Regler

Udmeldelse af klubben skal ske senest 1. juli ellers opkræves der kontigent for den kommende sæsonUddeling af præmier ved lige stilling er det det bedste par indebyrdes der får præmieSpil tiden:

Hvis Man mangler et spil og man kan se det ikke kan lade sig gøre inden for tiden så lad vær

men tast "0" ikke spillet og begge par får 50%


Hvis man overskrider tiden lidt får man 1. gang en advarsel de næste gange en point straf

Hvis man overskrider tiden meget afbrydes spillet og får en point strafOpstilling:

Det går på skift med at være hjælper til opstilling og lave kaffe m.m - der møder man Kl. 17.30


oprydning:

Hvert bord stiller deres bord, stole og materialer på plads i kasser/vogneBridgeCentral, 21. januar 2023