.


Tilmeldinger Sydbank Kolding Open 27. januar 2018

ajourført 24. jan.


OBS.: Turneringen afvikles med BRIDGE+MORE


Deltagergebyr kr. 350 bedes indbetalt på konto 7040 1826808

Betalt

Par nr.

Navne

Klubtilhørsforhold

Deltagerafgift

1

Inga og Bjarne Poulsen

KBC

Ja

2

Eva og Niels Jørgen Korsholm

KBC

Ja

3

Mercedes og John Ohmeyer

KBC

Ja

4

Pia og Eigil Nielsen

Vallensbæk

Ja

5

Søren-Peter Nielsen - Heine Lytsen

KBC

Ja

6

Tenna Lytsen - Johannes Olesen

KBC / Stenløse Bridgeklub

Ja

7

Else Andersen - Erling Kalhøj

KBC

Ja

8

Ebba og Peter Hermansen

KBC

Ja

9

Lone Rungholm Jensen - Helle Jacobsen

Silkeborg BK /  Herning BK

Ja

10

Lene Thomsen - Anna Lise Heinsen

KBC

Ja

11

Eva Olesen - Karin Schødt Jensen

KBC

Ja

12

Søs Jørgensen - Dorthe Hjorth L.

KBC

Ja

13

Dorthe Kristensen - Dorthe Møller

KBC

Ja

14

Inge Meier - Knud Erik Hansen

KBC

Ja

15

Karin Korup - Klaus Seiding

KBC

Ja

16

Jonna Laursen - Jan Andersen

Horsens BK af 2017

Ja

17

Marius Lyhne-Knudsen - Uffe Poulsen

BK Bellevue / Århus BK

Ja

18

Verner Kipp - Svend Hauge

Vejen BK

Ja

19

Lise og Bent Lykke

KBC

Ja

20

Hanne Junker  - Ruth Andersen

KBC

Ja

21

Gerd Hansen - Torben Madsen

KBC / Odder BK

Ja

22

Poul-Erik Pind - Preben Kyed

Varde BK

Ja

23

Martin Dollerup - Jens Peder Pedersen

-/Strandhuse BK

Ja

24

Ketty Beirholm - Egon Harders

KBC

Ja

25

Lars Nielsen - Nis Rasmussen

Spar K Esbjerg

Ja

26

Olav Thomsen - Stig Jørgensen

KBC

Ja

27

Eva Sørensen - Viggo Hansen

Spar Es Silkeborg

Ja

28

Jytte Hansen - Birgit Carlsen

KBC

Ja

29

Kirsten Sørensen - Astrid Strandbygaard

Vojens BK - Haderslev Bridgecenter

Ja

30

Else Bertelsen - Lena Houborg

KBC

Ja

31

Inge Thomsen - Inger-Lise Kristensen

KBC

Ja

32

Fie Fischer - Knud Erik Strandbæk

Horsens BK af 1917

Ja

33

Lars Underbjerg - Tonni Mathiasen

Lille Klør

Ja

34

Ole Hahn - Niels Rasmussen

Ry BK

Ja

35

Else og Søren Kragh Sørensen

KBC

Ja

36

John Møller Jepsen - Claus Sørensen

Spar K Esbjerg

Ja

37

H C Nielsen - Peter B. Hansen

Storeslemmen / KBC

Ja

38

Birgit Rix - Bent Sommer

Herning BK

Ja

39

Bente Sørensen - Henning Hovgaard

Odder BK / Lyngby BK

Ja

40

Anne-Birgitte Bruskin - Jochen Vöelkner

Vejle BridgeCenter

Ja

41

Erna Hvedemose - Kaj Jakobsen

Toftlund BK

Ja

42

Line Eyde - Mikael Povlsen

KBC

Ja

43

Senna Madsen - Cathrine Underbjerg

Blakset Klubberne / Lille Klør

Ja

44

John Høgh - Eli Christensen

Fjends BK

Ja

45

Edwar Malan - Chr. Thomsen

Storeslemmen / Vejle Bridgecenter

Ja

46

Hanne Hauge - Boj Bro Christensen

KBC

Ja

47

Annemette Hattens - Annie Nielsen

Spar K Esbjerg / Vojens BK

Ja

48

Peter Nicolaisen - Poul Suddergaard

KBC

Ja

49

Erik Brok - Søren Frandsen

Vejle BridgeCenter

Ja

50

Carsten Sørensen - Kjeld Carsten Sørensen

Spar K

Ja

51

Ida Schwartz - Ellen Holmsgaard

KBC

Ja

52

Jens Riis - Bo Lorentzen

KBC

Ja

53

Thyge Petersen - Jens Erik Kühlmeier

Horsens BK af 2017 / Hedensted BK

Ja

54

Grete Ipsen - Conni Sørensen

KBC

Ja

55

Louise og Morten Hansen

KBC

Ja

56

Birgitte Steinicke - Holger Baden Sørensen

Haderslev BridgeCenter

Ja

57

Mona Rasmussen - Marianne Klærke

KBC

Ja

58

Karen Iversen - Margit Raaschou

KBC

Ja

59

Otto Dahl - Bo Lisbjerg

Vejle BridgeCenter

Ja

60

Brian Vestergaard - Henning Gade

Varde BK

Ja


Der efterlyses ca. 3 par som standby:Anne-Marie Vedstesen - Anders Mølvig

700BridgeCentral, Monday, January 29, 2018