth og Tom indvilligede i, at se på en fælles hjemmeside for bridgeaktiviteter i Roskilde.


 1. Drop-in bridge for nye og mindre rutinerede bridgespillere

Finn, Lisbeth og Yvonne indvilligede i, at lave 2-3 drop in bridge aftener/dage inden sæsonafslutningen, hvor nye og mindre rutinerede bridgespillere er velkommen.


Endvidere blev det aftalt, at der inden sommerferien afholdes et nyt møde, hvor der samles op på de igangsætte aftaler samt evt. igangsættes nye.


For opsamlingen,
Louise Pedersen, DBf


BridgeCentral, 18. september 2023