2018

Generalforsamling 1/5 2018.


Beretning.


Medlemstallet er ca. det samme som sidste år.

Vi håber på et lille plus næste sæson, og vi er bekendt med, at et par, der har været fraværende i denne sæson, vender tilbage.


Med hensyn til lokaler har det været et turbulent år.

Først kunne vi ikke være her, da skolen skulle bruge lokalerne.

Det kunne vi så alligevel.

Så kunne vi ikke være her i hele februar, ingen vidste hvorfor, så vi blev.

Det seneste var renovering af gulvene, hvor vi måtte benytte forsamlingshuset. Det var samtidig en prøve på, om lokalet kunne være egnet. Det viste sig, at det kun kan bruges som nødløsning. Stolene og lyset lever ikke op til en nødvendig standard.


Vi kan stadig ikke finde nok interesserede til at starte et undervisningshold. Der har kun været få, der måske ville overveje det.

Juniorklubben er ikke interesseret i kortspil, så nu er det kun hvis skolen har plads i skemaet, at der sker noget på den front.


De fem jyske bridgeklubber, der sidste år startede en vældig debat, der stadig pågår, har indsendt nogle forslag til repræsentantskabet, herunder følgende:


1. Nye tidssvarende vedtægter. Det arbejder forbundet også på.


2. At gennemskueligt regnskab udsendes til klubformændene hvert forår.


3. Differentieret kontingent, således at dem, der kun spiller i klubberne, betaler mindre. Det lyder meget godt, men der skal jo penge ind til oplysningskampagner, materialer og ungdomsarbejde.


Frederikssunds Bridgeklub har foreslået at spare administration ved at gøre mester point gratis.  Den tabte indtægt skulle så lægges på kontingentet, ca. 60 kr.


Kertemindematchen måtte igen aflyses. Denne gang var det os der ikke kunne stille hold. Vi har talt med Svend Novrup om eventuelt at lægge matchen en lørdag eller søndag, og måske inddrage Langeskov Bridgeklub. Svend ville dog gerne give det en chance til, da han er sikker på, at han kan stille hold næste år. Nu må vi se, men det er vigtigt, at alle prøver at spille med nogen udefra og derigennem forhåbentlig får lyst til at deltage i eksterne turneringer, og dermed også få mere ud af kontingentet.


Holdmesterskabet blev en kamp på mere end en`måde. Det er en stor udfordring, når der er et ulige antal hold, ikke mindst for turneringslederen, der først skal have tingene til at fungere og dernæst forklare vi andre, hvorledes det skal køre. Stor tak til Kurt, der fik det til at lykkes.

Der kom nye, men trods alt tidligere mestre på tronen, idet Aksel, Henning, Kurt og Mogens løb med titlen. Stort tillykke til dem.


Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen. Jeg håber, at alle er klar over, hvor stor indsats medlemmerne yder.

BridgeCentral, 27. marts 2022