Sidste stik


Indkaldelse til generalforsamling i Sidste Stik tirsdag den 26. april kl. 12.00 med følgende dagsorden.


1.        Valg af dirigent.

2.        Formandens beretning.

3.        Aflæggelse af regnskab.

4.        Valg til bestyrelsen. På valg er Lars Ole Larsen og Erik Sagen, begge modtager genvalg.

5.        Valg af revisor.

6.        Fastsættelse af kontingent.

7.        Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er klubben vært, der er 3 stk smørrebrød efter eget valg, dertil øl, sodavand eller vin ad libitum.


Mvh Lars Ole
Bridgeklubben "Sidste Stik" Odense.

Vi er en hyggelig klub, der spiller i Bridgehuset på Bogensevej hver tirsdag fra kl. 12.00 til ca. 16.oo.

Vi medbringer selv kaffe og hvad dertil hører.

Er du interesseret i at spille i klubben, så ring til formanden, Lars Ole Larsen telf. 6610 8510 eller send en mail til lawi@oncable.dk.  

Venlig hilsen Bestyrelsen
Turneringsplan 2021 - 2022


BridgeCentral, 6. april 2022