Butlerturnering, 6. september 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 13,85
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  17  Maria Dam Mortensen (9,70) - Helle Rasmussen (8,41)   9,06 11   60 44 -1,07 1 60 -1,07 1
  13  Jens Kjeldsen (13,21) - Verner Larsen (13,17)  13,19 2   54 30 -1,15 2 54 -1,15 2
  6  Niels P Rasmussen (14,99) - Olof Malmros (7,61)  11,30 6   35 20 -0,64 3 35 -0,64 3
  15  Marianne Vestergaard (16,13) - Kristoffer Rasmussen (11,58)  13,85 0   23 14 -0,51 4 23 -0,51 4
  2  Jane Norgren (12,39) - Per Nielsen (9,99)  11,19 6   22 10 -0,35 5 22 -0,35 5
  12  Søren Rasmussen (13,81) - Jesper Buus-Thomsen (5,94)   9,88 9   17 7 -0,17 6 17 -0,17 6
  4  Jesper Dall (3,29) - Rico Hemberg (-1,54)   0,88 30   12  0,40 7 12  0,40 7
  10  Emil Buus Thomsen (8,95) - Claus Lund (7,15)   8,05 14   9  0,10 8 9  0,10 8
  14  Poul Just (17,33) - Søren Koch (15,13)  16,23 -6   7 -0,28 9 7 -0,28 9
  11  Leise Hemberg (18,57) - Jens Otto Pedersen (8,99)  13,78 0   4 -0,08 10 4 -0,08 10
  16  Leif Winther Thomsen (1,79) - Jens Rasmussen (15,26)   8,53 12   4  0,19 10 4  0,19 10
  21  Jørgen Seidelin (16,04) - Anders Hørslev (16,31)  16,17 -5   2 -0,16 12 2 -0,16 12
  19  Henrik Gordon Petersen (21,58) - Søren Gjaldbæk (15,27)  18,43 -11   -4 -0,15 13 -4 -0,15 13
  8  Nell Rindahl (12,59) - Niels Lund (10,73)  11,66 5   -8  0,29 14 -8  0,29 14
  7  Marie Henriksen (18,27) - Torsten Rasmussen (7,63)  12,95 2   -17  0,42 15 -17  0,42 15
  3  Else Andersen (16,57) - Erling Andersen (9,80)  13,19 2   -20  0,47 16 -20  0,47 16
  20  Kaj Rosell (14,04) - Niels Gundesen (10,59)  12,32 4   -22  0,56 17 -22  0,56 17
  22  Jimmi Brock (17,82) - Kurt Boysen (27,12)  22,47 -20   -29  0,20 18 -29  0,20 18
  9  Otto Rübner (24,48) - Jørn Gissemann Larsen (19,17)  21,83 -19   -31  0,27 19 -31  0,27 19
  18  Henrik Nissen (24,89) - Henrik Ibsen (11,16)  18,03 -10   -34  0,53 20 -34  0,53 20
  1  Anne Lauritzen (21,33) - Hans Jørn Rasmussen (13,26)  17,30 -8   -39  0,68 21 -39  0,68 21
  5  Cliff Kjersgaard (21,49) - Roald Skjold Hansen (27,58)  24,54 -25   -45  0,44 22 -45  0,44 22
BridgeCentral, 7. september 2017