90 års fødselsdagsturnering, 25. februar 2017, 2. sektion, B-række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 13,32
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Leise Hemberg (13,20) - Bo Lønberg Bilde (8,40)  10,80 51,38% 56,33% 19 13 -0,42 2 27 -0,56 1
  4  Lone Bilde (10,95) - Helle Rasmussen (10,57)  10,76 51,40% 54,33% 13 9 -0,25 3 25 -0,50 2
  9  Martin Juhl (12,21) - Søren Gjaldbæk (18,07)  15,14 49,01% 58,00% 24 6 -0,76 1 22 -0,78 3
  11  Else Andersen (16,88) - Erling Andersen (12,20)  14,54 49,34% 44,67% -16 4  0,40 10 16 -0,60 4
  1  Anita Buus Thomsen (9,09) - Lotte Skaanning (12,09)  10,59 51,49% 52,00% 6 -0,04 5 8  0,01 5
  8  Marie Henriksen (18,84) - Lars Walter Petersen (11,25)  15,05 49,06% 52,67% 8 -0,31 4 2 -0,20 6
  7  Jens Kjeldsen (11,80) - Verner Larsen (16,40)  14,10 49,57% 50,33% 1 -0,06 6 -3  0,02 7
  10  Marianne Vestergaard (17,54) - Kristoffer Rasmussen (13,29)  15,42 48,86% 49,33% -2 -0,04 8 -5 -0,04 8
  5  Lars Søgård Hansen (13,24) - Nis Rasmussen (11,38)  12,31 50,55% 48,33% -5  0,19 9 -8  0,32 9
  6  Niels Gundesen (11,29) - Kaj Rosell (16,24)  13,76 49,76% 49,67% -1  0,01 7 -12  0,32 10
  3  Nell Rindahl (12,99) - Niels Lund (9,75)  11,37 51,07% 43,00% -21  0,68 11 -31  1,06 11
  12  Morten Larsen (20,65) - Henrik Demant (11,44)  16,04 48,52% 41,33% -26  0,61 12 -41  0,94 12
BridgeCentral, 25. februar 2017