Butlerturnering, 27. september 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 14,08
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Jesper Dall (4,35) - Rico Hemberg (-0,49)   1,93 28   101 44 -1,60 1 138 -0,54 1
  12  Niels P Rasmussen (13,41) - Olof Malmros (5,65)   9,53 11   36 14 -0,56 4 128 -2,18 2
  16  Kaj Rosell (11,47) - Niels Gundesen (7,68)   9,57 11   48 20 -0,82 3 109 -1,94 3
  15  Leif Winther Thomsen (1,65) - Jens Rasmussen (15,12)   8,39 13   58 30 -0,98 2 99 -1,12 4
  10  Jens Kjeldsen (12,94) - Verner Larsen (11,05)  12,00 5   -34  0,85 17 96 -1,85 5
  4  Søren Rasmussen (13,24) - Jesper Buus-Thomsen (5,48)   9,36 11   2  0,20 12 49 -0,37 6
  11  Leise Hemberg (17,37) - Jens Otto Pedersen (8,05)  12,71 3   5 -0,04 11 48 -0,97 7
  18  Frederik Skovly (24,73) - Peter Holk (26,77)  25,75 -27   -26 -0,03 16 31 -1,31 8
  19  Martin Juhl (9,36) - Søren Gjaldbæk (15,25)  12,30 4   18 7 -0,30 6 20 -0,36 9
  9  Maria Dam Mortensen (10,36) - Helle Rasmussen (8,80)   9,58 11   14 -0,08 7 17  0,58 10
  6  Jane Norgren (11,84) - Kurt Jeppesen (10,57)  11,21 7   -2  0,19 14 1  0,53 11
  20  Jørgen Seidelin (15,74) - Anders Hørslev (16,02)  15,88 -4   1 -0,11 13 -4 -0,41 12
  1  Marie Henriksen (18,69) - Torsten Rasmussen (8,59)  13,64 1   7 -0,13 10 -14  0,83 13
  5  Anne Lauritzen (21,76) - Hans Jørn Rasmussen (13,69)  17,72 -8   21 10 -0,65 5 -29 -0,22 14
  3  Else Andersen (16,87) - Erling Andersen (9,10)  12,98 3   -56  1,29 21 -40  0,89 15
  2  Susanne Buus Thomsen (8,30) - Anders Rex (25,66)  16,98 -7   -53  1,02 20 -56  1,96 16
  21  Nell Rindahl (13,20) - Niels Lund (11,34)  12,27 4   -38  0,93 19 -56  1,54 16
  7  Henrik Nissen (24,74) - Henrik Ibsen (11,01)  17,87 -9   -37  0,62 18 -65  0,46 18
  13  Poul Just (17,61) - Søren Koch (16,51)  17,06 -7   13 -0,44 8 -82  0,94 19
  8  Otto Rübner (22,65) - Jørn Gissemann Larsen (19,47)  21,06 -16   -17  0,02 15 -88  0,32 20
  17  Cliff Kjersgaard (21,42) - John Kristiansen (23,03)  22,22 -19   8 -0,59 9 -124  0,67 21
  22  Jimmi Brock (18,52) - Henrik Herløv (20,97)  19,75 -13   -69  1,22 22 -178  2,56 22
BridgeCentral, 28. september 2017